Mẫu đơn xin xác nhận bố mẹ không có thu nhập mới nhất 2023

Mẫu xác nhận không có thu nhập

1. Mẫu đơn xin xác nhận bố mẹ không có thu nhập là gì?

Đơn xin xác nhận bố mẹ không có thu nhập là văn bản được cá nhân, tổ chức sử dụng để đề nghị chủ thể có thẩm quyền xác nhận bố mẹ của người này không có thu nhập, từ đó đề đạt một nguyện vọng, một quyền lợi tương ứng

Mẫu đơn xin xác nhận bố mẹ không có thu nhập dùng để đề nghị cơ quan có thẩm quyền xác nhận bố mẹ của người này không có thu nhập.

Xem thêm: Mẫu đơn xin xác nhận bản thân không có thu nhập chi tiết nhất hiện nay

2. Mẫu đơn xin xác nhận bố mẹ không có thu nhập:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——- ***——-

……., ngày … tháng … năm……

ĐƠN XIN XÁC NHẬN BỐ MẸ KHÔNG CÓ THU NHẬP

– Căn cứ Luật quản lý thuế năm 2006 được sửa đổi, bổ sung 2012;

Kính gửi: – Ủy ban nhân dân xã / phường … (2)

Tên tôi là: ….….. sinh ngày …(3)

CMND/ CCCD số …… cấp tại ……. ngày …/…./….(4)

Nơi đăng ký HKTT ……(5)

Số điện thoại liên lạc ………(6)

Địa chỉ hiện tại …………(7)

Tôi xin trình bày để Quý cơ quan được biết: (8)

Hiện nay bố tôi là ông … và mẹ tôi là …(nêu lý do không có thu nhập)…

Để được giảm trừ gia cảnh theo quy định pháp luật, tôi làm đơn này kính đề nghị Quý cơ quan xác nhận rằng:

Ông … và Bà … là cha mẹ tôi là người không có thu nhập. (9)

Tôi xin cam đoan những nội dung trình bày của mình là chính xác và chịu trách nhiệm hoàn toàn về những nội dung trên. Kính mong Quý cơ quan … xem xét, xác nhận cho tôi.

Trân trọng cảm ơn.

Xác nhận của…

Người làm đơn

(Kí và ghi rõ họ tên)

Xem thêm: Không có thu nhập ổn định có được nuôi con 2 tháng tuổi

4. Hướng dẫn soạn thảo đơn xác nhận bố mẹ không có thu nhập:

(1): Điền ngày, tháng, năm làm đơn

(2): Điền tên Ủy ban nhân dân xã phường nơi tiếp nhận đơn

(3): Điền tên, ngày, tháng, năm sinh của người làm đơn

(4): Điền số chứng minh nhân dân/ căn cước công dân của người làm đơn

(5) : Điền nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của người làm đơn

(6): Điền số điện thoại liên lạc của người làm đơn

(7): Điền địa chỉ hiện tại của người làm đơn

(8): Trình bày nội dung đơn

(9): Điền tên bố, mẹ của người làm đơn, sau đó người làm đơn ký vào cuối văn bản

5. Một số mẫu đơn khác liên quan:

Mẫu đơn xin xác nhận không có thu nhập

– Mẫu đơn xin xác nhận không có thu nhập là văn bản được cá nhân, tổ chức sử dụng để đề nghị chủ thể có thẩm quyền xác nhận việc cá nhân, tổ chức này không có thu nhập tại kỳ đóng thuế.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—-o0o—-

……, ngày…. tháng…. năm…….

ĐƠN XIN XÁC NHẬN KHÔNG CÓ THU NHẬP

(V/v: Không phát sinh thu nhập từ …… đến………)

Đọc thêm  Rừng Nauy Pdf - Download Sách Rừng Na Uy Ebook Pdf

– Căn cứ Luật quản lý thuế năm 2006 được sửa đổi, bổ sung năm 2012;

-….

Kính gửi: – Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn) …

(Hoặc: Công ty……

Địa chỉ:……)

Tôi tên là:……….. Sinh năm:………..

Chứng minh nhân dân số:……do CA………… cấp ngày…/…./……

Địa chỉ thường trú:………

Hiện đang cư trú tại:…

Số điện thoại liên hệ:…………………

Tôi xin trình bày sự việc sau để Quý cơ quan được biết:…

(Trình bày về nguyên nhân dẫn đến việc làm đơn xin xác nhận)

Để……… được………………… theo quy định của pháp luật.

(trình bày mục đích xin xác nhận, ví dụ: Để Ông:………… Sinh năm:……..

Chứng minh nhân dân số:……………do CA………… cấp ngày…/…./……

Mã số thuế:……………. Cấp ngày…./…../….. được tính giảm trừ gia cảnh)

Tôi làm đơn này để đề nghị Quý cơ quan xác nhận rằng:

Tôi,…………… (tên chủ thể), hiện đang………… (ví dụ: là người được Ông:……….trực tiếp nuôi dưỡng) không có thu nhập trong kỳ tính thuế……./ trong thời gian từ…………. đến………..

Tôi xin cam đoan những thông tin nêu trên là đúng sự thật và xin chịu mọi trách nhiệm về tính chính xác của những thông tin trên.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Xác nhận của……………..

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu đơn xin xác nhận thu nhập dưới một triệu

– Mẫu đơn xin xác nhận thu nhập dưới 1 triệu là văn bản được cá nhân, tổ chức sử dụng để đề nghị chủ thể có thẩm quyền tiến hành xem xét và xác nhận thu nhập của một hoặc một số chủ thể nhất định là dưới một triệu.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—-o0o—-

……., ngày… tháng…. năm…..

ĐƠN XIN XÁC NHẬN THU NHẬP DƯỚI MỘT TRIỆU

Kính gửi:

– Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn)……

– Ông……… – Chủ tịch UBND xã (phường, thị trấn)……

(Hoặc các chủ thể khác có thẩm quyền phù hợp với trường hợp của bạn)

– Căn cứ…;

– Căn cứ thu nhập thực tế.

Tôi là:……… Sinh năm:…………

Chứng minh nhân dân /Căn cước công dân số:……. Do CA…………….. Cấp ngày…./…../…..

Địa chỉ thường trú:……

Hiện cư trú tại:……

Số điện thoại liên hệ:……

Tôi xin trình bày với Quý cơ quan sự việc sau:…

(Phần này bạn trình bày về nguyên nhân, hoàn cảnh, lý do dẫn tới việc bạn làm đơn xin xác nhận thu nhập dưới một triệu).

Ví dụ:

(Tôi là con Ông:………. Sinh năm:………,Chứng minh nhân dân số:……… do CA……. cấp ngày…./…./……; bà…….. sinh năm: …………….., Chứng minh nhân dân số …….. do CA ………. cấp, ngày …./…../….. cùng cư trú, sinh sống tại địa chỉ ………… Từ khi sinh ra, tôi đã bị khuyết tập được xét công nhận mức độ khuyết tật loại nặng. Đến nay, mặc dù đã trên 18 tuổi, nhưng tôi vẫn phải sống phần lớn phụ thuộc vào sự chăm sóc của bố/mẹ, đóng góp kinh tế trong gia đình cũng không cao. Hiện tại, tôi chỉ phụ giúp việc nhà và làm thêm công việc……., thu nhập không đều và hầu hết chưa đến 1 triệu đồng mỗi tháng.

Theo quy định của pháp luật về thuế thì tôi được coi là một đối tượng phụ thuộc vào Ông/Bà:……… và Ông/Bà:…. sẽ được xét giảm trừ gia cảnh khi tính thuế thu nhập cá nhân.

Đọc thêm  Danh Sách Trúng Tuyển Đại Học Sư Phạm Tphcm 2017 : Trường Đại Học Sư Phạm Tphcm

Tuy nhiên, phía cơ quan thuế/… có yêu cầu Ông/Bà…… phải xuất trình được giấy xác nhận thu nhập của tôi mới tiến hành xem xét giảm trừ gia cảnh khi tính thuế thu nhập cá nhân cho Ông/Bà…)

Do vậy, tôi làm đơn này xin Quý cơ quan xác nhận cho tôi thông tin về thu nhập cá nhân hiện nay của tôi dưới 1 triệu đồng/tháng để tôi cung cấp cho quý cơ quan/đơn vị nêu trên.

Tôi xin cam đoan những thông tin mà tôi đã nêu trên đây là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của những thông tin này.

Kính mong Quý cơ quan xem xét, giúp đỡ.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Xác nhận của ………..

Người làm đơn

(ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu sớn xin miễn đóng thuế thu nhập cá nhân

– Mẫu đơn xin miễn đóng thuế thu nhập cá nhân là văn bản được cá nhân sử dụng để đề nghị chủ thể có thẩm quyền xem xét, cho phép chủ thể làm đơn miễn đóng thuế thu nhập cá nhân vì một số lý do nhất định.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————-

…., ngày…. tháng…. năm…….

ĐƠN XIN MIỄN ĐÓNG THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

(V/v: Xin miễn đóng thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập…………..)

Kính gửi: – Chi cục thuế……

(Hoặc các chủ thể khác có thẩm quyền khác)

– Căn cứ Luật thuế thu nhập cá nhân năm 2007 được sửa đổi, bổ sung năm 2012;

– Căn cứ tình hình thực tế của bản thân.

Thông tin người xin miễn thuế

Tên tôi là: ………

Sinh ngày ….tháng ………năm…

Giấy CMND/thẻ CCCD số ……… Ngày cấp…/…/…. Nơi cấp (tỉnh, TP)……

Địa chỉ thường trú:……

Chỗ ở hiện nay ………

Điện thoại liên hệ: …

Nội dung xin miễn

Tôi xin trình bày với Quý cơ quan sự việc như sau:…

(Bạn trình bày những sự việc, yếu tố chứng minh việc bạn làm đơn này là hợp lý, liệt kê thu nhập cá nhân mà theo bạn là được miễn thuế thu nhập cá nhân, chứng minh bạn là đối tượng được miễn đóng thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập mà bạn đã nêu, hoặc đưa ra lý do bạn cho rằng bản thân được miễn đóng thuế thu nhập cá nhân)

Căn cứ điểm… Khoản…. Điều….. Luật/Nghị định…. quy định:

“…” (Bạn trích căn cứ pháp luật bạn sử dụng để chứng minh bạn được miễn đóng thuế thu nhập cá nhân, ví dụ:

Căn cứ Điều 4 Luật thuế thu nhập cá nhân năm 2007 được sửa đổi, bổ sung năm 2012 quy định:

Điều 4. Thu nhập được miễn thuế

1.Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản giữa vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị, em ruột với nhau.

2.Thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất ở của cá nhân trong trường hợp cá nhân chỉ có một nhà ở, đất ở duy nhất.

Đọc thêm  Tài Liệu Bài Thu Hoạch Bồi Dưỡng Thường Xuyên Cấp Thcs Module 32 Thcs

3.Thu nhập từ giá trị quyền sử dụng đất của cá nhân được Nhà nước giao đất.

4.Thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản giữa vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị, em ruột với nhau.

6.Thu nhập từ chuyển đổi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao để sản xuất.

7.Thu nhập từ lãi tiền gửi tại tổ chức tín dụng, lãi từ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ.

8.Thu nhập từ kiều hối.

9.Phần tiền lương làm việc ban đêm, làm thêm giờ được trả cao hơn so với tiền lương làm việc ban ngày, làm trong giờ theo quy định của pháp luật.

10.Tiền lương hưu do Quỹ bảo hiểm xã hội chi trả; tiền lương hưu do quỹ hưu trí tự nguyện chi trả hàng tháng.

11.Thu nhập từ học bổng, bao gồm:

a)Học bổng nhận được từ ngân sách nhà nước;

b)Học bổng nhận được từ tổ chức trong nước và ngoài nước theo chương trình hỗ trợ khuyến học của tổ chức đó.

12.Thu nhập từ bồi thường hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ, tiền bồi thường tai nạn lao động, khoản bồi thường nhà nước và các khoản bồi thường khác theo quy định của pháp luật.

13.Thu nhập nhận được từ quỹ từ thiện được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép thành lập hoặc công nhận, hoạt động vì mục đích từ thiện, nhân đạo, không nhằm mục đích lợi nhuận.

14.Thu nhập nhận được từ nguồn viện trợ nước ngoài vì mục đích từ thiện, nhân đạo dưới hình thức chính phủ và phi chính phủ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

15.Thu nhập từ tiền lương, tiền công của thuyền viên là người Việt Nam làm việc cho các hãng tàu nước ngoài hoặc các hãng tàu Việt Nam vận tải quốc tế.

16.Thu nhập của cá nhân là chủ tàu, cá nhân có quyền sử dụng tàu và cá nhân làm việc trên tàu từ hoạt động cung cấp hàng hóa, dịch vụ trực tiếp phục vụ hoạt động khai thác, đánh bắt thủy sản xa bờ.”)

Tôi nhận thấy, bản thân thuộc đối tượng được miễn đóng thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ……. theo quy định tại Khoản…. Điều….. Luật……

Do vậy, tôi làm đơn này để kính đề nghị Quý cơ quan xem xét và đồng ý cho tôi được miễn đóng thuế thu nhập cá nhân trong thời gian từ ngày…. tháng….. năm…. đến ngày…. tháng…. năm……

Tôi xin cam đoan với Quý cơ quan những gì mà tôi đã trình bày trên là hoàn toàn đúng sự thật, và xin chịu mọi trách nhiệm phát sinh nếu những thông tin này là sai sự thật. Kính đề nghị Quý cơ quan xem xét và đáp ứng các đề nghị mà tôi đã đưa ra trên đây.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Để chứng minh những thông tin tôi đưa trên là đúng, tôi xin gửi kèm theo đơn những tài liệu, văn bản sau (nếu có):……

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)