mẫu quyết định của đảng

Danh mục: Quản lý nhà nước

… hội toàn thể đảng viên) ban hành: Nghị quyết. – BCH đảng bộ cơ sở (gọi tắt là đảng ủy) ban hành: Nghị quyết, quyết định, kết luận, quy chế, quy định, thông báo, báo cáo.- BTV đảng ủy cơ sở … thiết của VB được trình bày đúng quy định để bảo đảm giá trị pháp lý và giá trị thực tiễn của VB. C. Thể thức văn bản của Đảng TS. Nguyễn Lệ Nhung 0912581997e. Phần nội dung văn bản Phần … 0912581997Thể loại, thẩm quyền ban hành và thể thức văn bản của Đảng TS. Nguyễn Lệ Nhung 0912581997Các thể loại văn bản của Đảng gồm (tiêp theo)9. Quy định 10. Thông tri11. Hướng dẫn12. Thông báo13….

Đang xem: Mẫu quyết định của đảng

47 6,100 17

Mẫu Quyết định về lương của cán bộ bổ nhiệm

Danh mục: Thủ tục hành chính

… hành văn bản. (3)-Ghi chức vụ của người đưa ra quyết định. (4)-Ghi chức vụ của người đưa ra quyết định. (5)-Ghi tên đơn vị nơi ban hành quyết định. (6)-Ghi chức vụ của người đưa ra quyết định. (7)-Ghi … nhận quyết định công tác, tên phòng/ban mà người nhận quyết định sẽ nhận lương.(19)-Ghi tên đơn vị đưa ra quyết định (20)-Ghi chức vụ người đưa ra quyết định (21)-Họ tên người ký quyết định 2/2 … được nhận quyết định (9)-Vị trí công tác được bổ nhiệm.(10)-Phòng nơi người nhận quyết định làm việc(nếu có)(11)-Đơn vị nơi người nhận quyết định làm việc(12)-Ngày tháng đưa ra quyết định (13)-…
2 19,455 113

Kỹ thuật soạn thảo văn bản của Đảng

Danh mục: Tin học văn phòng

… Hệ thống văn bản của Đảng gồm toàn bộ các loại văn bản của toàn bộ các loại văn bản của Đảng được sử dụng trong hoạt Đảng được sử dụng trong hoạt động của hệ thống tổ chức động của hệ thống … 11-HD/VPTW Hướng dẫn số 11-HD/VPTW của Văn phòng Trung ương của Văn phòng Trung ương Đảng về Đảng về thể thức văn bản thể thức văn bản của Đảng của Đảng 01/23/13 DrLuuKiemThanh/HCQG-VBHC … quy định của Điều lệ Đảngcủa Điều lệ Đảngcủa Trung ương.Trung ương.Điều 1. Quyết định 31-QĐ/TW 01/23/13 DrLuuKiemThanh/HCQG-VBHC 62. Khái niệm2. Khái niệmHệ thống văn bản của Đảng…
23 6,431 42

Soạn thảo văn bản của Đảng

Danh mục: Vật lý

… vụ, quyềnhạn của cơ quan ban hành. Văn bản của Đảng thuộc lớp văn bản này. Văn bản hànhchính bao gồm hai loại: Văn bản hành chính cá biệt và văn bản hành chính thôngthường.+ Văn bản hành chính … tin của văn bản, là chức năng cần thiết nhất của văn bản. Thông tin quản lý truyền đạt qua văn bản được xem là đáng tin cậy nhất. 2. Những yêu cầu về hình thức văn bản của Đảng: 2.1. Văn bản của … c) Văn bản của các tổ chức, cơ quan đảng được lập theo quyết định của cấp uỷ (đảng đoàn, ban cán sự đảng, ban tham mưu giúp việc cấp uỷ) mà cơ quan ban hành văn bản trực thuộc.Ví dụ: Văn bản của…
34 6,640 63

THỂ LOẠI, THẨM QUYỀN BAN HÀNH VÀ THỂ THỨC VĂN BẢN CỦA ĐẢNG

Danh mục: Quản lý nhà nước

… trực thuộc.+ Văn bản của các ban tham mưu, giúp việc TW Đảng Ví dụ: BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG BAN TỔ CHỨC *+ Văn bản của các ĐĐ thuộc TW Đảng Ví dụ: BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG ĐOÀN HỘI … niệmThể thức VB của Đảng bao gồm các thành phần cần thiết của VB được trình bày đúng quy định để bảo đảm giá trị pháp lý và giá trị thực tiễn của VB. C. Thể thức văn bản của Đảng TS. Nguyễn … hành: Quyết định, kết luận, quy chế, quy định, hướng dẫn, thông báo, báo cáo.7. Các đảng đoàn, ban cán sự Đảng các cấp ban hành: Nghị quyết, quyết định, chỉ thị, kết luận, quy chế, quy định, …
45 1,956 10

Thể loại, thẩm quyền ban hành và thể thức văn bản của Đảng pot

Danh mục: Quản lý nhà nước

… đích ban hành của VB. A. Thể loại văn bản của Đảng TS. Nguyễn Lệ Nhung 0912581997- Bản sao là bản sao lại nguyên văn hoặc trích sao một phần nội dung từ bản chính. Văn bản sao dưới mọi … hội đảng bộ (đại hội đại biểu hoặc đại hội toàn thể đảng viên) ban hành: Nghị quyết. – BCH đảng bộ cơ sở (gọi tắt là đảng ủy) ban hành: Nghị quyết, quyết định, kết luận, quy chế, quy định, … Nhung 0912581997d. Địa điểm và ngày, tháng, năm ban hành văn bản – Địa điểm ban hành văn bản: + Văn bản của các CQ Đảng cấp TW và của cấp tỉnh, thành phố trực thuộc TW ghi địa điểm ban hành…
46 1,749 8

bối cảnh của đổi mới thực trạng trước đổi mới và quyết định đổi mới của đảng

Danh mục: Kinh tế – Quản lý

16 297 0

Hướng dẫn về thể thức văn bản của Đảng doc

Danh mục: Thủ tục hành chính

25 2,268 7

MẪU Tờ trình văn bản quy phạm pháp luật (Kèm theo Quyết định số: 2478 /QĐ-BGDĐT ngày 9 tháng 7 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) potx

Danh mục: Biểu mẫu

… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… DUYỆT CỦA LÃNH ĐẠO BỘ THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ SOẠN THẢO VĂN BẢN (Ký, ghi rõ họ và tên) …
2 1,132 0

Mẫu Quyết định ban hành văn bản.

Danh mục: Tư liệu khác


1 1,677 0

Tài liệu bai 16 dinh dang van ban cua hay

Danh mục: Tin học

… ngầm định Các hiệu ứng 1. Định dạng văn bản *) Định dạng văn bản là gì? Định dạng văn bản là thay đổi kiểu dáng, vị trí của các kí tự, các đoạn văn bản và cấc đối tượng khác trên trang.*) Địnhvăn bản nhằm mục đích gì?- làm cho văn bản: + Dễ đọc, có bố cục đẹp+ Giúp người dọc dễ ghi nhớ các nội dung cần thiết.*) Định dạng văn bản bao gồm:+ Định dạng kí tự+ Định dạng đoạn văn bản … Bài tập:Nêu ý nghĩa của các nút lệnh sau:Thay đổi cỡ chữTạo chữ đậmThay đổi phông chữTạo chữ gạch chânTạo chữ nghiêngThay đổi màu chữ Tiết 46 – Bài 16ĐỊNH DẠNG VĂN BẢNGv: Phạm Thị QuyênTrường…
5 671 3

Tài liệu QUYẾT ĐỊNH – Về việc bãi bỏ các văn bản của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quy định thủ tục hành chính áp dụng tại Ủy ban nhân dân quận – huyện trong lĩnh vực Tiêu chuẩn nhà giáo, cán bộ quản lý và lĩnh vực Giáo dục và đào tạo ppt

Danh mục: Mầm non – Tiểu học

… /2010/QĐ-UBND TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 7 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH Về việc bãi bỏ các văn bản của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quy định thủ tục hành chính áp dụng tại Ủy ban nhân dân … Hồ Chí Minh; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 1466/GDĐT-VP ngày 30 tháng 6 năm 2010, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Nay bãi bỏ các văn bản quy định thủ tục hành chính áp … Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 – 2010; Căn cứ Quyết…
5 937 0

Tài liệu Biểu mẫuQuyết định của ủy ban nhân dân” pptx

Danh mục: Tài liệu khác

… đúng quy định. Điều 3. Các Ông, Bà Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ……………… 2 Công ty ………………… 3 và đơn vị ký hợp đồng bán nhà ở chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.Nơi … trách nhiệm thi hành Quyết định này.Nơi nhận:- Như Điều 3- LưuCHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN 2 QUYẾT ĐỊNHĐiều 1. Nay đồng ý cho Công ty 3được bán nhà ở và chuyển quyền sử dụng đất ở đối với căn … mới : * Tầng số: * Thửa đất số : * Tờ bản đồ số : * diện tích đất ở : m2* Hình thức sử dụng :- Riêng : m2- Chung : m2* Tỷ lệ chất lượng còn lại của nhà ở : %* Diện tích xây dựng :-…
3 659 0

Các yêu cầu đối với quyết định hành chính của ủy ban nhân dân tỉnh – một số vấn đề lý luận và thực tiễn

Danh mục: Thạc sĩ – Cao học

… Tính chất của quyết định hành chính Như đã phân tích ở phần trên, quyết định hành chính là một loại quyết định pháp luật và nó mang bản chất của một quyết định pháp luật (là kết quả của sự thể … chính của UBND tỉnh không được quy định trái các quy định của các văn bản cao hơn nó, đồng thời không được quy định lại những gì các văn bản này đã quy định. Thứ hai, nói về nội dung quyết địnhđịnh pháp luật và cũng là bản chất của quyết định hành chính". Từ đó suy ra bản chất của quyết định hành chính của UBND tỉnh là kết quả của thể hiện ý chí quyền lực của Nhà nước thông qua…
20 960 2

MẪU QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt hồ sơ quy hoạch nông thôn mới và ban hành Quy định quản lý xây dựng theo quy hoạch của xã….., huyện…. doc

Danh mục: Biểu mẫu

… mẫu) . – Yêu cầu xây dựng, các chỉ tiêu chi tiết của các công trình công cộng, dịch vụ và cây xanh. Trích dẫn các tiết còn lại của mục 6.1, điểm 6, Chương IV của hồ sơ quy hoạch mẫu. c) Định … thôn) tại Kết quả thẩm định số ……… ngày…., QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt hồ sơ quy hoạch nông thôn mới và ban hành kèm theo bản Quy định Quản lý xây dựng theo quy hoạch của xã , với các nội … 2003; Căn cứ Nghị quyết số 24/2008/NQ-CP ngày 28/10/2008 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 xác định nhiệm vụ xây dựng…
4 1,423 1

đề tài nghệ thuật giải quyết mâu thuẫn xã hội trong tư tưởng hồ chí minh và sự vận dụng của đảng ta

Danh mục: Triết học Mác – Lênin

… ích của nhà tư bản và lợi ích của Nhà nước, của cộng đồng, hướng đến mục tiêu trọng tâm là sự phát triển kinh tế và ổn định chính trị, xã hội của đất nước. Trong việc “kết hợp lợi ích” của … DỤNG CỦA ĐẢNG TA TRẦN ĐẮC HIẾN (*) Nghệ thuật phân tích và giải quyết mâu thuẫn xã hội là một nét nổi bật trong tư tưởng Hồ Chí Minh, thể hiện sự kế thừa tư tưởng biện chứng duy vật của … triển”(13), nhằm xây dựng một nước Việt Nam giàu mạnh theo định hướng xã hội chủ nghĩa của Đảng và Nhà nước ta chính là một biểu hiện sống động của việc quán triệt và vận dụng sáng tạo tinh thần biện…
12 1,016 0

Mẫu số 2.10 Mẫu văn bản của đơn vị đầu mối thẩm định ppt

Danh mục: Biểu mẫu

2 480 0

MẪU QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH DANH MỤC PHÂN BỔ KINH PHÍ HỖ TRỢ XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM … pdf

Danh mục: Biểu mẫu

3 746 0

MẪU QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM … docx

Danh mục: Biểu mẫu

3 882 2

Mẫu quyết định về việc áp dụng biện pháp cưỡng chế thu tiền, tài sản của đối tượng bị cưỡng chế do tổ chức, cá nhân khác đang nắm giữ potx

Danh mục: Biểu mẫu

3 368 0

Xem thêm

Bạn có muốn tìm thêm với từ khóa: mẫu quyết định khen thưởng của đảng các mẫu văn bản của đảng mẫu văn bản của đảng ủy mẫu trình bày các văn bản của đảng biểu mẫu văn bản của đảng mẫu văn bản của đảng mới nhất mẫu văn bản của đảng các mẫu văn bản của đảng cộng sản việt nam mẫu thể thức văn bản của đảng mới nhất mẫu thể thức văn bản của đảng mẫu soạn thảo văn bản của đảng quy định văn bản của đảng các mẫu quyết định khen thưởng của đảng mẫu quyết định văn bản mẫu quyết định văn bản hành chính
Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct mở máy động cơ lồng sóc mở máy động cơ rôto dây quấn các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy thông tin liên lạc và các dịch vụ từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25
Tai lieu Mục lục Bài viết Tìm kiếm mới Luận Văn Tài liệu mới Chủ đề tài liệu mới đăng tạo cv xin việc cunghocvui tìm kiếm mua bán nhà đất Giỏi tin học Documento Dokument tóm tắt văn bản trong lòng mẹ đánh nhau với cối xay gió ngữ văn 8 đã có lần em cùng bố mẹ đi thăm mộ người thân trong ngày lễ tết đặc điểm chung và vai trò của ngành ruột khoang thuyết minh về con trâu lập dàn ý bài văn tự sự lớp 10 giải bài tập vật lý 8 chuyện cũ trong phủ chúa trịnh giải bài tập vật lý 9 soạn văn tế nghĩa sĩ cần giuộc soạn bài cô bé bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve con trau
Hỗ trợ khách hàng info
bocdau.com.org Yahoo Skype Giúp đỡ Câu hỏi thường gặp Điều khoản sử dụng Quy định chính sách bán tài liệu Hướng dẫn thanh toán Giới thiệu bocdau.com là gì?

Viết một bình luận