Tải Mẫu Phiếu Thu Theo Quyết Định 15 Và Quyết Định 48, Tải Mẫu Phiếu Thu Mới Nhất 2018

*

Đăng ký học HỌC KẾ TOÁN THỰC TẾ KẾ TOÁN THUẾ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN MẪU BIỂU – CHỨNG TỪ NGHỀ NGHIỆP – VIỆC LÀM VAN BẢN PHÁP LUẬT MỚI

*

Phiếu thu mẫu 01-TT theo Thông tư 200 và 133, nhằm xác định số tiền mặt, ngoại tệ,… thực tế nhập quỹ và làm căn cứ để thủ quỹ thu tiền, ghi sổ quỹ, kế toán ghi sổ các khoản thu có liên quan.

Đang xem: Mẫu phiếu thu theo quyết định 15

– Mọi khoản tiền Việt Nam, ngoại tệ nhập quỹ đều phải có Phiếu thu.- Đối với ngoại tệ trước khi nhập quỹ phải được kiểm tra và lập “Bảng kê ngoại tệ” đính kèm với Phiếu thu.

1. Mẫu Phiếu thu theo Thông tư 133:

Đơn vị:Kế toán Thiên Ưng

PHIẾU THU

Ngày…. tháng…. năm….

Quyển số:………….

Số:………………….

Nợ:………………….

Có:…………………..

Họ và tên người nộp tiền:……………………………………………………………………..

Lý do nộp:……………………………………………………………………………….

Số tiền: ………………… (Viết bằng chữ):…………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Kèm theo: ……………………………………………………… Chứng từ gốc:

Ngày…. tháng…. năm….

Xem thêm: Một Số Mẫu Bản Khai Đề Nghị Tặng Thưởng Huy Chương Chiến Sĩ Vẻ Vang

Giám đốc(Ký, họ tên, đóng dấu){C}

Kế toán trưởng(Ký, họ tên)

Người nộp tiền(Ký, họ tên)

Người lập phiếu(Ký, họ tên)

Thủ quỹ(Ký, họ tên)

Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ):…………………………………………………………..

+ Tỷ giá ngoại tệ:………………………………………………………………………

+ Số tiền quy đổi:………………………………………………………………………..

(Liên gửi ra ngoài phải đóng dấu)

Tải mẫu Phiếu thu theo Thông tư 133:

Đọc thêm  đồ án k4 trường tiểu học

TẢI VỀ

2. Mẫu phiếu theo thu Thông tư 200:Tải mẫu Phiếu thu theo Thông tư 200:

TẢI VỀ

Trường hợp các bạn không tải về được thì có thể làm theo cách sau:

Bước 1: Để lại mail ở phần bình luận bên dưới

Bước 2: Gửi yêu cầu vào mail:bocdau.com
gmail.com(Tiêu đề ghi rõ Mẫu chứng từ muốn tải)

3. Cách lập phiếu thu

– Góc trên bên trái của Phiếu thu phải ghi rõ tên đơn vị và địa chỉ đơn vị.

– Phiếu thu phải đóng thành quyển và ghi số từng quyển dùng trong 1 năm. Trong mỗi Phiếu thu phải ghi số quyển và số của từng Phiếu thu. Số phiếu thu phải đánh liên tục trong 1 kỳ kế toán. Từng Phiếu thu phải ghi rõ ngày, tháng, năm lập phiếu, ngày, tháng, năm thu tiền.

– Ghi rõ họ, tên, địa chỉ người nộp tiền.

– Dòng “Lý do nộp” ghi rõ nội dung nộp tiền như: Thu tiền bán hànghóa, sản phẩm, thu tiền tạm ứng còn thừa,…

– Dòng “Số tiền”: Ghi bằng số và bằng chữ số tiền nộp quỹ, ghi rõ đơn vị tính là đồng VN, hay USD…

– Dòng tiếp theo ghi số lượng chứng từ gốc kèm theo Phiếu thu.

Phiếu thu do kế toán lập thành 3 liên, ghi đầy đủ các nội dung trên phiếu và ký vào Phiếu thu, sau đó chuyển cho kế toán trưởng soát xét và giám đốc ký duyệt, chuyển cho thủ quỹ làm thủ tục nhập quỹ. Sau khi đã nhận đủ số tiền, thủ quỹ ghi số tiền thực tế nhập quỹ (bằng chữ) vào Phiếu thu trước khi ký và ghi rõ họ tên.

Đọc thêm  năm 1042, Nhà lý ban hành bộ luật gì?

Thủ quỹ giữ lại 1 liên để ghi sổ quỹ, 1 liên giao cho người nộp tiền, 1 liên lưu nơi lập phiếu. Cuối ngày toàn bộ Phiếu thu kèm theo chứng từ gốc chuyển cho kế toán để ghi sổ kế toán.

Xem thêm: mẫu nghị quyết của đảng ủy xã

Chú ý:

+ Nếu là thu ngoại tệ phải ghi rõ tỷ giá tại thời điểm nhập quỹ để tính ra tổng số tiền theo đơn vị đồng để ghi sổ.

Viết một bình luận