Mẫu Powerpoint Câu Hỏi Trắc Nghiệm (Power Point), Mẫu Trắc Nghiệm (Power Point)

Không có câu đố trần tục hơn cho lớp học của bạn. Thêm một chút gì đó vào câu đố trắc nghiệm của bạn bằng cách sử dụng mẫu bản trình bày PowerPoint tương tác.

Đang xem: Mẫu powerpoint câu hỏi trắc nghiệm

Định dạng mẫu bài kiểm tra trắc nghiệm này có thể được điều chỉnh để trở thành kịch bản đúng / sai rất dễ dàng.

Phương pháp tạo mẫu đố trắc nghiệm này là sử dụng siêu liên kết vô hình (còn được gọi là nút ẩn hoặc điểm nóng). Các siêu liên kết vô hình được đặt trên các câu trả lời khác nhau trên trang chiếu PowerPoint.

Khi câu trả lời được chọn, trang trình bày sẽ thay đổi để hiển thị câu trả lời đúng hay sai.

Tải xuống tệp Mẫu nhiều câu hỏi trắc nghiệm PowerPoint để sử dụng trong hướng dẫn này.

Nhận một phiên bản hướng dẫn với ảnh chụp màn hình mẫu .

Lưu một bản sao thứ hai của tệp mẫu để bạn luôn có bản gốc. Mở bản sao của mẫu bài kiểm tra trắc nghiệm. Thay đổi tiêu đề của trang trình bày đầu tiên để phản ánh câu hỏi của riêng bạn cho bài kiểm tra trắc nghiệm này. Nhấp vào đầu của một trong các câu trả lời hiện tại trong phần câu trả lời trắc nghiệm của trang trình bày. Bạn sẽ thấy các lựa chọn xử lý xuất hiện, cho biết rằng có một đồ họa hiện tại, mặc dù nó hiện đang ẩn. Đây là siêu liên kết vô hình được đề cập trước đó. Kéo hộp siêu liên kết vô hình này ra khỏi đường đi, nhưng giữ nó ở gần để bạn có thể lấy nó sau này. Thay thế câu trả lời trên phần trắc nghiệm của bản chiếu bằng câu trả lời của riêng bạn. Lưu ý – Làm cho câu trả lời của bạn đúng, hoặc không chính xác như chúng ở trên trang gốc – nghĩa là – nếu câu trả lời A là sai trên trang trình bày gốc, hãy thay thế câu trả lời bằng một câu trả lời sai khác. Lý do là vị trí này đã được liên kết với trang trình bày cho biết câu trả lời là sai. Tương tự như vậy cho một câu trả lời đúng. Khi bạn đã nhập câu trả lời, hãy kéo liên kết vô hình trở lại trên đầu câu trả lời mới của bạn. Nếu cần thiết, kéo nó sang phải bằng cách sử dụng các tay cầm lựa chọn, nếu câu trả lời của bạn lớn hơn câu trả lời gốc trong mẫu. Tiếp tục quá trình này cho tất cả 4 câu trả lời được hiển thị trên trang chiếu. Lặp lại toàn bộ quá trình này cho mỗi slide câu hỏi trắc nghiệm, thay đổi các câu hỏi và câu trả lời.

Đọc thêm  4 nhiệm vụ của đảng viên

Xem thêm: mẫu giấy khen của đảng cộng sản việt nam

Xem thêm: new english file pre-intermediate pdf

Thêm nhiều câu hỏi trắc nghiệm câu hỏi trắc nghiệm khác

Sao chép một trong các trang trình bày câu hỏi. Để sao chép một trang trình bày, nhấp chuột phải vào phiên bản thu nhỏ của trang trình bày được hiển thị trong cửa sổ Đường bocdau.comền / Trang trình bày ở bên trái màn hình của bạn và chọn Sao chép từ menu lối tắt. Đặt đầu con trỏ chuột của bạn dưới trang trình bày thu nhỏ cuối cùng. Nhấp chuột phải và chọn Dán từ menu lối tắt. Bạn có thể dán cùng một trang trình bày nhiều lần để đạt được số lượng trang trình bày mà bạn cần. Thay đổi câu hỏi và câu trả lời của slide, lặp lại quá trình trên.

Sao chép các trang trình bày “Đúng” và “Không chính xác”

Đối với mỗi trang câu hỏi trắc nghiệm, phải có hai trang trình bày câu trả lời tương ứng. Một là cho câu trả lời đúng và một là cho câu trả lời sai.

Sao chép một trong các trang trình bày câu trả lời “Không chính xác”. Dán một bản sao của trang trình bày này sau mỗi trang câu hỏi trắc nghiệm trắc nghiệm. Sao chép một trong các trang câu trả lời “Chính xác”. Dán một bản sao của trang trình bày này sau mỗi trang trả lời “Không chính xác”. Lưu ý – Điều quan trọng là đặt trang trình bày câu trả lời “Không chính xác” trước trang trình bày câu trả lời “Chính xác”. Trình chiếu được thiết kế sao cho sau khi hiển thị một câu trả lời đúng, một slide câu hỏi mới sẽ xuất hiện.

Đọc thêm  20 Tiểu Thuyết Ngôn Tình Hay Nhất Nên Đọc (2023) - iSachHay

Liên kết các câu trả lời cho các trang trình bày tương ứng

Khi tất cả các trang trình bày của bạn hoàn tất, bạn cần phải quay lại từng trang câu hỏi đố trắc nghiệm để liên kết các câu trả lời với trang trình bày chính xác.

Lưu ý – Nếu bạn tiếp tục tạo các câu đố mẫu PowerPoint của riêng mình từ đầu, bạn có thể sẽ liên kết các câu trả lời tại thời điểm bạn tạo các siêu liên kết vô hình. Tuy nhiên, vì các liên kết đã được tạo trong mẫu này , bạn sẽ thực hiện liên kết sau khi tất cả các trang trình bày mới được tạo. Bây giờ bạn có một câu trả lời “Đúng” và “Không chính xác” tại chỗ sau mỗi câu hỏi trắc nghiệm trắc nghiệm, bạn cần phải liên kết các siêu kết nối vô hình trên mỗi trang câu hỏi với trang trình bày câu trả lời chính xác. Để thực hiện bocdau.comệc này, nhấp chuột phải vào một trong các siêu liên kết vô hình và chọn Cài đặt hành động. Trong danh sách thả xuống Siêu liên kết , hãy chọn Trang trình bày … và định vị trang trình bày câu trả lời đúng theo trang câu hỏi hiện tại. Nhấp vào OK và câu trả lời trắc nghiệm trắc nghiệm sẽ được liên kết với trang trình bày “Đúng” hoặc “Không chính xác” phù hợp. Lặp lại quá trình này cho mỗi trang trình bày câu hỏi.

Đọc thêm  Báo cáo Chi bộ 6 tháng đầu năm 2022 (4 Mẫu) - Download.vn

Kiểm tra câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn

Nhấp qua tất cả các câu hỏi và câu trả lời để đảm bảo mọi thứ hoạt động.

Viết một bình luận