7 Mẫu nhận xét của đơn vị thực tập 2023 mới nhất – Hoatieu.vn

Mẫu nhận xét của đơn vị thực tập

Mẫu phiếu nhận xét của đơn vị thực tập được cập nhật mới nhất hiện nay được Hoatieu.vn sưu tầm và chọn lọc. Phiếu nhận xét về sinh viên thực tập này này được dùng khi bạn sinh viên muốn xin nhận xét, đánh giá tại nơi thực tập của mình, mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu phiếu nhận xét sinh viên của đơn vị thực tập tại đây.

1. Nhận xét của đơn vị thực tập là gì?

Nhận xét của đơn vị thực tập là văn bản thể hiện sự theo dõi, kiểm tra và đánh giá những kết quả sinh viên đã đạt được trong thời gian làm việc tại đơn vị thực tập. Sinh viên cần giấy xác nhận thực tập này để hoàn thiện hồ sơ xét duyệt báo cáo thực tập tốt nghiệp.

Việc nhận xét sẽ được đơn vị thực tập đánh giá và xác nhận dựa trên kết quả làm việc sinh viên và cho điểm trên thang điểm 10. Nội dung chính trong nhận xét thực tập là đưa ra những nhận xét, đánh giá về kiến thức, kỹ năng và thái độ làm việc của sinh viên trong quá trình thực tập.

Nhận xét sau quá trình làm việc tại đơn vị thực tập chính là bằng chứng bắt buộc sinh viên phải nộp về trường. Căn cứ vào phần nhận xét này, giáo viên sẽ có thêm 1 tiêu chí quan trọng để đánh giá chất lượng bài báo cáo thực tập của sinh viên.

Nếu bạn kết thúc thời gian thực tập mà không có giấy xác nhận của đơn vị thực tập thì cũng đồng nghĩa với việc kỳ thực tập của bạn chưa hoàn thành. Đồng thời, những lời nhận xét này cũng như 1 “chứng chỉ” về kinh nghiệm thực tế, giúp các nhà tuyển dụng đánh giá cao hơn khi bạn ra trường.

Đọc thêm  Lập Dàn Ý Bài Viết Số 2 Lớp 8 Đề 3 : Tôi Thấy Mình Đã Khôn Lớn

2. Nội dung của phiếu nhận xét thực tập

Phiếu nhận xét thực tập thông thường sẽ đề cập đầy đủ những nhận xét đánh giá của đơn vị thực tập về quá trình làm việc, kỹ năng, cũng như các hoạt động, công tác của sinh viên.

Trong phiếu nhận xét thực tập, quan trọng nhất là nhận xét báo cáo thực tập mà sinh viên đã thực hiện của đơn vị mà sinh viên đó thực tập. Kiểm chứng những thông tin được thể hiện trong báo cáo thực tập là chính xác. Nhận xét thực tập thường được đặt ở đầu hoặc cuối báo cáo thực tập.

3. Phiếu đánh giá kết quả thực tập của sinh viên

Phiếu nhận xét đánh giá kết quả thực tập của sinh viên là một căn cứ đánh giá quá trình thực tập của sinh viên.

Tùy vào từng đơn vị, mẫu giấy đánh giá kết quả thực tập được dùng với các tên gọi khác nhau. Tuy nhiên, vẫn phải đảm bảo về hình thức và nội dung, một nội dung không thể thiếu là nhận xét của đơn vị thực tập và nhận xét thực tập của giáo viên hướng dẫn.

Kết quả thực tập của sinh viên cũng là một điều kiện tiên quyết trong chương tình học tập của sinh viên và một số trường dựa vào kết quả đánh giá thực tập để quy thành điểm số trong tổng điểm học tập của sinh viên.

4. Phiếu nhận xét sinh viên của đơn vị thực tập

Phiếu nhận xét sinh viên của đơn vị thực tập được lập ra với các nội dung sau:

  • Thông tin cơ bản của bạn.
  • Thông tin công ty bạn đã thực tập, địa chỉ, vị trí phòng bạn, công việc được giao, thời gian thực tập tại đơn vị.
  • Nội dung thực tập, vị trí thực tập.
  • Liệt kê danh sách các công việc hay các bài tập mà bạn đã thực hiện trong quá trình thực tập.
  • Có nhận xét thực tập của người hướng dẫn về tinh thần làm việc, trình độ chuyên môn, đánh giá mức độ hoàn thành công việc được giao.
  • Thời gian thực tập, chữ ký xác nhận.
Đọc thêm  Báo Cáo Thực Tập Quản Trị Kinh Doanh, Báo Cáo Thực Tập Chuyên Ngành Quản Trị Kinh Doanh

5. Mẫu nhận xét của đơn vị thực tập

6. Phiếu nhận xét sinh viên thực tập mới nhất

Dưới đây là một mẫu Phiếu nhận xét sinh viên thực tập mới nhất hay đơn nhận xét thực tập 2023. Mẫu phiếu bao gồm các thông tin cá nhân của sinh viên thực tập và nhận xét của đơn vị thực tập. Trong mẫu này cũng đã có một số mẫu nhận xét sinh viên thực tập sẵn cho các bạn tham khảo.

7. Phiếu bảng nhận xét kết quả thực tập

Trong mẫu nhật xét của đơn vị thực tập này có chứa bảng nhận xét của đơn vị thực tập. Đây là căn cứ giúp cho đơn vị thực tập dễ dàng đánh giá và nhận xét đầy đủ các hoạt động thực tập tại đơn vị của sinh viên.

8. Mẫu nhận xét của đơn vị thực tập chi tiết

9. Giấy xác nhận kết quả thực tập

Mẫu nhận xét sinh viên thực tập -

10. Mẫu nhận xét sinh viên của đơn vị thực tập

11. Mẫu nhận xét sinh viên thực tập ngành kế toán

Dưới đây là một mẫu phiếu nhận xét sinh viên thực tập ngành kế toán thực tế mà Hoatieu sưu tầm được, mời các bạn tham khảo.

12. Cách viết nhận xét thực tập

Với sinh viên năm cuối sau khi hoàn thành xong khóa đào tạo của mình tại trường, bạn có thể đăng ký thực tập tại các công ty, tổ chức, doanh nghiệp có lĩnh vực kinh doanh liên quan đến chuyên ngành mình đang học, nếu không bạn cũng có thể đăng ký thực tập tại trường. Và sau khi kỳ thực tập kết thúc, sinh viên cần phải xin nhận xét thực tập của đơn vị thực tập và nhận xét của giáo viên hướng dẫn thực tập

Đọc thêm  Tài Liệu Bài Thu Hoạch Cải Cách Hành Chính Huyện Thăng Binh (Lhai)

Để giấy nhận xét thực tập của đơn vị thực tập phát huy được đúng giá trị của nó, thì khi viết bạn cần phải đảm bảo việc trình bày các nội dung thông tin theo yêu cầu sau:

Trong giấy cần phải có rõ các thông tin của cá nhân của sinh viên như: tên tuổi, nguyên quán, lớp, khóa ngành đang theo học, trực thuộc trường. Và các thông tin về thời gian thực tập,

– Nội dung thực tập: Liệt kê danh sách các công việc đã được thực tập, cùng với tên người hướng dẫn, chức vụ. Đưa ra các đầu việc chính bạn đã thực hiện và hoàn thành trong quá trình thực tập.

– Nhận xét của đơn vị thực tập: Bạn sẽ cần ý kiến nhận xét của người hướng dẫn, đơn vị thực tập về tinh thần, thái độ làm việc, ý thức tổ chức kỷ luật, các ý kiến nhận xét về việc thực hiện công việc được giao, có thể là thang điểm được chấm cho những công việc bạn đã thực hiện tại công ty.

Không thể thiếu trong bất kỳ mẫu giấy tờ nào đó là thời gian, chữ ký xác nhận, ở mẫu giấy xác nhận thực tập bạn cần xin chữ ký của người hướng dẫn, dấu xác nhận của công ty

Trên đây là các Mẫu nhận xét của đơn vị thực tập 2023 mới nhất. Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

  • Mẫu đơn xin thực tập
  • Giấy xác nhận thực tập
  • Hợp đồng hướng dẫn sinh viên thực tập