Phiếu Báo Thay Đổi Nhân Khẩu Mẫu Nk5, Thủ Tục Nhập Hộ Khẩu Cho Con

… chuyển hộ khẩu Hồ sơ chuyển hộ khẩu gồm có – Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu; – Bản khai nhân khẩu; – Giấy chuyển hộ khẩu; … Theo quy định tại Điều 23 Luật cư trú thì trong thời hạn 24 tháng, kể từ ngày thay đổi chỗ ở hợp pháp, công dân có trách nhiệm làm thủ tục thay đổi trước cơ quan Nhà … pháp, công dân có trách nhiệm làm thủ tục thay đổi trước cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.Tuy nhiên theo tôi được biết, chế tài để xử lý trong trường hợp này là rất hạn chế và ít được áp dụng trong…

Đang xem: Mẫu nk5

*

*

*

*

*

Xác nhận tình trạng nhà, đất: – Xác nhận nhà, đất không tranh chấp; – Bảo lãnh nhập khẩu; – Phiếu thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu; – Vay vốn ngân hàng… doc

… Ghi đầy đủ, rõ ràng những thông tin thay đổi như: đăng ký thường trú; điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu; xóa đăng ký thường trú… Trường hợp thông báo về việc đã đăng ký thường trú thì … năm sinh; nơi đăng ký thường trú cũ; nơi chuyển đến; họ và tên các nhân khẩu kèm theo cùng đăng ký thường trú; giấy chuyển hộ khẩu (số, ngày, tháng, năm cấp). …

Xem thêm: Mẫu Bìa Bài Thu Hoạch Cảm Tình Đảng Viên Mới, Mẫu Bìa Bài Thu Hoạch Cảm Tình Đảng

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ Cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược (Đối với các trường hợp mất CCHN, CCHN hư hỏng, rách nát, thay đổi*, Chứng chỉ hành nghề hết hạn xin cấp lại, thay đổi hộ khẩu thường trú)

… rách nát, thay đổi* , Chứng chỉ hành nghề hết hạn xin cấp lại, thay đổi hộ khẩu thường trú) Kính gửi: 1 Họ và tên: Ngày, tháng, năm sinh: Chỗ ở hiện nay: Nơi đăng ký hộ khẩu thường … Mẫu số 1b/ĐN-CLCC Mẫu đơn đề nghị cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc … Ngày, tháng, năm sinh: Chỗ ở hiện nay: Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Giấy chứng minh nhân dân /Hộ chiếu số: Ngày cấp:…………Nơi cấp:……………. Điện thoại: Email ( nếu có): Văn bằng chuyên môn:…

Xem thêm: Bài Kiểm Tra Phần Tiếng Việt Lớp 9 Hk1, Soạn Bài Kiểm Tra Phần Tiếng Việt

MẪU VĂN BẢN THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP BƯU CHÍNH/VĂN BẢN XÁC NHẬN THÔNG BÁO HOẠT ĐỘNG BƯU CHÍNH doc

… Chân, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh như sau: 1. Thay đổi tăng vốn điều lệ công ty:a) Vốn điều lệ cũ: 17.398.400.000 đồng … tức năm 2009 bằng cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu. 2. Đăng ký thay đổi mệnh giá cổ phần: a) Mệnh giá cổ phần cũ: 100.000đồng/01 cổ phần. b) Mệnh giá cổ phần thay đổi: 10.000đồng/01 cổ … trăm ngàn đồng VN)b) Vốn điều lệ thay đổi: 22.569.920.000 đồng ( Hai mươi hai tỷ năm trăm sáu mươi chín triệu chín trăm hai mươi ngàn đồng VN)c) Thời điểm thay đổi tăng vốn điều lệ: Từ ngày phòng…

Viết một bình luận