Mẫu sổ sách kế toán theo quyết định 48, mau so sach ke toan theo

Mẫu sổ sách kế toán theo quyết định 48 mới nhất

Bài viết liên quan

DANH MỤC SỔ KẾ TOÁN ÁP DỤNG CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA(THEO QUYẾT ĐỊNH 48/2006/QĐ-BTC)

>> Mẫu số S01 – DNN : NHẬT KÝ – SỔ CÁI

>> Mẫu số S02a – DNN : CHỨNG TỪ GHI SỔ

>> Mẫu số S02b – DNN : SỔ ĐĂNG KÝ CHỨNG TỪ GHI SỔ

>> Mẫu số S02c1 – DNN : SỔ CÁI (Dùng cho hình thức kế toán chứng từ ghi sổ)

>> Mẫu số S02c2 – DNN : SỔ CÁI (Dùng cho hình thức kế toán chứng từ ghi sổ)

>> Mẫu số S03a – DNN : SỔ NHẬT KÝ CHUNG

>> Mẫu số S03a1 – DNN : SỔ NHẬT KÝ THU TIỀN

>> Mẫu số S03a2 – DNN : SỔ NHẬT KÝ CHI TIỀN

>> Mẫu số S03a3 – DNN : SỔ NHẬT KÝ MUA HÀNG

>> Mẫu số S03a4 – DNN : SỔ NHẬT KÝ BÁN HÀNG

>> Mẫu số: S03b – DNN : SỔ CÁI (Dùng cho hình thức kế toán Nhật ký chung)

>> Mẫu số S04 – DNN : BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH

>> Mẫu số S05a – DNN : SỔ QUỸ TIỀN MẶT

>> Mẫu số S05b – DNN : SỔ KẾ TOÁN CHI TIẾT QUỸ TIỀN MẶT

>> Mẫu số S06 – DNN : SỔ TIỀN GỬI NGÂN HÀNG

>> Mẫu số S07 – DNN : SỔ CHI TIẾT VẬT LIỆU,DỤNG CỤ SẢN PHẨM, HÀNG HOÁ

>> Mẫu số S08 – DNN : BẢNG TỔNG HỢP CHI TIẾT VẬT LIỆU, DỤNG CỤ, SẢN PHẨM,HÀNG HOÁ

Đọc thêm  Download Mẫu quyết định mới nhất, hay nhất

>> Mẫu số S09 – DNN : THẺ KHO (SỔ KHO)

>> Mẫu số S10- DNN : SỔ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

>> Mẫu số S11- DNN : SỔ THEO DÕI TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ CÔNG CỤ, DỤNG CỤ TẠI NƠI SỬ DỤNG

>> Mẫu số S12 – DNN : THẺ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

>> Mẫu số S13 – DNN : SỔ CHI TIẾT THANH TOÁN VỚI NGƯỜI MUA (NGƯỜI BÁN)

>> Mẫu số S14 – DNN : SỔ CHI TIẾT THANH TOÁN VỚI NGƯỜI MUA (NGƯỜI BÁN) BẰNG NGOẠI TỆ

>> Mẫu số S15-DNN : SỔ THEO DÕI THANH TOÁN BẰNG NGOẠI TỆ

>> Mẫu số S16 – DNN : SỔ CHI TIẾT TIỀN VAY

>> Mẫu số S17-DNN : SỔ CHI TIẾT BÁN HÀNG

>> Mẫu số S18-DNN : SỔ CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH

>> Mẫu số S19-DNN : THẺ TÍNH GIÁ THÀNH PHẨM, DỊCH VỤ

>> Mẫu số S20 – DNN :SỔ CHI TIẾT CÁC TÀI KHOẢN

>> Mẫu số S21-DNN : SỔ CHI TIẾT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

>> Mẫu số S22 – DNN : SỔ CHI TIẾT CỔ PHIẾU QUỸ

>> Mẫu số S23 – DNN : SỔ CHI TIẾT ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN ( Dùng cho các TK: 121, 221)

>> Mẫu số S24 – DNN : SỔ THEO DÕI CHI TIẾT NGUỒN VỐN KINH DOANH (TK 411)

>> Mẫu số S25 – DNN : SỔ CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TÀI KHOẢN 241- XÂY DỰNG CƠ BẢN DỞ DANG

>> Mẫu số S26 – DNN : SỔ CHI TIẾT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

>> Mẫu số S27 – DNN : SỔ CHI TIẾT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐƯỢC HOÀN LẠI

Đọc thêm  Câu Hỏi Trắc Nghiệm Thi Giáo Viên Giỏi Mầm Non Cấp Thành Phố 20132014

>> Mẫu số S28 – DNN : SỔ CHI TIẾT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐƯỢC MIỄN GIẢM

>> Xem Thêm Mẫu Sổ Sách Kế Toán Theo Quyết Định 15/2006/QĐ-BTC