Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Đảng Viên Sinh Con Thứ 3 ? Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Viên Chức Sinh Con Thứ Ba

Mẫu quyết định kỷ luật Đảng viên là mẫu quyết định của ban chấp hành Đảng ủy về việc quyết định xử lý kỷ luật Đảng viên vi phạm nội quy, không làm tròn chức trách công việc của mình. Mẫu quyết định nêu rõ thông tin của Đảng viên bị kỷ luật, thời gian thi hành quyết định xử lý, hình thức xử lý kỷ luật với Đảng viên đó. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu quyết định kỷ luật Đảng viên tại đây.Báo cáo kiểm tra giám sát đảng viênMẫu bản tự kiểm điểm của Đảng viên dự bịMẫu phiếu nhận xét đảng viên nơi cư trú theo Quy định 76-QĐ/TW

Quyết định kỷ luật Đảng viên mới nhất

1. Mẫu quyết định kỷ luật Đảng viên là gì?2. Mẫu quyết định kỷ luật Đảng viên3. Quy trình xử lý kỷ luật Đảng viên

1. Mẫu quyết định kỷ luật Đảng viên là gì?

Mẫu quyết định kỷ luật Đảng viên là giấy quyết định của ban chấp hành Đảng uỷ về việc quyết định kỷ luật Đảng viên không làm tròn bổn phận, trách nhiệm và nghĩa vụ công việc của mình. Trong mẫu quyết định sẽ nêu rõ thông tin của Đảng viên bị kỷ luật, hình thức kỷ luật, thời gian kỷ luật.

Đang xem: Mẫu quyết định kỷ luật đảng viên sinh con thứ 3

2. Mẫu quyết định kỷ luật Đảng viên

Nội dung cơ bản của mẫu quyết định kỷ luật Đảng viên như sau:

ĐẢNG UỶ ………..ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM———-Số: ………… – QĐ/………………….., ngày….tháng….năm….

QUYẾT ĐỊNHThi hành kỷ luật đối với đồng chí………………………….(chức vụ đảng, nơi công tác của đảng viên bị kỷ luật)—– Căn cứ Điều lệ Đảng;- Căn cứ các quy định và hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng;- Xét tự kiểm điểm của đồng chí …………………….. (họ và tên của đảng viên); báo cáo số …………. ngày ………. của ……… (tên tổ chức đảng báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật) và kết quả kiểm tra xem xét, đề nghị của Đoàn kiểm tra;Đảng ủy …………………………………. nhận thấy: (tóm tắt nội dung, tính chất, mức độ, tác hại và nguyên nhân vi phạm của đảng viên; ghi rõ đã vi phạm quy định nào theo nội dung kết luận của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy ……………………………………. )ĐẢNG ỦY ……………….QUYẾT ĐỊNH1. Thi hành kỷ luật đồng chí ……………………….. (họ tên, chức vụ, nơi công tác của đảng viên) bằng hình thức …….2. (Tên các cấp ủy, tổ chức đảng liên quan trực tiếp đến việc thực hiện quyết định) và đồng chí ………………….. chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Xem thêm: Giấy Đề Nghị Mở Tài Khoản Theo Mẫu Của Ngân Hàng Vietinbank, Giấy Đề Nghị Đóng Tài Khoản Vietinbank

Nơi nhận:UBKT (cấp trên)…;Ban TVĐU (cấp trên)……;Ban Tổ chức Đảng uỷ (cấp trên)Như Điều 2;Lưu HSĐU.T/M ĐẢNG UỶ……………………….(Ký tên đóng dấu)

3. Quy trình xử lý kỷ luật Đảng viên

Có 2 trường hợp:Trường hợp 1: Đảng viên vi phạm chưa đến mức bị xử lý hình sự hoặc bị xử lý hình sự với mức án thấp hơn án phạt cải tạo không giam giữBước 1: Đảng viên vi phạm thực hiệm kiểm điểm trước chi bộ và tự nhận hình thức kỷ luật- Đảng viên vi phạm được cấp ủy hướng dẫn thực hiện bản tự kiểm điểm.- Sau khi thảo luận, góp ý và kết luận thì biểu quyết kỷ luật.Bước 2: Tổ chức đảng vi phạm kiểm điểm, tự nhận hình thức kỷ luật và báo cáo lên cấp ủy cấp trên quyết địnhBước 3: Trước khi quyết định kỷ luật, đại diện tổ chức đảng có thẩm quyền nghe đảng viên vi phạm hoặc đại diện tổ chức đảng vi phạm trình bày ý kiếnBước 4: Báo cáo Quyết định kỷ luật lên cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp trên trực tiếpNếu Đảng viên vi phạm tham gia nhiều cơ quan lãnh đạo của Đảng thì phải báo cáo đến các cơ quan lãnh đạo cấp trên mà đảng viên đó là thành viênBước 5: Quyết định của cấp trên về kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm phải được thông báo đến cấp dưới, nơi có tổ chức đảng và đảng viên vi phạmKỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm có hiệu lực ngay sau khi công bố quyết định.Trường hợp 2: Đảng viên vi phạm đến mức bị truy cứu trách nhiệm và bị Tòa tuyên án từ hình phạt cải tạo không giam giữ trở lênBước 1: Chậm nhất 03 ngày làm việc sau khi cơ quan có thẩm quyền bắt, khám xét khẩn cấp Đảng viên vi phạm, Thủ trưởng cơ quan đó phải thông báo bằng văn bản cho tổ chức đảng trực tiếp quản lý đảng viên đó.Bước 2: Xem xét kỷ luật Đảng viên vi phạm không nhất thiết chờ kết luận hoặc tuyên án của TòaÁp dụng đối với Đảng viên bị khởi tố, truy tố hoặc bị tạm giam.Lưu ý:– Khai trừ Đảng hoặc xóa tên trong danh sách Đảng (đối với đảng viên dự bị), không phải theo quy trình thi hành kỷ luật đối với trường hợp bị tòa án tuyên phạt từ hình phạt cải tạo không giam giữ trở lên và sau khi bản án có hiệu lực pháp luật.- Quyết định cho Đảng viên sinh hoạt trở lại và thực hiện xử lý kỷ luật theo đúng quy trình đối với trường hợp Đảng viên vi phạm bị tòa án tuyên phạt hình phạt thấp hơn hình phạt cải tạo không giam giữ và sau khi bản án có hiệu lực pháp luật.

Xem thêm: Tải Spss 16 Miễn Phí + Hướng Dẫn Sử Dụng Spss 16, Hướng Dẫn Thực Hành Spss 16

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong phần biểu mẫu nhé.
Mẫu bản tự kiểm điểm của Đảng viên dự bị Bản tự kiểm điểm của Đảng viên

*

Báo cáo kiểm tra giám sát Đảng viên năm 2021 Báo cáo kiểm tra giám sát đảng viên mới nhất Mẫu phiếu nhận xét đảng viên nơi cư trú theo Quy định 213-QĐ/TW Mẫu phiếu nhận xét đảng viên nơi cư trú

Viết một bình luận