mẫu nghị quyết chi bộ năm 2019

ĐẢNG ỦY XÃ CƯ BAO

CHI BỘ NGÔ QUYỀN

Số: 01-NQ/CB ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 
           Cư Bao, ngày  14 tháng 01 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
Về nhiệm vụ năm 2019

Phần thứ nhất

MỘT SỐ TÌNH HÌNH CHỦ YẾU NĂM 2018

Năm 2018 là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, của Đảng bộ xã Cư Bao nói chung và của chi bộ Ngô Quyền nói riêng. Là năm tổ chức tổ chức Hội nghị kiểm điểm giưa nhiệm kỳ Đảng bộ xã Cư Bao, nhiệm kỳ 2015-2020.

Đang xem: Mẫu nghị quyết chi bộ năm 2019

Bên cạnh những thuận lợi cơ bản, nhìn chung vẫn còn nhiều khó khăn, tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ phức tạp, cơ sở vật chất nhà trường đã được quan tâm xong vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục. Trường lớp xây dựng lâu, nhiều hạng mục đã xuống cấp, chưa đủ các phòng học chức năng…  phần nào cũng ảnh hưởng đến chất lượng công tác giảng dạy của giáo viên và học sinh. Một số giáo viên, nhân viên còn thiếu tính chủ động, sáng tạo, ý thức tự giác trong công việc, còn phụ thuộc nhiều vào công tác chỉ đạo của lãnh đạo nhà trường. Tình trạng vẫn còn nhiều học sinh chưa xác định được mục tiêu học tập, còn chây lười, ham chơi, mất kiến thức cơ bản, thiếu sự quan tâm của gia đình, có học lực yếu, kém…đây cũng chính là nguyên nhân chính dẫn đến học sinh bỏ học giữa chừng. Kinh tế gia đình một số học sinh còn khó khăn, ở xa trường, gia đình thiếu nhân lực lao động, chưa nhận thức hết tầm quan trọng của giáo dục, có những gia đình học sinh bố mẹ li dị không quan tâm đến việc học tập của các em, ỷ lại, khoán trắng cho nhà trường. Chất lượng học sinh yếu, kém đã giảm 24/646 tỉ lệ 3,72%, tỉ lệ học sinh bỏ học 2/656 = 0,31%.

Việc triển khai nhiệm vụ năm 2018 vẫn còn nhiều chỉ tiêu chưa đạt so với nghị quyết đề ra như: tuyển sinh 183/186 tỷ lệ 98,2%, làm đồ dùng dạy học, dạy học có ứng dụng công nghệ thông tin. Công tác kiểm tra , giám sát của chi bộ vẫn còn tồn tại cần rút kinh nghiệm, một số đảng viên chưa thực sự gương mẫu; kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chưa đi vào chiều sâu.

Những tồn tại trên do nhiều nguyên nhân nhưng chủ yếu là do chi ủy chưa thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện. Chưa phát huy hết sự lãnh đạo chỉ đạo của chi bộ với nhà trường dẫn đến một số chỉ tiêu Nghị quyết chưa đạt kế hoạch đề ra.

Phần thứ hai

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2019

Trước tình hình kinh tế thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, kinh tế trong nước tiếp tục phát triển tích cực, tạo sự thuận lợi cho phát triển kinh tế trong tỉnh, Thị xã và xã Cư Bao. Từ sự phát triển kinh tế, chất lượng cuộc sống và nhận thức của người dân được nâng cao từ đó công tác giáo dục được chú trọng. Trong thời gian tới, nhà trường còn còn gặp không ít khó khăn về cơ sở vật chất, về đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, về chất lượng học sinh… đòi hỏi chi bộ phải cố gắng, nỗ lực hơn nữa, đoàn kết, khắc phục khó khăn, tận dụng tốt các cơ hội và điều kiện thuận lợi để triển khai thực hiện đạt kết quả các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2019 cũng như mục tiêu Nghị quyết đại hội chi bộ Ngô Quyền lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017-2020 đề ra.

A.MỤC TIÊU TỔNG QUÁT

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình số 23-CTr/TU, ngày 17/11/2014 của Thị ủy Buôn Hồ về  thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.

Chú trọng triển khai Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tiếp tục triển khai tích cực và hiệu quả cuộc vận động: “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” bằng những nội dung, hình thức thiết thực, hiệu quả, phù hợp với đặc điểm của nhà trường và điều kiện địa phương, với phương châm lồng ghép và tích hợp nội dung các cuộc vận động và các phong trào thi đua nhằm huy động nhiều nguồn lực, nâng cao hiệu quả các hoạt động dạy học và giáo dục trong nhà trường.

Thực hiện có hiệu quả các nội dung xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực trong mỗi nhà trường. Tăng cường giáo dục tư tưởng chính trị, văn hóa truyền thống, lòng yêu nước, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, kỹ năng thực hành, ý thức trách nhiệm xã hội. Chú trọng công tác bảo đảm an ninh, trật tự trường học; giáo dục an toàn giao thông, phòng chống bạo lực, tệ nạn xã hội, tai nạn thương tích, đuối nước, dịch bệnh đối với học sinh.

Đọc thêm  Mẫu bài thu hoạch cảm tình Đoàn mới nhất 2023 - LuatVietnam

Tiếp tục đẩy mạnh đổi mới, cải tiến nội dung và phương pháp dạy học; có biện pháp thực hiện giảm tải chương trình giáo dục phổ thông theo sự chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tích cực nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh, nhất là học sinh ở cuối cấp. Khắc phục có hiệu quả tình trạng chất lượng học tập đạt kết quả thấp của một bộ phận học sinh đối với một số bộ môn, đặc biệt là môn Toán và môn Tiếng Anh.

Khuyến khích học sinh trung học tham gia các hoạt động thực tế để trải nghiệm; khuyến khích học sinh tìm tòi, nghiên cứu, sáng tạo để có các sản phẩm khoa học- kỹ thuật tham gia các cuộc thi và áp dụng trong thực tiễn cuộc sống.

Tham mưu các cấp xây dựng, tu sửa cơ sở vật chất của nhà trường hoàn thiện các hạng mục trường đạt chuẩn quốc gia năm 2019, danh hiệu trường tiên tiến; chi bộ trong sạch vững mạnh.

CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU

I.ĐỐI VỚI HỌC SINH:

Danh mục Phấn đấu  2017-2018 Đạt được  2017-2018 Phấn đấu 2018-2019 *Hạnh kiểm:       Tốt 73% 81,58% 82% Khá 26% 18,11% 17,5% Trung bình 1% 0,31% 0,5% Yếu       *Học lực:       Giỏi 12% 16,01% 16% Khá 35% 33,59% 34% Trung bình 48% 46,59% 46% Yếu 4% 3,72% 4% Kém 1% 0%   *Tuyển sinh vào lớp 6 183/186 tỉ lệ 98,4% 183/186 tỉ lệ 98,4% 198/201 tỉ lệ 98,5% *Học sinh xét đậu TNTHCS 99,2% 149/149 tỉ lệ 100% 100% *Học sinh giỏi Thị Xã TDTT 2 4 4 *Học sinh giỏi Tỉnh TDTT 1 0 1 *Học sinh giỏi TX văn hóa 20 23 24 *Học sinh giỏi Tỉnh văn hóa 2 2 2 *Học sinh khối 6,7,8 lên lớp thẳng 98,2% 473/496=95,4% 95,4% *Học sinh lên lớp sau thi lại K6,7,8 96% 91,3%(21/23 hs) 92% *Duy trì sĩ số 99% Bỏ 2(2/654=0,3%) 99,7% 99% *Học sinh tốt nghiệp nghề PT. 100% 100% 100% *Lớp tiên tiến. 12 12 12

 

II.ĐỐI VỚI CB-GV-CNV:

 

 

Danh mục Phấn đấu  2017-2018 Đạt được  2017-2018 Phấn đấu 2018-2019 *Chiến sĩ thi đua: 9 ( không quá 15% LĐTT) 7 7 *Lao động tiên tiến 58 46 45 *Thi tay nghề cấp trường:   48 (1 hộ sản) 47 Giỏi 40 31 32 Khá 9 16 15 Trung bình        Tham gia thi GV Giỏi TX 0 0 6  Tham gia thi GVCN Giỏi TX 9 9 Không tổ chức Tham gia thi GVG Tỉnh 0 0 1 *Làm đồ dùng dạy học 6 1=0,16% 6 *Viết sáng kiến kinh nghiệm cấp trường Đạt 100% ( 58 ) 50 (A:13, B:34, C:3) bảo lưu 4   *Mở chuyên đề 4 chuyên đề/năm/tổ

1 chuyên đề cấp trường / tổ/ năm

  4 chuyên đề/năm/tổ

Có 2 chuyên đề cấp trường / năm 4 chuyên đề/năm/tổ

Có 2 chuyên đề cấp trường / năm Soạn giảng có ứng dụng CNTT Mỗi GV 1 tiết dạy có UDCNTT Chưa đạt mỗi GV 1 tiết dạy có UDCNTT Mỗi GV 1 tiết dạy có UDCNTT ( đánh giá xếp loại lđtt cuối năm)

 

III.ĐOÀN THỂ:

 

Danh mục Phấn đấu  2017-2018 Đạt được  2017-2018 Phấn đấu 2018-2019 *Chi bộ Đảng: Trong sạch,VM Năm 2017 đạt TSVM Năm 2017 đạt TSVM *Trường Tiên tiến Tập thể LĐTT Tập thể LĐTT *Cơ quan văn hóa: Đề nghị cơ quan VH cấp thị xã Đề nghị cơ quan VH cấp thị xã Đề nghị cơ quan VH cấp thị xã *Công Đoàn VM Xuất sắc Khá Vững mạnh *Đoàn TN Vững mạnh Vững mạnh Vững mạnh *Đội TNTP Liên Đội Xuất sắc Liên Đội Xuất sắc Liên Đội Xuất sắc        

 

IV.CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC:

 

Danh mục Phấn đấu  2017-2018 Đạt được  2017-2018 Phấn đấu 2018-2019 Ngày 20-10 Bóng đá, tặng quà, Bóng đá, tặng quà, Tọa đàm, giao lưu bóng chuyền, văn nghệ *Tổ chức 20-11 Thi rung chuông vàng và dân vũ Thi rung chuông vàng và dân vũ Thi báo tường *Tổ chức 22-12 Chúng em kể chuyện Bác Hồ Chúng em kể chuyện Bác Hồ Hội khỏe phù Đổng, trò chơi dân gian Ngày 8-3 Tọa đàm. Tọa đàm. Tọa đàm *Tổ chức 26-03: Hội khỏe phù đổng. Trò chơi dân gian Hội khỏe phù đổng. Trò chơi dân gian Tiến bước lên Đoàn, ngày hội công nhận chuyên hiệu

 

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU
        1.Công tác giáo dục chính trị tư tưởng.

Chi bộ nhà trường triển khai và  quán triệt đầy đủ các Nghị quyết của các cấp đến toàn thể đảng viên, giáo viên trong nhà trường. Đảm bảo 100% CB, GV, CNV trong trường được học tập đầy đủ các Nghị quyết của Đảng, Pháp luật của Nhà nước. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 03- CT/TW của Bộ chính trị về  đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với NQ Trung ương 4 “một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Quy định số 101-QĐ/TW ngày 7/6/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Tăng cường và kịp thời cung cấp thông tin để nâng cao nhận thức cho cán bộ công chức viên chức và Đảng viên thông qua các đợt sinh hoạt chính trị, phổ biến tình hình thời sự trong nước và Quốc tế.

Đọc thêm  Biểu Mẫu Công Văn Theo Thông Tư 01 2020 Btttt, Thông Tư 01/2011/Tt

Mỗi đảng viên trong chi bộ phải là người thông suốt và kiên định với đường lối đổi mới của Đảng và là người gương mẫu chấp hành chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của chi bộ; tham gia học đầy đủ các Nghị quyết, trên cơ sở đó nâng cao nhận thức chính trị và xác định lập trường tư tưởng vững vàng, đồng thời vận dụng để xây dựng chương trình hành động và kế hoạch công tác chuyên môn của nhà trường.

Xây dựng và phát động các phong trào thi đua, nhằm nâng cao ý thức dân tộc, khơi dậy tinh thần cách mạng, niềm tự hào dân tộc, phát huy nội lực, khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Xây dựng khối đoàn kết trong cơ quan, đơn vị trên tinh thần đấu tranh phê bình và tự phê bình, mỗi Đảng viên thực sự gương mẫu, tăng cường ý thức tổ chức và kỷ luật theo nguyên tắc tập trung dân chủ , đấu tranh chống lại các hiện tượng tiêu cực, giáo dục đảng viên nghiêm chỉnh thực hiện Quy định số 47-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Ban chấp hành Trung ương Đảng quy định về những điều Đảng viên không được làm.

2.Công tác tổ chức và cán bộ.

Hàng năm chi bộ giới thiệu, chọn cử đảng viên tham gia lớp học tập đảng viên mới.

Thực hiện công tác cán bộ về đề bạt, bổ nhiệm theo đúng qui trình hướng dẫn; phân công công tác hợp lý với điều kiện, trình độ đào tạo và năng lực công tác.
3. Công tác xây dựng đảng và công tác kiểm tra:

Đẩy mạnh công tác phát triển Đảng viên trên cơ sở bảo đảm tiêu chuẩn, coi trọng chất lượng; tập trung phát triển đảng viên mới đạt được 2 đảng viên.

Xem thêm: Ôn Luyện Trắc Nghiệm Thi Thpt Quốc Gia Năm 2017

Phân tích chất lượng đảng viên hàng năm: 100% đảng  viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có đảng viên nào bị kỷ luật; tập thể chi bộ duy trì chi bộ TSVM phấn đấu chi bộ TSVM tiêu biểu.

Tất cả các đảng viên đều tham gia đầy đủ các buổi học tập Nghị quyết, các buổi sinh hoạt chi bộ; đóng đảng phí đầy đủ theo đúng qui định.

Tiếp tục làm tốt công tác quản lý Đảng viên, tích cực tham gia sinh hoạt, làm tốt nhiệm vụ của người Đảng viên ở nơi cư trú, thực hiện nghiêm túc quy định của Đảng về những điều  Đảng viên không được làm;

*Công tác kiểm tra đảng:

Tăng cường công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong nhà trường để cán bộ hiểu thực hiện và kiểm tra.

Tiếp tục thực hiện chỉ thị, nghị quyết các cấp về tăng cường công tác kiểm tra của Đảng, triển khai thực hiện nghiêm túc các cuộc kiểm tra theo chỉ đạo của Đảng uỷ, cần tập trung kiểm tra về công tác phát triển Đảng viên mới, nề nếp sinh hoạt của Chi bộ, việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí, việc “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” , việc nêu gương nâng cao ý thức trách nhiệm trong mỗi đảng viên.

Kiểm tra giám sát việc Đảng viên chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, Đảng viên thực hiện Điều lệ Đảng, kiểm tra việc thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú, việc tham gia học tập Nghị quyết của Đảng viên; Thường xuyên kiểm tra, kiện toàn bộ máy tổ chức; Hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, phê bình và tự phê bình gắn với công tác phân tích đánh giá chất lượng Đảng viên hàng năm; kịp thời đề nghị cấp trên biểu dương khen thưởng đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đấu tranh phê bình đối với những đảng viên chưa hoàn thành nhiệm vụ hoặc còn so bì chưa có tính chủ động sáng tạo trong công việc.

Kiểm tra về thực hiện 4 nhiệm vụ của người đảng viên, theo Điều 2, Chương I, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam. Thực hiện Quy định số 47-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm.

Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ…

Kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ  Chính trị về “đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Kiểm tra việc khắc phục, sửa chữa khuyết điểm đối với những đảng viên đã được kiểm tra đảng viên chấp hành trong năm. Kiểm tra chức trách, nhiệm vụ được giao đối với Đảng viên, kiểm tra việc rèn luyện phẩm chất đạo đực, lối sống và chế độ sinh hoạt của Đảng viên.

4.Công tác lãnh đạo cán bộ, giáo viên thực hiện nhiệm vụ nhà trường:

Đọc thêm  Bài Thu Hoạch Kiến Thức Quốc Phòng Đối Tượng 3, Bài Thu Hoạch An Ninh Quốc Phòng Đối Tượng 3

Tích cực triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả nội dung các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả, phù hợp điều kiện từng địa phương, gắn với việc đổi mới hoạt động giáo dục của nhà trường, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh tại mỗi cơ quan quản lý và cơ sở giáo dục trung học. Tiếp tục thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo” cho học sinh noi theo. Tiếp tục thực hiện phong trào  “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”, áp dụng CNTT vào trong quản lý và đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng.

Công tác lãnh đạo các đoàn thể:

a)Công tác Công đoàn:

Chi bộ có trách nhiệm tạo điều kiện để tổ chức Công đoàn làm tốt chức năng vận động cán bộ công chức viên chức hoàn thành nhiệm vụ chính trị. Đồng thời làm tốt chức năng giám sát hoạt động của cơ quan, tham gia giải quyết và bảo vệ quyền lợi chính đáng của cán bộ và Đoàn viên Công đoàn.
Thực hiện quy chế dân chủ, Công đoàn kết hợp với chính quyền làm tốt hơn nữa việc chăm lo đời sống tinh thần và vật chất cho cán bộ công chức viên chức. Công đoàn tham gia với chính quyền tổ chức tốt việc phát động những phong trào thi đua, động viên cán bộ đoàn viên công đoàn tham gia phong trào. Công đoàn là lực lượng nòng cốt, là trung tâm trong việc xây dựng khối đoàn kết nội bộ. Phát huy  vai trò chủ động sáng tạo của các tổ chức đoàn thể, trưởng các đoàn thể phải là những nhân tố tích cực, gương mẫu đi đầu trong tất cả các hoạt động, năng động sáng tạo;  vận động các tổ chức cá nhân trong và ngoài nhà trường ủng hộ vật chất, tinh thần cho can bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh.

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền về kế hoạch hóa gia đình, các đảng viên không sinh con thứ 3; tổ chức Công đoàn tham gia, vận động và triển khai, thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, đồng thời có trách nhiệm bồi dưỡng và giúp đỡ đoàn viên Công đoàn, giới thiệu cho chi bộ xem xét đạt từ 1 đến 2 đồng chí.

Chỉ tiêu: Đạt công đoàn cơ sở vững mạnh.

b)Công tác Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội thiếu niên.

Chi bộ lãnh đạo Chi Đoàn và chỉ đạo Liên Đội tích cực tham gia các phong trào thi đua, hưởng ứng phong trào “Đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn” thăm viếng gia đình thương binh liệt sĩ; Tham gia các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; đặc biệt xung kích đi đầu trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy, trong việc tự học tự rèn và sáng tạo, phấn đấu vươn lên để đáp ứng với tình hình mới.

Tạo điều kiện để Đoàn viên tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; Tham gia triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và gương mẫu trong việc thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng. Giúp đỡ Đoàn viên phấn đấu để trở thành Đảng viên và hàng năm giới thiệu cho chi bộ những đoàn viên ưu tú tham gia học lớp nhận thức về đảng.

Chỉ tiêu: Đạt chi đoàn vững mạnh xuất sắc. Liên đội duy trì Liên đội vững mạnh.

Phần thứ ba

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1.Nghị quyết này được triển khai quán triệt trong toàn Chi bộ, Hội đồng trường, đến từng cán bộ Giáo viên, công nhân viên; trưởng các ban ngành đoàn thể phải cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Chi bộ vào kế hoạch, chương trình công tác hàng tháng, quý để tổ chức thực hiện.

2.Cấp ủy chi bộ, BGH nhà trường, BCH Công Đoàn, BCH Chi Đoàn, thường xuyên theo dõi, kiểm tra, sơ kết, đánh giá, điều chỉnh, bổ sung kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả công tác của toàn đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết  đề ra.

3.Từng ủy viên, đảng viên, cán bộ chủ chốt cần phải đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo và hoạt động có hiệu quả, xử lý tốt công việc, kịp thời uốn nắn sai lệch, xử lý nhanh các vấn đề mới phát sinh, tháo gỡ khó khăn hoàn thành nhiệm vụ.

Xem thêm: chiến lược và chính sách phát triển giáo dục và đào tạo

Trên đây là công tác lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ Nghị quyết năm 2019 của  Chi bộ THCS Ngô Quyền  và đã được thông qua toàn thể chi bộ ngày 14 tháng 01 năm 2019.

Nơi nhận:                                                  TM.Cấp ủy chi bộ
-Đảng ủy xã Cư Bao(b/c);                                                     Bí thư
            -Lưu.
Nguyễn Tá Hùng

Viết một bình luận