Mẫu Quyết Định Chỉ Định Thầu Rút Gọn Theo Quy Trình Cho Mọi Trường Hợp

… Thương thảo, ký kết hợp đồng với đơn vị trúng thầu theo nội dung được phê duyệt tại Quyết định này và thực hiện nghiêm túc các quy định hiện hành của Nhà nước và thành phố Hà Nội về quản lý đầu … kiện tiên quyết của Hồ sơ mời thầu nên chỉ có một hoặc rất ít nhà thầu đáp ứng điều kiện dự thầu làm hạn chế tính cạnh tranh trong đấu thầu (theo Điều 18, khoản 2 của Luật đấu thầu) .Điều … – Tên gói thầu: – Nội dung gói thầu: – Đơn vị trúng thầu: – Giá trúng thầu: Lựa chọn đơn vị tính.- Hình thức hợp đồng: – Thời gian thực…

Đang xem: Mẫu quyết định chỉ định thầu rút gọn

*

Thẩm định, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của các gói thầu thuộc dự án đã được Ủy ban nhân dân thành phố phân cấp cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận – huyện quyết định đầu tư pot

*

… Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Mẫu Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp Quyết định 1121/2008/QĐ-BKH n 2. Mẫu Báo cáo thẩm định kết … Mẫu Báo cáo thẩm định kết quả đấu thầu Quyết định 1068/2008/QĐ-BKH c Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không Thẩm định phê duyệt kết quả đấu thầu Thông tin Lĩnh vực … Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt kết quả trúng thầu: + Các gói thầu dịch vụ tư vấn có giá gói thầu >=3 tỷ (ba tỷ) đồng; + Các gói thầu xây lắp và mua sắm…

*

*

*

… thẩm định, Lãnh đạo Bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ phê duyệt hoặc uỷ quyền phê duyệt kết quả đấu thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu trừ trường hợp gói thầu áp dụng chỉ định … sơ 1. – Báo cáo kết quả đấu thầu của Chủ đầu tư 2. – Báo cáo thẩm định của cơ quan, tổ chức thẩm định Số bộ hồ sơ: 01 bộ Phê duyệt kết quả đấu thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu (Cấp Bộ)* Thông … phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC :Phê duyệt Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Trên cơ sở báo cáo kết quả đấu thầu của đơn vị làm Chủ đầu tư và báo cáo thẩm định của đơn vị được…

Xem thêm: Chứng Chỉ Chất Lượng Thép Hình V, Chứng Chỉ Chất Lượng

Tài liệu Phê duyệt kết quả đấu thầu mua sắm tài sản nhà nước của các đơn vị sự nghiệp công lập, các đơn vị không phải là cơ quan hành chính thuộc thẩm quyền của Bộ Tài chính ppt

… có nhà thầu trúng thầu, trong văn bản phê duyệt kết quả đấu thầu phảinêu rõ không có nhà thầu nào trúng thầu và hủy đấu thầu để thực hiện lựa chọn nhà thầu theo quy định của Luật Đấu thầu. – … đấu thầu, gửi cấp, người có thẩm quyền.- Bước 3: Người có thẩm quyền chịu trách nhiệm xem xét, phê duyệt kết quả đấu thầu trêncơ sở báo cáo về kết quả đấu thầu và báo cáo thẩm định kết quảđịnh kết quả đấu thầu. + Trường hợp có nhà thầu trúng thầu thì văn bản phê duyệt kết quả đấu thầu phải có các nộidung sau đây: a) Tên nhà thầu trúng thầu; b) Giá trúng thầu; c) Hình thức…

Xem thêm: báo cáo thu hoạch thực tập sư phạm của cá nhân sinh viên

Tài liệu Phê duyệt kết quả đấu thầu mua sắm tài sản nhà nước của các đơn vị sự nghiệp công lập, các đơn vị không phải là cơ quan hành chính thuộc thẩm quyền của Cơ quan Nhà nước (cấp tỉnh) pptx

… có nhà thầu trúng thầu, trong văn bản phê duyệt kết quả đấu thầu phải nêu rõ không có nhà thầu nào trúng thầu và hủy đấu thầu để thực hiện lựa chọn nhà thầu theo quy định của Luật Đấu thầu. – … thẩm định kết quả đấu thầu. + Trường hợp có nhà thầu trúng thầu thì văn bản phê duyệt kết quả đấu thầu phải có các nội dung sau đây: a) Tên nhà thầu trúng thầu; b) Giá trúng thầu; c) Hình … quả đấu thầu, gửi cấp, người có thẩm quyền. – Bước 3: Người có thẩm quyền chịu trách nhiệm xem xét, phê duyệt kết quả đấu thầu trên cơ sở báo cáo về kết quả đấu thầu và báo cáo thẩm định kết…

Viết một bình luận