Mẫu Thông Báo Mời Thầu Xây Lắp, Mẫu Thư Mời Thầu Và Hướng Dẫn Lập

Mẫu thông báo mời thầu? Phiếu đăng ký thông báo mời thầu? Thủ tục đăng ký thông báo mời thầu? Xử phạt hành chính hành vi vi phạm các quy định về hồ sơ mời thầu? Nộp phiếu đăng ký thông báo mời thầu? Không thông báo mời thầu trên hệ thống mạng được không? Thời gian phê duyệt hồ sơ mời thầu có thể sau ngày đăng báo không?

Công ty luật Dương Gia xin gửi đến bạn Mẫu thông báo mời thầu, phiếu đăng ký thông báo mời thầu mới nhất. Để được tư vấn rõ hơn về biểu mẫu này hoặc có bất cứ vấn đề pháp luật gì cần được tư vấn, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 1900.6568 để được tư vấn – hỗ trợ!

Đấu thầu là quá trình lựa chọn nhà thầu để ký kết và thực hiện hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp; lựa chọn nhà đầu tư để kí kết và thực hiện hợp đồng dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư, dự án đầu tư có sử dụng đất trên cơ sở bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Như vậy có thể thấy, đấu thầu là một quá trình chủ đầu tư lựa chọn được một nhà thầu (mời thầu) đáp ứng các yêu cầu của mình theo quy định của luật pháp. Trong nền kinh tế thị trường, người mua tổ chức đấu thầu để người bán (các nhà thầu) cạnh tranh nhau.

*
*

Tư vấn pháp luật về đấu thầu, tư vấn đấu thầu trực tuyến miễn phí qua điện thoại: 1900.6568

Trong bài viết này, Dương Gia xin được cung cấp mẫu thông báo mời thầu, đăng ký mời thầu cũng như thủ tục đăng ký thông báo mời thầu hợp lệ.

Đang xem: Mẫu thông báo mời thầu

1. Mẫu thông báo mời thầu

– Tải về thông báo mời thầu

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Tên gói thầu đăng ký thông báo mời chào hàng: ……

– Loại gói thầu:…

– Nội dung chính của gói thầu: …

 – Thời gian thực hiện hợp đồng:…

Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên:

Nguồn vố:……

Hình thức lựa chọn nhà thầu:………

Phương thức lựa chọn nhà thầu:………

Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu: từ … giờ ngày …….đến ……giờ ngày …….(trong giờ hành chính).

Địa điểm bán………..;điện thoạ:…………. Fax……

Giá bán một bộ HSMT: ………….(bằng chữ: ……….).

Bảo đảm dự thầu :

– Số tiền ………… (bằng chữ: …………);

– Hình thức bảo đảm: …

Thời điểm đóng thầu: …………..giờ……….. phút ngày

Thời điểm mở thầu: ……..ngày…….tại …..kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSĐX tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./. 

Lưu ý:  – Nguồn vốn: nêu rõ nguồn vốn hoặc phương thức thu xếp vốn, thời gian cấp vốn để thanh toán cho nhà thầu. Trong trường hợp sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức, vốn vay ưu đãi thì phải ghi rõ tên nhà tài trợ và cơ cấu nguồn vốn, bao gồm vốn tài trợ, vốn đối ứng trong nước.

-Hình thức lựa chọn nhà thầu: ghi rõ đấu thầu rộng rãi hay đấu thầu hạn chế, chào hàng cạnh tranh, mua sắm trực tiếp, tự thực hiện và lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt.

2. Phiếu đăng ký thông báo mời thầu

Tải về phiếu đăng ký thông báo mời thầu

PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG BÁO MỜI THẦU

Kính gửi: Báo Đấu thầu – Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Tên bên mời thầu:1…….

Mã số thuế:…..

Đề nghị Báo Đấu thầu đăng tải thông báo mời thầu với nội dung sau:

1. Tên gói thầu: 3 ……..

Loại gói thầu:

Xây lắp Mua sắm hàng hóa Tư vấn Phi tư vấn Hỗn hợp

Giá gói thầu: ……….

Nội dung chính của gói thầu: …..

Thời gian thực hiện hợp đồng:

2. Tên dự án (hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên) ……..

3. Nguồn vốn: ………..

Xem thêm: biên bản kiểm tra toàn diện giáo viên mầm non

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước hay quốc tế ……

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: ……..

6. Thời gian phát hành HSMT: từ ……….. giờ…, ngày ……….. tháng ……….. năm ……….. đến trước ……….. giờ…, ngày ……….. tháng ……….. năm ……….. (trong giờ hành chính) 4.

7. Địa điểm phát hành HSMT: ………………..

8. Giá bán 01 bộ HSMT: 5 …….

9. Bảo đảm dự thầu: 6 …

10. Thời điểm đóng thầu ……….. giờ…, ngày ……….. tháng ……….. năm ……….. 7

11. Thời điểm mở thầu ……….. giờ…, ngày ……….. tháng ……….. năm ……….. 8… , ngày …….. tháng …….. năm ……..

Đại diện hợp pháp của bên mời thầu

(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)

Lưu ý:

1,2 Ghi chính xác tên, địa chỉ bên mời thầu để làm căn cứ xuất hóa đơn

3 Đối với gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng phải ghi rõ “gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ”.

4 HSMT được phát hành sau tối thiểu 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMT đến trước thời điểm đóng thầu.

5 Giá bán 01 bộ HSMT (bao gồm cả thuế) tối đa là 2.000.000 đồng đối với đấu thầu trong nước. Đối với đấu thầu quốc tế, mức giá bán theo thông lệ đấu thầu quốc tế. Trường hợp phát hành HSMT qua đường bưu điện, bên mời thầu ghi rõ các khoản chi phí phát sinh liên quan mà nhà thầu phải thanh toán để nhận được HSMT. Trường hợp miễn phí, bên mời thầu ghi rõ là “Miễn phí”.

6 Giá trị bảo đảm dự thầu được quy định từ 1% đến 3% giá gói thầu. Đối với gói thầu quy mô nhỏ, giá trị bảo đảm dự thầu từ 1% đến 1,5% giá gói thầu.

7 Thời điểm đóng thầu được quy định phải đảm bảo thời gian để nhà thầu chuẩn bị HSDT tối thiểu là 20 ngày đối với đấu thầu trong nước và 40 ngày đối với đấu thầu quốc tế, kể từ ngày đầu tiên HSMT được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu. Đối với gói thầu quy mô nhỏ, thời điểm đóng thầu được quy định phải đảm bảo thời gian để nhà thầu chuẩn bị HSDT tối thiểu là 10 ngày.

Xem thêm: Thư Viện Đề Kiểm Tra Toán Lớp 6 Chương 1 Violet, Đề Cương Ôn Tập Giữa Kì 2 Toán 6 Violet

8 Việc mở thầu phải được tiến hành công khai và bắt đầu ngay trong vòng 01 giờ, kể từ thời điểm đóng thầu.

3. Thủ tục đăng ký thông báo mời thầu

Cơ sở pháp lý:

Thông tư liên tịch Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng

Viết một bình luận