Mẫu Tờ Trình Đề Nghị Thanh Lý Tài Sản Trường Học, Thủ Tục Thanh Lý Tài Sản Cố Định

*

*

Quay lại

Đề nghị thanh lí tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh.

Lĩnh vực: Quản lý công sản Cơ quan ban hành: Sở Tài chính

Tên thủ tục hành chính

Đề nghị thanh lí tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh.

Đang xem: Mẫu tờ trình đề nghị thanh lý tài sản

Trình tự thực hiện

Bước 1: Cơ quan, tổ chức, đơn vị lập hồ sơ đề nghị thanh lý tài sản nhà nước gửi Trung tâm Hành chính công tỉnh.

Trường hợp cơ quan, tổ chức, đơn vị có cơ quan chủ quản cấp trên: Cơ quan, tổ chức, đơn vị lập hồ sơ đề nghị thanh lý tài sản nhà nước gửi cơ quan chủ quản. Cơ quan chủ quản kiểm tra sau đó lập hồ sơ đề nghị thanh lý tài sản nhà nước, gửi Trung tâm Hành chính công tỉnh.

Bước 2: Công chức của Sở Tài chính được cử đến Trung tâm Hành chính công tỉnh có trách nhiệm kiểm soát, nhận hồ sơ; sau đó Trung tâm Hành chính công tỉnh chuyển hồ sơ đến Sở Tài chính.

Bước 3: Sở Tài chính kiểm soát, thẩm định và lập Tờ trình đề nghị thanh lý tài sản nhà nước gửi Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Trường hợp Sở Tài chính không nhất trí với hồ sơ thanh lý tài sản nhà nước của cơ quan, tổ chức, đơn vị, Sở Tài chính làm công văn gửi Trung tâm Hành chính công tỉnh trong đó nêu rõ lý do không nhất trí.

Bước 4: Văn phòng UBND tỉnh xem xét, dự thảo quyết định trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt và gửi Quyết định cho Trung tâm Hành chính công tỉnh.

Trường hợp Chủ tịch UBND tỉnh không đồng ý phê duyệt thanh lý tài sản nhà nước, Văn phòng UBND tỉnh làm công văn gửi Trung tâm Hành chính công tỉnh để trả lời cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị

Bước 5: Trung tâm Hành chính công tỉnh trả Quyết định (hoặc Công văn của Sở Tài chính; Công văn của UBND tỉnh) cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Cách thứ thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp cho Bộ phận tiếp nhận của Sở Tài chính tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh (Số 11A, Đường Lý Thái Tổ, Phường Suối Hoa, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh).

Thành phần hồ sơ

a. Thành phần hồ sơ:

– Công văn đề nghị thanh lý tài sản nhà nước của cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý, sử dụng tài sản nhà nước hoặc cơ quan chủ quản (nếu có); nội dung thể hiện rõ phương thức thanh lý tài sản và việc quản lý sử dụng tiền thu được từ thanh lý; tài sản đề nghị thanh lý phải đáp ứng điều kiện quy định tại Mục 20.10 dưới đây.

– Đối với các loại tài sản mà pháp luật có quy định khi thanh lý cần có ý kiến xác nhận chất lượng tài sản của cơ quan chuyên môn thì phải gửi kèm ý kiến bằng văn bản của các cơ quan này.

– Bản phô tài liệu chứng minh để làm cơ sở đối chiếu với số liệu phản ánh trong danh mục tài sản đề nghị thanh lý trên đây, gồm: diện tích đối với QSD đất, trụ sở (như quyết định giao đất; giấy chứng nhận QSD đất; biên bản xác định giá trị QSD đất;…); nguyên giá, giá trị còn lại, năm sản xuất, năm đưa vào sử dụng của tài sản đang theo dõi trên hệ thống sổ sách kế toán (trích sổ tài sản có xác nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý sử dụng; quyết định phê duyệt quyết toán; biên bản bàn giao, đăng ký xe…) phù hợp với hiện trạng tài sản.

Xem thêm: danh sach truyen yoai

b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời gian giải quyết

– Sở Tài chính: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

– Văn phòng UBND tỉnh: Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Tờ trình của Sở Tài chính.

Đối tượng thục hiện thủ tục Các cơ quan, tổ chức, đơn vị.
Cơ quan thục hiện thủ tục

Sở Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh.

Kết quả thực hiện thủ tục

Quyết định thanh lý tài sản nhà nước của UBND tỉnh.

Lệ phí Không.
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện

a. Tài sản nhà nước chỉ thực hiện thanh lý trong các trường hợp sau:

– Đã sử dụng vượt quá thời gian sử dụng theo quy định của chế độ mà không thể tiếp tục sử dụng.

– Bị hư hỏng không thể sử dụng được hoặc việc sửa chữa không có hiệu quả.

b. Yêu cầu, điều kiện đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị khi gửi hồ sơ đề nghị thanh lý tài sản nhà nước.

Các tài sản nhà nước phải được đăng ký và kê khai bổ sung trong phần mềm đăng ký tài sản nhà nước. Trường hợp cơ quan, tổ chức, đơn vị chưa thực hiện đăng ký, kê khai bổ sung hoặc số liệu đã đăng ký, kê khai nhưng không khớp với số liệu trên sổ sách kế toán và số liệu trong danh mục tài sản đề nghị thanh lý tài sản thì phải thực hiện đăng ký, kê khai bổ sung hoặc điều chỉnh khớp đúng trước khi đề nghị thanh lý tài sản.

Xem thêm: Giáo Trình Kiểm Toán Tài Chính Nhà Sách Kinh Tế, Download Tài Liệu Báo Cáo Kiểm Toán

Căn cứ pháp lý thủ tục

– Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước số 09/2008/QH12.

Viết một bình luận