Tải Mẫu Sơ Yếu Lý Lịch Học Sinh Tiểu Học, Mẫu Sơ Yếu Lý Lịch Học Sinh Tiểu Học

Mẫu sơ yếu về lý lịch học sinh tiểu học là mẫu bản sơ yếu được lập ra để khai báo về thông tin của học sinh tiểu học. Mẫu sơ yếu nêu rõ nội dung thông tin cá nhân của học sinh… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.Hướng dẫn viết lý lịch Đảng viên mới nhấtSơ yếu lý lịch tự thuật chuẩn nhất

Sơ yếu lý lịch học sinh tiểu học

1. Mẫu sơ yếu lý lịch học sinh tiểu học số 12. Mẫu sơ yếu lý lịch học sinh tiểu học số 2

1. Mẫu sơ yếu lý lịch học sinh tiểu học số 1

PHÒNG GD& ĐT……………..

Đang xem: Mẫu sơ yếu lý lịch học sinh tiểu học

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTRƯỜNG TIỂU HỌC ……………Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc……….., Ngày…. tháng ..năm 201

SƠ YẾU LÝ LỊCH HỌC SINH LỚP ……..Họ và tên HS: ……… ……………………………………………………………Nam…………..Nữ ………….Ngày tháng năm sinh: …………………………………………Nơi sinh: …………………………………..Tôn giáo: …………………………………………………………..Dân tộc: ……………………………………

Xem thêm: Mẫu Đơn Xin Miễn Sinh Hoạt Đảng Tạm Thời (2 Mẫu), Mẫu Đơn Xin Nghỉ Sinh Hoạt Đảng Tạm Thời

Địa chỉ thường trú (Theo hộ khẩu): Số nhà: ………………………Đường: ………………………Tổ: ………………………….. Khu phố: ………………….. Phường (xã): …………………………………Quận (huyện): ……………………………………………. TP (tỉnh): ………………………………………Địa chỉ tạm trú (Nơi ở hiện nay- Nếu có): Số nhà: ………………….. Đường:………………….Tổ: ………………………….. Khu phố: ………………….. Phường (xã): …………………………………Quận (huyện): ……………………………………………. TP (tỉnh): ………………………………………Họ và tên cha: …………………………………………………………………..Năm sinh: ………………….Nghề nghiệp: …………………………………………………………………….Số ĐT: ………………………..Nơi công tác: …………………………………………………………………………………………………………Họ và tên mẹ: ……………………………………………………………………Năm sinh: ………………….Nghề nghiệp: …………………………………………………………………….Số ĐT: ………………………..Nơi công tác: …………………………………………………………………………………………………………Thành phần gia đình:Con liệt sĩ…………….Con thương binh……….Con bộ đội…………..Giáo viên…………Công nhân viên…………Lao động………..Năng khiếu đặc biệt: ………………………………………………………………………………………………Số anh chị em trong gia đình: …………………………………Con thứ mấy: ………………………….Học lực: ……………………………………………………………….Hạnh kiểm: …………………………….Học sinh mới: Từ trường: ………………………………………………………………………………………Quận ………………………………….. Thành phố chuyển về.Số điện thoại liên hệ khi cần gấp: …………………………………………………………………………………Tôi xin cam kết những điều khai trên đây là đúng sự thật. Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về những lời khai của mình.

Phụ huynh ký ghi rõ họ tên(ký tên)

SƠ YẾU LÍ LỊCH HỌC SINHHọ và tên: ……………………………………………………………. Nam/Nữ: …………………..Ngày sinh: …………………………………………… Nơi sinh: ……………………………………Dân tộc: …………………………………………….. Tôn giáo: …………………………………….Thành phần gia đình: ………………………………………………………………………………..Họ tên cha: ……………………………… Tuổi: …………… Nghề nghiệp: …………………..Họ tên mẹ: ………………………………. Tuổi: …………… Nghề nghiệp: …………………..Họ tên người đỡ đầu: ……………………… Tuổi: ………….. Nghề nghiệp: ……………..Địa chỉ thường trú (tạm trú): ………………………………………………………………………Số điện thoại bàn: …………………………….. Di động: ……………………………………….Nguồn thu nhập của cha, mẹ: …………………… đồng/thángSở thích:- Màu sắc: ……………………………………… Ăn uống: ………………………………………..- Thể thao: ……………………………………… Âm nhạc: ………………………………………..- Giải trí: ……………………………………… Thói quen: ………………………………………..

Xem thêm: Nghị Quyết Số 28-Nq/Tw Ngày 25/10/2013, Nghị Quyết 28

Chiếu caoCân nặngCận thịThiểu năng trí tuệKhuyết tật gìGĐ nghèo

Hoàn cảnh gia đình: …………………………………………………………………….
Mẫu thống kê học sinh, sinh viên đi làm thêm Thống kê học sinh, sinh viên đi làm thêm

*

Mẫu đơn xin vào học lớp 6 Đơn xin nhập học cho học sinh lớp 6 Mẫu thống kê về công tác học sinh, sinh viên nội trú, ngoại trú Thống kê về công tác học sinh, sinh viên nội trú, ngoại trú

Viết một bình luận