mẫu sổ mượn sách thư viện

Đang xem: Mẫu sổ mượn sách thư viện

Gửi tin nhắn | Báo tài liệu vi phạm
Kích thước tài liệu: – Tự động – 800 x 600 400 x 600 Đóng
Xem toàn màn hình Thêm vào bộ sưu tập
Tải xuống (.doc) 17 (51 trang)

Tài liệu liên quan

SỔ MƯỢN SÁCH CỦA GIÁO VIÊN
SỔ MƯỢN SÁCH CỦA GIÁO VIÊN 51 6,777 17

Sổ kế hoạch của giáo viên THCS môn toán lớp 9 9 342 1

MẪU HỒ SƠ TRÍCH NGANG CỦA GIÁO VIÊN pdf 3 3,832 25
Nghiên cứu một số hoạt động của giáo viên nhằm kích thích hoạt động học tập của học sinh thông qua dạy học hình học 10 luận văn thạc sĩ toán học
Nghiên cứu một số hoạt động của giáo viên nhằm kích thích hoạt động học tập của học sinh thông qua dạy học hình học 10 luận văn thạc sĩ toán học 43 583 2
Tài liệu ỨNG DỤNG CNTT VÀO QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG HỒ SƠ CHỦ NHIỆM CỦA GIÁO VIÊN TIỂU HỌC docx
Tài liệu ỨNG DỤNG CNTT VÀO QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG HỒ SƠ CHỦ NHIỆM CỦA GIÁO VIÊN TIỂU HỌC docx 8 992 1
Sáng kiếm kinh nghiệm: “ứng dụng công nghệ thông tin vào sổ chủ nhiệm của giáo viên chủ nhiệm” docx
Sáng kiếm kinh nghiệm: “ứng dụng công nghệ thông tin vào sổ chủ nhiệm của giáo viên chủ nhiệm” docx 7 684 5
Ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý và xây dựng hồ sơ chủ nhiệm của Giáo viên Tiểu học
Ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý và xây dựng hồ sơ chủ nhiệm của Giáo viên Tiểu học 11 469 0
BÁO CÁO NỘI DUNG TỰ HỌC TỰ BỒI DƯỠNG PHẦN KIẾN THỨC TỰ CHỌN. MODULE THCS 16: HỒ SƠ DẠY HỌC CỦA GIÁO VIÊN TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ.
BÁO CÁO NỘI DUNG TỰ HỌC TỰ BỒI DƯỠNG PHẦN KIẾN THỨC TỰ CHỌN. MODULE THCS 16: HỒ SƠ DẠY HỌC CỦA GIÁO VIÊN TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ. 57 878 0

Xem thêm: mẫu 03/bđs-tncn

Một số kinh nghiệm của giáo viên nhằm giáo dục giá trị sống cho học sinh 17 545 0
MỘT SỐ KINH NGHIỆM CỦA GIÁO VIÊN NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIẢNG DẠY PHẦN “CÔNG DÂN VỚI ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH THPT
MỘT SỐ KINH NGHIỆM CỦA GIÁO VIÊN NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIẢNG DẠY PHẦN “CÔNG DÂN VỚI ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH THPT 22 376 0
MỘT SỐ KINH NGHIỆM CỦA GIÁO VIÊN KHI SỬ DỤNG TƯ LIỆU TRONG DẠY HỌC MÔN NGỮ VĂN TRONG TRƯỜNG PHỔ THÔNG Ở MỘT SỐ BÀI HỌC
MỘT SỐ KINH NGHIỆM CỦA GIÁO VIÊN KHI SỬ DỤNG TƯ LIỆU TRONG DẠY HỌC MÔN NGỮ VĂN TRONG TRƯỜNG PHỔ THÔNG Ở MỘT SỐ BÀI HỌC 24 440 0
Một số kinh nghiệm của giáo viên trong công tác chủ nhiệm lớp trong trường học
Một số kinh nghiệm của giáo viên trong công tác chủ nhiệm lớp trong trường học 23 605 0
Một số giải pháp của giáo viên chủ nhiệm giúp nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức, văn hoá cho học sinh ở trường học phổ thông
Một số giải pháp của giáo viên chủ nhiệm giúp nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức, văn hoá cho học sinh ở trường học phổ thông 24 654 0
Một số khó khăn của giáo viên khi dạy dân ca cho trẻ ở các trường mầm non hiện nay
Một số khó khăn của giáo viên khi dạy dân ca cho trẻ ở các trường mầm non hiện nay 38 844 2

Đọc thêm  Tài Liệu Family And Friends Grade 5 Special Edition Student Book

PHIẾU mô tả hồ sơ dạy học của GIÁO VIÊN 7 398 0
ỨNG DỤNG CNTT VÀO QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG HỒ SƠ CHỦ NHIỆM CỦA GIÁO VIÊN TIỂU HỌC
ỨNG DỤNG CNTT VÀO QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG HỒ SƠ CHỦ NHIỆM CỦA GIÁO VIÊN TIỂU HỌC 7 404 1
BỆN PHÁP QUẢN LÝ CỦA TỔ TRƢỞNG CHUYÊN MÔN ĐỐI VỚI CÔNG TÁC XÂY DỰNG HỒ SƠ MÔN HỌC CỦA GIÁO VIÊN TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
BỆN PHÁP QUẢN LÝ CỦA TỔ TRƢỞNG CHUYÊN MÔN ĐỐI VỚI CÔNG TÁC XÂY DỰNG HỒ SƠ MÔN HỌC CỦA GIÁO VIÊN TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 25 296 0
BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CỦA TỔ TRƢỞNG CHUYÊN MÔN ĐỐI VỚI CÔNG TÁC XÂY DỰNG HỒ SƠ MÔN HỌC CỦA GIÁO VIÊN TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CỦA TỔ TRƢỞNG CHUYÊN MÔN ĐỐI VỚI CÔNG TÁC XÂY DỰNG HỒ SƠ MÔN HỌC CỦA GIÁO VIÊN TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 25 321 0
MỘT SỐ GIẢI PHÁP CỦA GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM TRONG VIỆC GIÁO DỤC HỌC SINH KHÔNG MONG ĐỢI Ở TRƯỜNG THPT ĐỨC HỢP
MỘT SỐ GIẢI PHÁP CỦA GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM TRONG VIỆC GIÁO DỤC HỌC SINH KHÔNG MONG ĐỢI Ở TRƯỜNG THPT ĐỨC HỢP 46 442 0
Skkn một số kinh nghiệm của giáo viên chủ nhiệm trong công tác giáo dục kĩ năng sống cho học sinh
Skkn một số kinh nghiệm của giáo viên chủ nhiệm trong công tác giáo dục kĩ năng sống cho học sinh 14 357 0

Xem thêm: bài tập toán lớp 6 chương 1 violet

Sổ mượn sách dùng cho mục đích mượn trả sách của bạn đọc. … thường xuyên theo dõi TT mượn SỔ THEO DÕI GIÁO VIÊN MƯỢN, ĐỌC SÁCH TẠITHƯ VIỆN. Ngày STT Tên Giáo viên Tên sách Sổ đăng ký Số lượng Ngày trả Ghi chú.Mẫu sổ mượn sách thư viện, Thư viện Giáo án điện tử. … Sổ mượn sách của giáo viên · 0 · Sổ mượn sách của … SỔ THEO DÕI GIÁO VIÊN MƯỢN TẠI THƯ VIỆN THƯ VIỆN Trường: SỔ MƯỢN SÁCH CỦA GIÁO VIÊN Năm học: Số: /TVTH Từ / /201 .đến /201 Họ tên giáo viên: Bộ môn: Địa chỉ: Số TT TÊN SÁCH Số Đăng ký MƯỢN Ngày Ký mượn NHẬN TRẢ Ngày Ký trả Họ tên giáo viên: Bộ môn: GHI CHÚ Địa chỉ: Số TT TÊN SÁCH Số Đăng ký MƯỢN Ngày Ký mượn NHẬN TRẢ Ngày Ký trả Họ tên giáo viên: Bộ môn: Địa chỉ: GHI CHÚ Số TT TÊN SÁCH Số Đăng ký MƯỢN Ngày Ký mượn NHẬN TRẢ Ngày Ký trả Họ tên giáo viên: Bộ môn: Địa chỉ: GHI CHÚ Số TT TÊN SÁCH Số Đăng ký MƯỢN Ngày Ký mượn NHẬN TRẢ Ngày Ký trả GHI CHÚ Họ tên giáo viên: Bộ môn: Địa chỉ: Số TÊN SÁCH Số MƯỢN NHẬN TRẢ GHI CHÚ Đăng ký TT Ngày Ký mượn Ngày Ký trả Họ tên giáo viên: Bộ môn: Địa chỉ: Số TT TÊN SÁCH Số Đăng ký MƯỢN Ngày Ký mượn NHẬN TRẢ Ngày Ký trả GHI CHÚ Họ tên giáo viên: Bộ môn: Địa chỉ: Số TT TÊN SÁCH Số Đăng ký MƯỢN Ngày Ký mượn NHẬN TRẢ Ngày Ký trả GHI CHÚ Họ tên giáo viên: Bộ môn: Địa chỉ: Số TT TÊN SÁCH Số Đăng ký MƯỢN Ngày Ký mượn NHẬN TRẢ Ngày Ký trả GHI CHÚ Họ tên giáo viên: Bộ môn: Địa chỉ: Số TT TÊN SÁCH Số Đăng ký MƯỢN Ngày Ký mượn NHẬN TRẢ Ngày Ký trả GHI CHÚ Họ tên giáo viên: Bộ môn: Địa chỉ: Số TT TÊN SÁCH Số Đăng ký MƯỢN Ngày 10 Ký mượn NHẬN TRẢ Ngày Ký trả GHI CHÚ Họ tên giáo viên: Bộ môn: Địa chỉ: Số TT TÊN SÁCH Số Đăng ký MƯỢN Ngày 37 Ký mượn NHẬN TRẢ Ngày Ký trả GHI CHÚ Họ tên giáo viên: Bộ môn: Địa chỉ: Số TT TÊN SÁCH Số Đăng ký MƯỢN Ngày 38 Ký mượn NHẬN TRẢ Ngày Ký trả GHI CHÚ Họ tên giáo viên: Bộ môn: Địa chỉ: Số TT TÊN SÁCH Số Đăng ký MƯỢN Ngày 39 Ký mượn NHẬN TRẢ Ngày Ký trả GHI CHÚ Họ tên giáo viên: Bộ môn: Địa chỉ: Số TT TÊN SÁCH Số Đăng ký MƯỢN Ngày 40 Ký mượn NHẬN TRẢ Ngày Ký trả GHI CHÚ Họ tên giáo viên: Bộ môn: Địa chỉ: Số TT TÊN SÁCH Số Đăng ký MƯỢN Ngày 41 Ký mượn NHẬN TRẢ Ngày Ký trả GHI CHÚ Họ tên giáo viên: Bộ môn: Địa chỉ: Số TT TÊN SÁCH Số Đăng ký MƯỢN Ngày 42 Ký mượn NHẬN TRẢ Ngày Ký trả GHI CHÚ Họ tên giáo viên: Bộ môn: Địa chỉ: Số TT TÊN SÁCH Số Đăng ký MƯỢN Ngày 43 Ký mượn NHẬN TRẢ Ngày Ký trả GHI CHÚ Họ tên giáo viên: Bộ môn: Địa chỉ: Số TT TÊN SÁCH Số Đăng ký MƯỢN Ngày 44 Ký mượn NHẬN TRẢ Ngày Ký trả GHI CHÚ Họ tên giáo viên: Bộ môn: Địa chỉ: Số TT TÊN SÁCH Số Đăng ký MƯỢN Ngày 45 Ký mượn NHẬN TRẢ Ngày Ký trả GHI CHÚ Họ tên giáo viên: Bộ môn: Địa chỉ: Số TT TÊN SÁCH Số Đăng ký MƯỢN Ngày 46 Ký mượn NHẬN TRẢ Ngày Ký trả GHI CHÚ Họ tên giáo viên: Bộ môn: Địa chỉ: Số TT TÊN SÁCH Số Đăng ký MƯỢN Ngày 47 Ký mượn NHẬN TRẢ Ngày Ký trả GHI CHÚ Họ tên giáo viên: Bộ môn: Địa chỉ: Số TT TÊN SÁCH Số Đăng ký MƯỢN Ngày 48 Ký mượn NHẬN TRẢ Ngày Ký trả GHI CHÚ Họ tên giáo viên: Bộ môn: Địa chỉ: Số TT TÊN SÁCH Số Đăng ký MƯỢN Ngày 49 Ký mượn NHẬN TRẢ Ngày Ký trả GHI CHÚ Kết thúc năm học: (Tính đến ngày tháng năm 201 ) – Tổng số bạn đọc mượn sách: .Tỷ lệ – Tổng số lượt sách mượn: – Danh sách bạn đọc mượn đọc sách nhiều nhất: STT HỌ VÀ TÊN GV MÔN CỘNG 50 SỐ LƯỢT MƯỢN GHI CHÚ – Nhận xét đánh giá chung phong trào đọc sách nhà trường công tác phục vụ bạn đọc ( thuận lợi, khó khăn v/v cho mượn sách) BAN GIÁM HIỆU Ngày .tháng năm 201 DUYỆT CB THƯ VIỆN 51 <...>… giáo viên: Bộ môn: Địa chỉ: Số TT TÊN SÁCH Số Đăng ký MƯỢN Ngày 11 Ký mượn NHẬN TRẢ Ngày Ký trả GHI CHÚ Họ và tên giáo viên: Bộ môn: Địa chỉ: Số TT TÊN SÁCH Số Đăng ký MƯỢN Ngày 12 Ký mượn NHẬN TRẢ Ngày Ký trả GHI CHÚ Họ và tên giáo viên: Bộ môn: Địa chỉ: Số TT TÊN SÁCH Số Đăng ký MƯỢN Ngày 13 Ký mượn. .. giáo viên: Bộ môn: Địa chỉ: Số TT TÊN SÁCH Số Đăng ký MƯỢN Ngày 14 Ký mượn NHẬN TRẢ Ngày Ký trả GHI CHÚ Họ và tên giáo viên: Bộ môn: Địa chỉ: Số TT TÊN SÁCH Số Đăng ký MƯỢN Ngày 15 Ký mượn NHẬN TRẢ Ngày Ký trả GHI CHÚ Họ và tên giáo viên: Bộ môn: Địa chỉ: Số TT TÊN SÁCH Số Đăng ký MƯỢN Ngày 16 Ký mượn. .. giáo viên: Bộ môn: Địa chỉ: Số TT TÊN SÁCH Số Đăng ký MƯỢN Ngày 17 Ký mượn NHẬN TRẢ Ngày Ký trả GHI CHÚ Họ và tên giáo viên: Bộ môn: Địa chỉ: Số TT TÊN SÁCH Số Đăng ký MƯỢN Ngày 18 Ký mượn NHẬN TRẢ Ngày Ký trả GHI CHÚ Họ và tên giáo viên: Bộ môn: Địa chỉ: Số TT TÊN SÁCH Số Đăng ký MƯỢN Ngày 19 Ký mượn. .. giáo viên: Bộ môn: Địa chỉ: Số TT TÊN SÁCH Số Đăng ký MƯỢN Ngày 20 Ký mượn NHẬN TRẢ Ngày Ký trả GHI CHÚ Họ và tên giáo viên: Bộ môn: Địa chỉ: Số TT TÊN SÁCH Số Đăng ký MƯỢN Ngày 21 Ký mượn NHẬN TRẢ Ngày Ký trả GHI CHÚ Họ và tên giáo viên: Bộ môn: Địa chỉ: Số TT TÊN SÁCH Số Đăng ký MƯỢN Ngày 22 Ký mượn. .. giáo viên: Bộ môn: Địa chỉ: Số TT TÊN SÁCH Số Đăng ký MƯỢN Ngày 23 Ký mượn NHẬN TRẢ Ngày Ký trả GHI CHÚ Họ và tên giáo viên: Bộ môn: Địa chỉ: Số TT TÊN SÁCH Số Đăng ký MƯỢN Ngày 24 Ký mượn NHẬN TRẢ Ngày Ký trả GHI CHÚ Họ và tên giáo viên: Bộ môn: Địa chỉ: Số TT TÊN SÁCH Số Đăng ký MƯỢN Ngày 25 Ký mượn. .. giáo viên: Bộ môn: Địa chỉ: Số TT TÊN SÁCH Số Đăng ký MƯỢN Ngày 26 Ký mượn NHẬN TRẢ Ngày Ký trả GHI CHÚ Họ và tên giáo viên: Bộ môn: Địa chỉ: Số TT TÊN SÁCH Số Đăng ký MƯỢN Ngày 27 Ký mượn NHẬN TRẢ Ngày Ký trả GHI CHÚ Họ và tên giáo viên: Bộ môn: Địa chỉ: Số TT TÊN SÁCH Số Đăng ký MƯỢN Ngày 28 Ký mượn. .. giáo viên: Bộ môn: Địa chỉ: Số TT TÊN SÁCH Số Đăng ký MƯỢN Ngày 29 Ký mượn NHẬN TRẢ Ngày Ký trả GHI CHÚ Họ và tên giáo viên: Bộ môn: Địa chỉ: Số TT TÊN SÁCH Số Đăng ký MƯỢN Ngày 30 Ký mượn NHẬN TRẢ Ngày Ký trả GHI CHÚ Họ và tên giáo viên: Bộ môn: Địa chỉ: Số TT TÊN SÁCH Số Đăng ký MƯỢN Ngày 31 Ký mượn. .. tên giáo viên: Bộ môn: Địa chỉ: Số TT TÊN SÁCH Số Đăng ký MƯỢN Ngày 32 Ký mượn NHẬN TRẢ Ngày Ký trả GHI CHÚ Họ và tên giáo viên: Bộ môn: Địa chỉ: Số TT TÊN SÁCH Số Đăng ký MƯỢN Ngày Ký mượn NHẬN TRẢ Ngày Ký trả Họ và tên giáo viên: Bộ môn: 33 GHI CHÚ Địa chỉ: Số TT TÊN SÁCH Số Đăng ký MƯỢN Ngày Ký mượn. .. tên giáo viên: Bộ môn: Địa chỉ: 34 GHI CHÚ Số TT TÊN SÁCH Số Đăng ký MƯỢN Ngày Ký mượn NHẬN TRẢ Ngày Ký trả GHI CHÚ Họ và tên giáo viên: Bộ môn: Địa chỉ: Số TÊN SÁCH Số MƯỢN 35 NHẬN TRẢ GHI CHÚ Đăng ký TT Ngày Ký mượn Ngày Ký trả Họ và tên giáo viên: Bộ môn: Địa chỉ: Số TT TÊN SÁCH Số Đăng ký MƯỢN… Số TÊN SÁCH Số MƯỢN 35 NHẬN TRẢ GHI CHÚ Đăng ký TT Ngày Ký mượn Ngày Ký trả Họ và tên giáo viên: Bộ môn: Địa chỉ: Số TT TÊN SÁCH Số Đăng ký MƯỢN Ngày 36 Ký mượn NHẬN TRẢ Ngày Ký trả GHI CHÚ

Đọc thêm  73 Câu hỏi trắc nghiệm môn Đường lối cách mạng của ĐCSVN

Viết một bình luận