mẫu phiếu phẫu thuật thủ thuật

Ban hành kèm theo Quyết định số số 4069/2001/QĐ-BYT ngày 28/09/2001 của Bộ Y tế. Nhằm thống nhất biểu mẫu hồ sơ bệnh án, sổ sách ghi chép trong bệnh viện, Bộ Y tế đã ban Mẫu hồ sơ bệnh án dùng trong bệnh viện được sử dụng chung cho các cơ sở khám chữa bệnh (bệnh viện). Riêng các bệnh viện chuyên khoa đầu ngành do yêu cầu chuyên sâu có thể bổ sung một số nội dung cần thiết vào các mẫu sau khi được Bộ Y tế phê duyệt.

Đang xem: Mẫu phiếu phẫu thuật thủ thuật

Ban hành kèm theo Quyết định số số 4069/2001/QĐ-BYT ngày 28/09/2001 của Bộ Y tế. Nhằm thống nhất biểu mẫu hồ sơ bệnh án, sổ sách ghi chép trong bệnh viện, Bộ Y tế đã ban Mẫu hồ sơ bệnh án dùng trong bệnh viện được sử dụng chung cho các cơ sở khám chữa bệnh (bệnh viện). Riêng các bệnh viện chuyên khoa đầu ngành do yêu cầu chuyên sâu có thể bổ sung một số nội dung cần thiết vào các mẫu sau khi được Bộ Y tế phê duyệt.

Ban hành kèm theo Quyết định số số 4069/2001/QĐ-BYT ngày 28/09/2001 của Bộ Y tế. Nhằm thống nhất biểu mẫu hồ sơ bệnh án, sổ sách ghi chép trong bệnh viện, Bộ Y tế đã ban Mẫu hồ sơ bệnh án dùng trong bệnh viện được sử dụng chung cho các cơ sở khám chữa bệnh (bệnh viện). Riêng các bệnh viện chuyên khoa đầu ngành do yêu cầu chuyên sâu có thể bổ sung một số nội dung cần thiết vào các mẫu sau khi được Bộ Y tế phê duyệt.

1. Bệnh án Nội khoa
2. Bệnh án Nhi khoa
3. Bệnh án Truyền nhiễm
4. Bệnh án Phụ khoa
5. Bệnh án Sản khoa
6. Bệnh án Sơ sinh
7. Bệnh án Tâm thần
8. Bệnh án Da liễu
9. Bệnh án Điều dưỡng-Phục hồi chức năng
10. Bệnh án Huyết học-Truyền máu
11. Bệnh án Ngoại khoa
12. Bệnh án Bỏng
13. Bệnh án Ung bướu
14. Bệnh án Răng Hàm Mặt
15. Bệnh án Tai Mũi Họng
16. Bệnh án Ngoại trú chung
17. Bệnh án Ngoại trú Răng Hàm Mặt
18. Bệnh án Ngoại trú Tai Mũi Họng
19. Bệnh án dùng cho tuyến xã/phường
20. Mẫu bệnh án YHCT Ngoại trú (Ban hành kèm theo Quyết định số 4604/QĐ-BYT ngày 29/11/2010 của Bộ Y tế)
21. Mẫu bệnh án YHT Nội trú (Ban hành kèm theo Quyết định số 4604/QĐ-BYT ngày 29/11/2010 của Bộ Y tế)
Tờ điều trị

* Mẫu Hồ sơ bệnh án Mắt (Ban hành kèm theo Quyết định số 3443/QĐ-BYT ngày 21/09/2011 của Bộ Y tế)*:
– Bệnh án đáy mắt
– Bệnh án Mắt lác
– Bệnh án Mắt trẻ em
– Phiếu gây mê hồi sức
– Phiếu Phẫu thuật túi lệ
– Phiếu Phẫu thuật lác
– Phiếu Phẫu thuât thay thuỷ tinh thể
– Phiếu Phẫu thuật túi lệ mũi
– Phiếu Phẫu thuật Sụp mi, Mộng, Thể thuỷ tinh, Sapejko
– Bệnh án Chấn thương Mắt
– Bệnh án Bán phần trước
– Bệnh án Glocom
* Bảng theo dõi thuốc
* Tờ điều trị, phiếu phẫu thuật
* Tờ cuối bệnh án bán phần trước

Phần II: Mẫu Giấy, phiếu
A. Mẫu giấy, phiếu Y: 45 loại (Nhấn vào để tải về)

Bìa phụ
1. Giấy ra viện
2. Giấy chuyển viện
3. Giấy cam đoan chấp nhận Phẫu thuật, Thủ thuật & Gây mê Hồi sức
4. Giấy chứng nhận phẫu thuật
5. Giấy khám chữa bệnh theo yêu cầu
6. Giấy thử phản ứng thuốc
7. Phiếu theo dõi dị ứng thuốc
8. Giấy chứng nhận thương tích
9. Phiếu chăm sóc
10. Phiếu theo dõi chức năng sống
11. Phiếu theo dõi chuyển dạ đẻ (Biểu đồ chuyển dạ đẻ)
12. Phiếu khám chuyên khoa
13. Phiếu gây mê hồi sức
14. Phiếu phẫu thuật, thủ thuật
15. Phiếu lĩnh và phát máu
16. Phiếu truyền máu
17. Phiếu theo dõi truyền dịch
18. Phiếu sơ kết 15 ngày điều trị
19. Phiếu chiếu, chụp X quang
20. Phiếu chụp cắt lớp vi tính
21. Phiếu chụp cộng hưởng từ
22. Phiếu siêu âm
23. Phiếu điện tim
24. Phiếu điện não
25. Phiếu nội soi
26. Phiếu đo chức năng hô hấp
27. Phiếu xét nghiệm
28. Phiếu xét nghiệm huyết học
29. Phiếu xét nghiệm huyết – tuỷ đồ
30. Phiếu xét nghiệm chẩn đoán rối loạn đông cầm máu
31. Phiếu xét nghiệm sinh thiết tuỷ xương
32. Phiếu xét nghiệm dịch
33. Phiếu xét nghiệm hoá sinh máu
34. Phiếu xét nghiệm hoá sinh nước tiểu, phân, dịch chọc dò
35. Phiếu xét nghiệm vi sinh
36. Phiếu xét nghiệm giải phẫu bệnh sinh thiết
37. Phiếu xét nghiệm giải phẫu bệnh khám nghiêm tử thi
38. Phiếu thanh toán ra viện
39. Tờ điều trị
40. Trích biên bản hội chẩn
41. Trích biên bản kiểm điểm tử vong
42. Phiếu khám bệnh vào viện (chung)
43. Phiếu khám bệnh vào viện (chuyên khoa mắt)
44. Phiếu khám bệnh vào viện (chuyên khoa Tai mũi họng)
45. Phiếu khám bệnh vào viện chuyên khoa (RHM)
Chỉ số BISHOP

B. Mẫu giấy, phiếu dược: 18 loại (Nhấn vào để tải về)

Bìa phụ
1. Phiếu lĩnh thuốc
2. Phiếu lĩnh hoá chất
3. Phiếu lĩnh vật dụng y tế tiêu hao
4. Thẻ kho
5. Phiếu trả lại thuốc, hoá chất, vật tư y tế tiêu hao
6. Dự trù thuốc mới cần nhập nội
7. Báo cáo sử dụng thuốc kháng sinh
8. Báo cáo sử dụng hoá chất tháng
9. Báo cáo sử dụng vật tư y tế tiêu hao
10. Báo cáo công tác dược bệnh viện
11. Biên bản kiểm kê thuốc
12. Biên bản kiểm kê hoá chất
13. Biên bản kiểm kê vật dụng y tế tiêu hao
14. Biên bản xác nhận thuốc hoá chất, vật dụng y tế tiêu hao mất, hỏng, vỡ
15. Biên bản thanh lý thuốc, hoá chất, vật dụng y tế tiêu hao
16. Thống kê 15 ngày sử dụng thuốc, hoá chất, vật dụng y tế tiêu hao
17. Đơn thuốc
18. Phiếu công khai thuốc

C. Mẫu giấy, phiếu vật tư thiết bị y tế: 3 loại (Nhấn vào để tải về)
Bìa phụ
Phiếu dự trù máy, thiết bị y tế
Báo cáo hiện trạng máy, thiết bị y tế
Biên bản kiểm kê máy, thiết bị y tế
Phần III: Mẫu sổ
A. Mẫu sổ Y: 42 loại (Nhấn vào để tải về)

Xem thêm: Mẫu Bìa Hồ Sơ Đẹp – Mẫu Bìa Hồ Sơ Vụ Án Hình Sự

Mục lục
Bìa phụ
Sổ trả kết quả cận lâm sàng
Sổ báo cáo công tác tháng
Sổ công tác chỉ đạo tuyến
Sổ theo dõi khen thưởng
Sổ theo dõi kỷ luật
Sổ sinh hoạt Hội đồng người bệnh
Sổ bàn giao tư trang người bệnh tử vong
Sổ quản lý sửa chữa Thiết bị Y tế
Sổ tài sản y dụng cụ
Sổ xin xe ô tô cứu thương
Sổ họp giao ban
Sổ họp Hội đồng thuốc và điều trị
Sổ họp Hội đồng Khoa học – Kỹ thuật
Sổ đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật
Sổ góp ý của người bệnh
Sổ lưu trữ Hồ sơ bệnh án
Sổ lưu trữ Hồ sơ bệnh án tử vong
Sổ kiểm tra
Sổ sai sót chuyên môn
Sổ đào tạo – bồi dưỡng chuyên môn
Sổ bàn giao hồ sơ bệnh án
Sổ báo ăn, uống của người bệnh
Sổ Biên bản kiểm điểm tử vong
Sổ Bàn giao chuyển viện
Sổ chẩn đoán hình ảnh
Sổ duyệt kế hoạch phẫu thuật
Sổ giao và nhận bệnh phẩm
Sổ mời hội chẩn
Sổ nội soi
Sổ thường trực
Sổ vào – ra – chuyển viện
Sổ bàn giao dụng cụ thường trực
Sổ bàn giao thường trực
Sổ biên bản hội chẩn
Sổ bàn giao người bệnh vào khoa
Sổ khám bệnh
Sổ phẫu thuật
Sổ thủ thuật
Sổ tổng hợp thuốc hàng ngày
Sổ xét nghiệm
Sổ xét nghiệm vi sinh
Sổ xét nghiệm tế bào máu ngoại vi

B. Mẫu sổ dược: 3 loại

Bìa phụ
Sổ điều trị ngoại trú tâm thần
Sổ kiểm nhập thuốc, hoá chất, vật tư y tế tiêu hao
Sổ pha chế thuốc theo đơn

C. Mẫu sổ vật tư thiết bị y tế: 2 loại

Bìa phụ
Sổ xuất nhập Vật tư – Trang thiết bị Y tế
Sổ theo dõi máy – Thiết bị Y tế

Hướng dẫn ghi chép Hồ sơ bệnh án

Hướng dẫn ghi chép hồ sơ bệnh án

Ý kiến góp ý sửa đổi, bổ sung mẫu hồ sơ bệnh án có thể thảo luận trực tiếp tại đây hoặc xin gửi về qlbv.vn
gmail.com.
Trân trọng cảm ơn !

Download

CÙNG DANH MỤC

Quyết định về việc ban hành tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn điều trị, quản lý bệnh thận mạn giai đoạn cuối trong dịch COVID-19” Quyết định số 4466 ngày 28/10/2020 về việc ban hành “Danh mục chuyển đổi mã Danh mục kỹ thuật tương đương sang mã Bảng phân loại phẫu thuật, thủ thuật quốc tế ICD-9 CM” Quyết định số 4440/QĐ-BYT ngày 27/10/2010 về việc ban hành “Bảng phân loại quốc tế phẫu thuật, thủ thuật ICD-9 CM” áp dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Quyết định số 4469 ngày 28 tháng 10 năm 2020, về việc ban hành “Bảng phân loại quốc tế mã hoá bệnh tật, nguyên nhân tử vong ICD-10” và “Hướng dẫn mã hoá bệnh tật theo ICD-10” tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh” Quyết định số 3130/QĐ-BYT ngày 17 tháng 07 năm 2020 về việc ban hành tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị ung thư tuyến tiền liệt” Quyết định số 3129/QĐ-BYT ngày 17 tháng 07 năm 2020 về việc ban hành tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị ung thư biểu mô tế bào gan”
116 comments

Xem thêm: Bài Soạn Mẫu Đơn Trưởng Thành Đoàn, Don Xin Truong Thanh Doan

Best Oldest Newest Hello, guest Logout Login

1 bình luận về “mẫu phiếu phẫu thuật thủ thuật”

  1. ĐỀ NGHỊ BỘ Y TẾ BAN HÀNH MẪU PHIẾU THỦ THUẬT RIÊN CHO NGÀNH Y HỌC CỔ TRUYỀN, VÀ NGÀNH PHỤC HỒI CHỨC NĂNG. ĐỂ THỐNG NHẤT, BÂY GIỜ MỖI NƠI LÀM MỘT KIỂU, KHÔNG NƠI NÀO GIỐNG NHAU, MÀ LÀM THEO MÃU PHIÊU PHẪU THUẬT THỦ THUẬT TRÊN THÌ KHÔNG KHẢ THI.

    Trả lời

Viết một bình luận