Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Đảng Viên Của Chi Bộ, Mẫu Quyết Định Kỷ Luật Khiển Trách Đảng Viên

Download Mẫu quyết định kỷ luật Đảng viên – Quyết định hình thức kỷ luật

Mẫu quyết định kỷ luật Đảng viên là biểu mẫu quyết định của ban chấp hành đảng ủy danh cho Đảng viên khi Đảng viên có những vi phạm về nội quy mà Đảng đề ra. Nội dung của mẫu quyết định kỷ luật Đảng viên sẽ ghi rõ về hình thức kỷ luật, thời gian thi hành quyết định xử lý và thông tin của Đảng viên bị kỷ luật.

Đang xem: Mẫu quyết định kỷ luật đảng viên của chi bộ

Mẫu quyết định kỷ luật Đảng Viên là mẫu quyết định của ban chấp hành Đảng ủy về việc quyết định xử lý kỷ luật Đảng viên vi phạm nội quy, không làm đúng chức trách của bản thân mình, có những hành vi vi phạm và đi trái với điều lệ Đảng, nội dung của mẫu quyết định kỷ luật Đảng viên sẽ bao gồm rõ ràng về thông tin người Đảng viên bị kỷ luật, về thời gian thi hành quyết định xử lý kỷ luật với Đảng viên đó.

Tương tự là biên bản họp xem xét xử lý kỷ luật được các đơn vị lập ra để ghi chép lại nội dung cuộc họp xem xét hình thức kỷ luật và xử lý kỷ luật đối với cá nhân có hành vi vi phạm quy định hay nội quy mà đơn vị đề ra, biên bản họp xem xét xử lý kỷ luật cần ghi rõ thời gian, địa điểm diễn ra, các thành viên tham gia và nội dung quyết định của cuộc họp.

Xem thêm: Fau G Download Archives – Resilience Program Start

Trước các nội dung chính trong mẫu quyết định kỷ luật Đảng viên thì người soạn thảo cần nêu rõ các thông tin về căn cứ thành lập quyết định này như căn cứ vào điều lệ Đảng, căn cứ vào quy định kỷ luật của đảng và xét tự kiểm điểm của đồng chí. Nội dung của quyết định bao gồm 2 điều chính. Thứ nhất là thông tin cá nhân về họ tên, chức vụ, nơi công tác của Đảng viên bị kiểm điểm, hình thức kiểm điểm. 

 

*

Nội dung thứ 2 trong mẫu quyết định kỷ luật Đảng viên là thông tin về tên các cấp ủy, tổ chức đảng liên quan trực tiếp đến việc thực hiện và thi hành quyết định kỷ luật đó. Các bạn cần điền đầy đủ các thông tin cần thiết để đảm bảo tính hiệu lực của mẫu quyết định kỷ luật Đảng viên theo quy định.

Xem thêm: bản tường trình tiếng anh

Mẫu quyết định kỷ luật Đảng Viên đã được Tải Miễn Phí cập nhật chi tiết trên hệ thống theo quy chuẩn văn bản mới nhất, các đơn vị, cơ quan ban ngành có thể tham khảo trực tuyến hoặc cũng có thể tải về để áp dụng sử dụng.
Không chỉ có mẫu quyết định kỷ luật Đảng viên mà liên quan đến chủ đề Đảng các bạn có thể tham khảo thêm Bản kiểm điểm đảng viên để có thể viết bản kiểm điểm vào các dịp cuối năm, với mẫu bản kiểm điểm đảng viên, bạn sẽ không cần tìm các mẫu bản kiểm điểm có trên internet khác. 

Viết một bình luận