Mẫu Phiếu Chi (1/2A4) Theo Qđ Số 15/2006/Qđ, Mẫu Phiếu Thu (2 Liên) Theo Qđ Số 15/2006/Qđ

mẫu phiếu thu theo quyết định 15 và quyết định 48

Trung tâm kế toán Thuận Việt giới thiệu mẫu phiếu thu như sau:

1. Mẫu Phiếu thu theo quyết định số 48/2006/QĐ-BTC:

Đơn vi:………..

Đang xem: Mẫu phiếu chi (1/2a4) theo qđ số 15/2006/qđ

Bộ phận:……….

Mẫu số: 01 – TT

(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC

PHIẾU THU

Ngày …tháng …năm …

Quyển số: ………..Số: …………………….

Nợ: …………………….

Có: …………………….

Họ và tên người nôp tiền: …………………………………………………………………………

Lý do nộp: …………………………………………………………………………………………..

Số tiền: …………………………………………….(Viết bằng chữ): …………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

Kèm theo: ……………………….Chứng từ gốc.

Ngày …tháng …năm …

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Người nộp tiền

(Ký, họ tên)

Người lập phiếu

(Ký, họ tên)

Thủ quỹ

(Ký, họ tên)

Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ): ……………………………………………………………………..

Xem thêm: Hướng Dẫn Viết Sơ Yếu Lý Lịch Bằng Tiếng Trung, Đơn Xin Việc Và Sơ Yếu Lý Lịch Bằng Tiếng Hoa

+ Tỷ giá ngoại tệ (vàng, bạc, đá quý): …………………………………………………………………..

+ Số tiền quy đổi: ……………………………………………………………………………………………

2. Mẫu Phiếu thu theo quyết định số 15/2006/QĐ-BTC:

Đơn vị:…………………………… Mẫu số 01 – TT

PHIẾU THU

Ngày .tháng năm 2006

Quyển số:………………….

Số:…………………………….

Nợ:……………………………

Có:……………………………

Họ và tên người nộp tiền:………………………………………………………………………………………………………….

Lý do nộp:…………………………………………………………………………………………………………………………………

Số tiền:………………………………………. (Viết bằng chữ):…………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Kèm theo:…………………………………………………………………… Chứng từ gốc:

 

Ngày………. tháng …………. năm 20

 

Giám đốc Kế toán trưởng Người nộp tiền Người lập phiếu Thủ quỹ (Ký, họ tên, đóng dấu) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)

Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ):…………………………………………………………………………………………..

+ Tỷ giá ngoại tệ (vàng bạc, đá quý):………………………………………………………………………………………..

Xem thêm: #9735 Mẫu Lệnh Điều Tour – Mẫu Lệnh Điều Xe Ô Tô Mới Nhất 2020

+ Số tiền quy đổi:……………………………………………………………………………………………………………………..

Tải mẫu phiếu thu tại đây : Phiếu thu theo QD 15, Phiếu thu theo QĐ 48

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THỰC HÀNH THUẬN VIỆT

ĐC : 69/2/2 Đường D2, P.25, Q.Bình Thạnh

Viết một bình luận