Mẫu Phiếu Bổ Sung Lý Lịch Đảng Viên Hàng Năm 2019, Mẫu Phiếu Bổ Sung Hồ Sơ Đảng Viên Năm 2019

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (Mẫu 3-HSĐV)

ĐẢNG BỘ TỈNH LÂM ĐỒNG

PHIẾU BỔ SUNG HỒ SƠ ĐẢNG VIÊN

Năm 2019

Số LL:…………………..

Đang xem: Mẫu phiếu bổ sung lý lịch đảng viên hàng năm

ĐẢNG BỘ HUYỆN CÁT TIÊN

Số TĐV:………………..

ĐẢNG BỘ (CHI BỘ) CƠ SỞ:

Ghi những mục có nội dung thay đổi so với trước đây; nếu không thay đổi thì ghi vào mục đó chữ “K”.

………………………………………….

CHI BỘ:……………………………………

Họ và tên (viết chữ in hoa):………………………….……Sinh ngày … tháng ….. năm……..

Mới thay đổi nơi ở:………………………………………………………………………..

Mới thay đổi nghề nghiệp; đơn vị công tác: ……………………………………………………………

– Đảng: ……………………………………………………………………………………………………………….

– Chính quyền: …………………………………………………………………………………………………….

– Đoàn thể: ………………………………………………………………………………………………………….

– Doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp: …………………………………………………………………………

Mới thay đổi về trình độ học vấn; chuyên môn nghiệp vụ:

– Giáo dục phổ thông (lớp mấy):……………………….- Chuyên môn nghiệp vụ:………….

– Học vị (Tiến sĩ, thạc sĩ):……………………………- Học hàm (Giáo sư, phó giáo sư):………………

– Lý luận chính trị (Cử nhân, cao cấp, trung cấp, sơ cấp):………………………………………………

– Ngoại ngữ (Anh, Nga, Pháp…Trình độ A,B,C,D):………………………………………………………………………………….

Hình thức khen thưởng mới trong năm (từ bằng khen, huy chương trở lên và danh hiệu mới được phong: Anh hùng, chiến sĩ thi đua; nhà giáo, nghệ sĩ, thầy thuốc nhân dân hoặc ưu tú):…………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………

Xem thêm: Bài Viếng Đám Ma – Bài Thơ Viếng Đám Tang Cảm Động

Bị xử lý kỷ luật (Đảng, chính quyền, pháp luật):……………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………

Gia đình có gì thay đổi trong năm:

– Cha đẻ:…………………………………….- Mẹ đẻ:…………………………………….

– Cha (vợ hoặc chồng):……………………………- Mẹ (vợ hoặc chồng):……………………………..

………………………………………………………………………………………………

– Vợ hoặc chồng (họ và tên, kết hôn, ly hôn, từ trần, chức vụ, công việc mới):………………………………….

………………………………………………………………………………………………

– Con (họ và tên, mới sinh, mới nhận con nuôi, làm gì, ở đâu…?):……………………………………………..

………………………………………………………………………………………………

– Có thay đổi gì về kinh tế bản thân và gia đình trong năm :………………………………

– Tổng mức thu nhập của hộ gia đình: …………đồng, bình quân người/hộ ……….. đồng

– Nhà ở:……………………………………………………………………………………..

– Đất ở:………………………………………………………………………………………

– Hoạt động kinh tế:…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………….

– Tài sản mới có giá trị (50 triệu đồng trở lên): Tên tài sản mới:………………………………………

………………………………………….…giá trị…………….………….đồng.

Xem thêm: Tải Về Mẫu Bài Thu Hoạch Phòng Cháy Chữa Cháy Chữa Cháy, Mẫu Bài Thu Hoạch Phòng Cháy Chữa Cháy Mới Nhất

– Được miễn công tác và SHĐ ngày:………………………………………………………..

…………….., ngày……. tháng ..…. năm 2019

Viết một bình luận