Mẫu Ủy Quyền Quyết Toán Thuế Tncn 2014, Mẫu Giấy Ủy Quyền Quyết Toán Thuế Tncn Mẫu Số 04

I/ ĐỐI TƯỢNG PHẢI LÀM QTT TNCN * Cơ sở pháp lý: Thực hiện theo Thông tư 156/2013/TT-BTC và Thông tư 151/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính.1. Doanh nghiệp trả thu nhập thuộc diện chịu thuế TNCN có trách nhiệm khai quyết toán thuế TNCN và quyết toán thuế TNCN thay cho các cá nhân có uỷ quyền không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế.2. Trường hợp các tổ chức, doanh nghiệp không phát sinh trả thu nhập thì không phải khai quyết toán thuế TNCN. (Theo điều 19 Thông tư 151/2014/TT-BTC: Sửa đổi, bổ sung tiết a.3, điểm a, khoản 1 Điều 16 Thông tư số 156/2013/TT-BTC)3. Nếu DN giải thể, chấm dứt hoạt động có phát sinh trả thu nhập nhưng không phát sinh khấu trừ thuế TNCN thì không thực hiện quyết toán thuế TNCN, chỉ cung cấp cho cơ quan thuế danh sách cá nhân đã chi trả thu nhập trong năm (nếu có) theo Mẫu 25/DS-TNCN (ban hành kèm theo TT 151). Chậm nhất là ngày thứ 45 kể từ ngày có quyết định.

1. Hồ sơ khai quyết toán thuế TNCN năm: a.

Đang xem: Mẫu ủy quyền quyết toán thuế tncn 2014

Xem thêm: Cách Viết Lời Mở Đầu Khóa Luận Tốt Nghiệp Chuyên Ngành Kế Toán

Xem thêm: phân tích vị trí vai trò của tổ chức cơ sở đảng bài thu hoạch

Tổ chức, cá nhân trả thu nhập đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế khai quyết toán thuế theo các mẫu sau:- Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 05/KK-TNCNChi tiết: (Xem phần cuối)- Bảng kê mẫu số 05-1/BK-TNCN- Bảng kê mẫu số 05-2/BK-TNCN- Bảng kê mẫu số 05-3/BK-TNCNb. Doanh nghiệp trả thu nhập đối với thu nhập từ đầu tư vốn, từ chuyển nhượng chứng khoán, từ bản quyền, từ nhượng quyền thương mại, từ trúng thưởng của cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú; từ kinh doanh của cá nhân không cư trú; Tổ chức nhận chuyển nhượng vốn của cá nhân không cư trú khai quyết toán thuế theo các mẫu sau:- Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 06/KK-TNCN- Bảng kê mẫu số 06-1/BK-TNCN (áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán).c. Doanh nghiệp bảo hiểm trả thu nhập đối với thu nhập của đại lý bảo hiểm, thu nhập từ tiền phí tích lũy bảo hiểm nhân thọ; công ty quản lý quỹ hưu trí tự nguyện khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với tiền tích lũy quỹ hưu trí tự nguyện; doanh nghiệp bán hàng đa cấp khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập của cá nhân tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế khai quyết toán thuế theo các mẫu sau:- Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 02/KK-BHĐC- Bảng kê mẫu số 02-1/BK-BH- Bảng kê mẫu số 02-2/BK-ĐCd. Công ty xổ số kiến thiết trả thu nhập đối với thu nhập của đại lý xổ số không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế khai quyết toán thuế theo các mẫu sau:- Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 02/KK-XS- Bảng kê mẫu số 02-1/BK-XS

2. Nơi nộp hồ sơ khai quyết toán thuế TNCN: – Doanh nghiệp trả thu nhập là cơ sở sản xuất, kinh doanh nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý tổ chức, cá nhân.

*

Bước 2: Cách lập tờ khai quyết toán thuế TNCN 05/KK-TNCN:Các bạn chỉ cần nhập ở các phụ lục 05-1BK-TNCN, PL 05-2BK-TNCN và PL 05-3BK-TNCN. Sau đó phần mềm sẽ tự động cập nhật sang “Tờ khai 05/KK-TNCN”Cách lập các phụ lục kèm theo:1. Cách lập PL 05-1BK-TNCN

*

– Chỉ tiêu <07> đến <09>: Các bạn nhập theo từng cá nhân- Nếu muốn thêm dòng thì các bạn ấn phím “F5” nhé.- Nếu cá nhân nào uỷ quyền cho DN bạn thì bạn click vào ô vuông.Phần “Thu nhập chịu thuế”: Chỉ tiêu <11> Tổng số: Là tổng các khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công đã trả trong kỳ cho cá nhân cư trú có ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên, kể cả các khoản tiền lương, tiền công nhận được do làm việc tại khu kinh tế và thu nhập được miễn, giảm thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế 2 lần.Cách tính: Thu nhập chịu thuế = Tổng thu nhập – Các khoản được miễn thuế

Viết một bình luận