Download Mẫu Phiếu Chi Theo Quyết Định 15 /2006/Qđ, Mẫu Phiếu Chi (1/2A4) Theo Qđ Số 15/2006/Qđ

Mẫu phiếu chi theo quyết định 48 và mẫu phiếu chi theo quyết định 15TRUNG TÂM KẾ TOÁN THUẬN VIỆT GỬI BẠN MẪU PHIẾU CHI :

1. Mẫu phiếu chi theo quyết định số 48/2006/QĐ-BTC:

Đơn vi:………..

Đang xem: Mẫu phiếu chi theo quyết định 15

Bộ phận:……….

Mẫu số: 02 – TT

(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC

PHIẾU CHI

Ngày …tháng …năm …

Quyển số: ………..

Số: …………………….

Nợ: …………………….

Có: …………………….

Họ và tên người nhận tiền: …………………………………………………………………

Lý do chi: …………………………………………………………………………………….

Số tiền: …………………………………………….(viết bằng chữ): ………………………

…………………………………………………………………………………………………

Kèm theo: ……………..chứng từ gốc.

Ngày …tháng …năm …

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Thủ quỹ

(Ký, họ tên)

Người lập phiếu

(Ký, họ tên)

Người nhận tiền

(Ký, họ tên)

Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ): ………………………………………………………………………

+ Tỷ giá ngoại tệ (vàng, bạc, đá quý): …………………………………………………………………..

+ Số tiền quy đổi: ……………………………………………………………………………………………

2. Mẫu phiếu chi theo quyết định số 15/2006/QĐ-BTC:

NỢ: …………….

Cể: …………….. Mẫu số 02 – TTQĐ số: 15/2006/ QĐ-BTC

ngày 20 tháng 03 năm 2006

của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Họ tên người nhận tiền:………………………………………………………………………………………………………

Lý do chi: …………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Số tiền: ……………………………………………………. (Viết bằng chữ)………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Xem thêm: Mẫu Hồ Sơ Dự Thầu Tư Vấn Giám Sát Công Trình Dân Dụng, Hồ Sơ Dự Thầu Tư Vấn Giám Sát

Kèm theo: ………………………………………………… Chứng từ gốc ……………………………………………….

……………………………………………….. Đã nhận đủ số tiền (Viết bằng chữ) …………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Giám đốc(Ký, họ tên, đóng dấu) Kế toán trưởng(Ký, họ tên) Thủ quỹ(Ký, họ tên) Người lập phiếu(Ký, họ tên) Người nhân tiền(Ký, học tên)

+ Tỷ giá ngoại tệ (vàng, bạc, đá qúy): ……………………………

+ Số tiền quy đổi: ……………………………………………………….

NỢ: …………….

Cể: …………….. Mẫu số 02 – TTQĐ số: 15/2006/ QĐ-BTC

ngày 20 tháng 03 năm 2006

của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Họ tên người nhận tiền:………………………………………………………………………………………………………

Lý do chi: …………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Số tiền: ……………………………………………………. (Viết bằng chữ)………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Kèm theo: ………………………………………………… Chứng từ gốc ……………………………………………….

……………………………………………….. Đã nhận đủ số tiền (Viết bằng chữ) …………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Xem thêm: bản đăng ký thi đua cá nhân năm 2017

Giám đốc(Ký, họ tên, đóng dấu) Kế toán trưởng(Ký, họ tên) Thủ quỹ(Ký, họ tên) Người lập phiếu(Ký, họ tên) Người nhân tiền(Ký, học tên)

+ Tỷ giá ngoại tệ (vàng, bạc, đá qúy): ……………………………

+ Số tiền quy đổi: ……………………………………………………….

Tải mẫu phiếu chi tại đây :

phieu_chi_48

Phiếu chi theo Qd 15

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THỰC HÀNH THUẬN VIỆT

ĐC : 69/2/2 Đường D2, P.25, Q.Bình Thạnh

Viết một bình luận