mẫu quyết định khen thưởng cán bộ công chức

khiếu nại và giải quyết khiếu nại quyết định kỷ luật cán bộ, công chức trong cơ quan hành chính nhà nước

Danh mục: Kinh tế – Quản lý

19 2,106 2

Danh mục: Biểu mẫu

… GÔ CÔNG TYCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: / /QĐNS (1) , ngày tháng năm 200 (2)QUYẾT ĐỊNH CỦA (3)(V/v: miễn nhiệm cán bộ) (4)- Căn cứ qui chế tổ chức … (17) có trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày tháng năm ./. Nơi nhận : TÊN CÔNG TY(18)- Như điều 3- Ban TGĐ (b/c) – Lưu VPCHỨC DANH(19)(TÊN)(20)BMNS-371/2 … cứ vào Chức năng và Quyền hạn của ;(6)- Căn cứ tờ trình số /TT , đã được Ban Tổng Giám đốc phê duyệt ngày tháng năm v/v miễn nhiệm; (7)- Xét tình hình thực tế và năng lực cán bộ. QUYẾT ĐỊNHĐiều…

Đang xem: Mẫu quyết định khen thưởng cán bộ công chức

2 26,129 118

Danh mục: Tài liệu khác

1 3,504 8

… nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác, học tập, nơi ở (trong, ngoài nước); thành viên các tổ chức chính trị – xã hội…?31. Nhận xét, đánh giá của cơ quan, đơn vị quản lý và sử dụng cán bộ công … tại chức, chuyên tu, bồi dưỡng…………./ Văn bằng: Tiễn sỹ khoa học, Tiến sỹ, Thạc sỹ, Cử nhân, Kỹ sư……….28. Tóm tắt quá trình công tácTừ tháng, năm đến tháng, năm Chức danh, chức vụ, đơn vị công … quan hệHọ và tên Năm sinhQuê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác, học tập, nơi ở (trong, ngoài nước); thành viên các tổ chức chính trị – xã hội…?b. Về bên vợ (hoặc chồng):…
4 16,554 154

Quy định đánh giá cán bộ, công chức, viên chức thuộc Uỷ ban Thể dục thể thao”

Danh mục: Tư liệu khác

… Quy định về phân cấp quản lý cán bộ, Quy chế đánh giá cán bộ, Quy chế bổ nhiệm cán bộ; Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định … năm:1. Đối với cán bộ, công chức làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ: Từng cán bộ, công chức viết bản kiểm điểm, tự đánh giá theo Điều 7, 8 của Quy định này;Tập thể cán bộ, công chức trong đơn … LOẠI CÁN BỘ, CÔNG CHỨCĐiều 5. Các căn cứ đánh giá:1. Tiêu chuẩn cán bộ, công chức được quy định tại Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá VIII.2. Nghĩ vụ cán bộ, công…
9 3,655 1

MẪU BIÊN BẢN HỘI NGHỊ CÁN BỘCÔNG CHỨC pdf

Danh mục: Biểu mẫu

2 15,884 85

BÁO CÁO TK PHONG TRÀO THI ĐUA VÀ CÔNG BỐ CÁC QUYẾT ĐỊNH KHEN THƯỞNG

Danh mục: Tư liệu khác

… trường phân công. II/ Công bố quyết định khen thưởng và kết quả thi đua năm học 2009 – 2010:a/ Tập thể: -Trường: Giữ vững tập thể LĐXS, UBND huyện tặng giấy khen. -Công đoàn: Giữ vững công đoàn … Nguyễn Thế Bảo Độc lập – Tự do – Hạnh phúcBÁO CÁO TỔNG KẾT PHONG TRÀO THI ĐUA VÀ CÔNG BỐ CÁCQUYẾT ĐỊNH KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2009 – 2010Đơn vị : Trường THCS Nguyễn Thế BảoI/ Báo cáo tổng kết … CB,GV,CNV đăng ký đạt CSTĐ cơ sở, CSTĐ tỉnh, UBND huyện khen, UBND tỉnh khen. Cụ thể:Tổ CSTĐ cơ sở CSTĐ tỉnh UBND huyện khen UBND tỉnh khen Văn 3 (Khán, Mấn, Hưởng) 1 (Khán)Sử-Địa-CD 3 (Viên,…
5 2,619 2

Quyết định 06/2007/BNV VỀ VIỆC BAN HÀNH THÀNH PHẦN HỒ SƠ CÁN BỘ, CÔNG CHỨCMẪU BIỂU QUẢN LÝ HỒ SƠ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

Danh mục: Địa lý

cán bộ, công chức và mẫu biểu quản lý hồ sơ cán bộ, công chức làm căn cứ để thống nhất quản lý công tác hồ sơ cán bộ, công chức trong cả nước bao gồm:1. Bì hồ sơ cán bộ, công chức Bì hồ sơ cán … ngày 18 tháng 6 năm 2007QUYẾT ĐỊNHVỀ VIỆC BAN HÀNH THÀNH PHẦN HỒ SƠ CÁN BỘ, CÔNG CHỨCMẪU BIỂU QUẢNLÝ HỒ SƠ CÁN BỘ, CÔNG CHỨCBỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤCăn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng … 05b-BNV/2007.11. Bìa kẹp nghị quyết, quyết định về nhân sựBìa kẹp nghị quyết, quyết định về nhân sự (như quyết định bổ nhiệm, quyết định nâng ngạch công chức, quyết định điều động,…) gồm 01 trang…

Xem thêm: Sơ Đồ Quy Trình Bán Hàng Hóa, Quy Trình Bán Hàng Cho Các Mô Hình Kinh Doanh

57 3,518 5

Bài soạn QUYẾT ĐỊNH KHEN THƯỞNG VÀ MỨC TIỀN THƯỞNG ÁP DỤNG TRONG TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN

Danh mục: Tư liệu khác

5 4,968 5

Tài liệu QUYẾT ĐỊNH KHEN THƯỞNG VÀ MỨC TIỀN THƯỞNG ÁP DỤNG TRONG TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN

Danh mục: Tiểu học

5 2,774 5

Thủ tục khen thưởng cán bộ có quá trình cống hiến pps

Danh mục: Thủ tục hành chính

4 693 0

Quyết định cử cán bộ, công chức, viên chức đi công tác nước ngoài docx

Danh mục: Thủ tục hành chính

4 4,277 7

Quyết định về cử cán bộ đi công tác trong nước doc

Danh mục: Thủ tục hành chính

3 4,792 2

Quyết định điều chuyển cán bộ

Danh mục: Thủ tục hành chính

… 01/06/QĐNS-FBS.(2) -Cán bộ nhân sự ghi ngày tháng ban hành văn bản.(3)-Ghi chức vụ của người đưa ra quyết định. (4)-Ghi chức vụ của người đưa ra quyết định. (5)-Ghi tên đơn vị nơi ban hành quyết định. (6)-Ghi chức … phòng mà người nhận quyết định hiện đang công tác(nếu có)(11)-Ghi công ty/ban nơi người nhận quyết định đang công tác(12)-Ghi tên phòng(nếu cần); công ty/ban mà người nhận quyết định được điều chuyển … được điều chuyển đến(19)-Tên công ty đưa ra quyết định (20)-Tên chức danh người đưa ra quyết định (21)-Tên người ký quyết định Chú ý: Đối với việc điều chuyển cán bộ giữa hai đơn vị có tư cách…
3 26,974 190

Quyết định điều động cán bộ 2

Danh mục: Thủ tục hành chính

… nhận quyết định (19)-Tên công ty/ ban nơi người nhận quyết định hiện đang công tác(20)-Tên công ty/ban nơi người nhận quyết định được điều động đến(21)-Tên công ty đưa ra quyết định (22)-Tên chức … nhận quyết định hiện đang công tác(nếu có)(11)-Ghi công ty/ban nơi người nhận quyết định đang công tác(12)-Ghi tên phòng(nếu cần); công ty/ban mà người nhận quyết định được điều động đến công … 01/06/QĐNS-FBS.(2) -Cán bộ nhân sự ghi ngày tháng ban hành văn bản.(3)-Ghi chức vụ của người đưa ra quyết định. (4)-Ghi chức vụ của người đưa ra quyết định. (5)-Ghi tên đơn vị nơi ban hành quyết định. (6)-Ghi chức…
3 3,952 18

Quyết định khen thưởng

Danh mục: Biểu mẫu

1 15,398 50

Hướng dẫn thực hiện chế độ nâng lương thường xuyên, trước thời hạn, nâng ngạch, chuyển loại, chuyển ngạch, hưu trí cán bộ, công chức, viên chức ngành giáo dục đợt 1 năm 2011

Danh mục: Biểu mẫu

… hạn đối với cán bộ công chức viên chức có thành tích xuất sắc. Cán bộ công chức, viên chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, đã được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận (bằng … chuyển ngạch, hưu trí cán bộ, công chức, viên chức năm 2011 chuyển loại, chuyển ngạch, hưu trí cán bộ, công chức, viên chức năm 2011 ”; Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn công tác nâng bậc lương … tiêu chuẩn nâng bậc lương thường xuyên. Cán bộ, công chức, viên chức chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch công chức viên chức (CCVC) quy định tại Nghị định 204/2004/NĐ-CP ngày 14-12-2004 của…
8 3,682 4

Biểu mẫu đánh giá cán bộ, công chức, viên chức hàng năm

Danh mục: Biểu mẫu

… LOẠI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC HẰNG NĂMNăm (Phiếu lấy ý kiến của tập thể đơn vị, không cần phải ký tên)I. NGƯỜI ĐƯỢC NHẬN XÉT: Họ và tên cán bộ/ công chức/ viên chức: Chức vụ: Đơn vị công … tên)3BM/TCCB-03-01PHIẾU ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC HẰNG NĂMNăm ………….Họ và tên công chức: Mã số Chức vụ: Ngạch bậc lương:Đơn vị công tác:I. TỰ NHẬN XÉT KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN:1. … trong công tác6 Lối sống đạo đức7 Tinh thần học tập nâng cao trình độ8 Tinh thần thái độ phục vụ nhân dânXếp theo loại: Xuất sắc, Khá, Trung bình, KémKết luận: Cán bộ/ công chức/ viên chức…

Xem thêm: Tiếng Anh Văn Chuyên Ngành Dược, Từ Vựng Tiếng Anh Chuyên Ngành Dược

6 32,261 126

Quyết định điều động cán bộ.

Danh mục: Biểu mẫu

1 2,659 14

102/2007/NĐ-CP: Quy định thời hạn không được kinh doanh trong lĩnh vực có trách nhiệm quản lý đối với những người là cán bộ, công chức, viên chức sau khi thôi giữ chức vụ

Danh mục: Tài liệu khác

Cán bộ, công chức, viên chức quy ñịnh tại khoản 1 ðiều 1 của Pháp lệnh sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Pháp lệnh Cán bộ, công chức ngày 29 tháng 4 năm 2003; b) Cán bộ, công chức, viên chức … lý vi phạm. 2. Nghị ñịnh này áp dụng ñối với cán bộ, công chức, viên chức thôi giữ chức vụ ñược cơ quan, tổ chức, ñơn vị có thẩm quyền giải quyết chế ñộ thôi việc, bị kỷ luật bằng hình thức … tháng 11 năm 2005; Căn cứ Pháp lệnh Cán bộ, công chức ngày 26 tháng 02 năm 1998; Pháp lệnh sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Pháp lệnh Cán bộ, công chức ngày 28 tháng 4 năm 2000 và Pháp lệnh…
6 821 0

Xem thêm

Bạn có muốn tìm thêm với từ khóa: quyết định khen thưởng cán bộ công chức quyết định khen thưởng cán bộ nhân viên mẫu quyết định khen thưởng cán bộ nhân viên mẫu quyết định kỹ luật cán bộ công chức quyết định về việc khen thưởng cán bộ công chức mẫu quyết định miễn nhiệm cán bộ công chức mẫu quyết định kỷ luật cán bộ công chức viên chức mẫu quyết định khen thưởng cán bộ mau quyết định tuyển dụng cán bộ công chức
Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct mở máy động cơ lồng sóc mở máy động cơ rôto dây quấn các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy thông tin liên lạc và các dịch vụ chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008
Tai lieu Mục lục Bài viết Tìm kiếm mới Luận Văn Tài liệu mới Chủ đề tài liệu mới đăng tạo cv xin việc cunghocvui tìm kiếm mua bán nhà đất Giỏi tin học Documento Dokument tóm tắt văn bản trong lòng mẹ đánh nhau với cối xay gió ngữ văn 8 đã có lần em cùng bố mẹ đi thăm mộ người thân trong ngày lễ tết đặc điểm chung và vai trò của ngành ruột khoang thuyết minh về con trâu lập dàn ý bài văn tự sự lớp 10 giải bài tập vật lý 8 chuyện cũ trong phủ chúa trịnh giải bài tập vật lý 9 soạn văn tế nghĩa sĩ cần giuộc soạn bài cô bé bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve con trau
Hỗ trợ khách hàng info
bocdau.com.org Yahoo Skype Giúp đỡ Câu hỏi thường gặp Điều khoản sử dụng Quy định chính sách bán tài liệu Hướng dẫn thanh toán Giới thiệu bocdau.com là gì?

Viết một bình luận