Mẫu Nghị Quyết Chi Bộ Đảng, Dự Thảo Nghị Quyết Chi Bộ Tháng 7

Mẫu 13-KNĐ: Nghị quyết của chi bộ đề nghị công nhận đảng viên chính thức

Mẫu 13-KNĐ: Nghị quyết của chi bộ đề nghị công nhận đảng viên chính thức là mẫu bản nghị quyết của chi bộ được lập ra để ghi chép về việc đề nghị công nhận đảng viên chính thức.

Đang xem: Mẫu nghị quyết chi bộ đảng

Mẫu nghị quyết nêu rõ thông tin đảng viên… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu nghị quyết tại đây.
Mẫu 8-KNĐ: Nghị quyết đề nghị kết nạp Đảng viênMẫu 9-KNĐ: Quyết định kết nạp Đảng viênMẫu báo cáo đề nghị công nhận đảng viên chính thức

Nội dung cơ bản của mẫu 13-KNĐ: Nghị quyết của chi bộ đề nghị công nhận đảng viên chính thức như sau:

ĐẢNG BỘ …………CHI BỘ …………..ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMSố: …………..

Xem thêm: Download Tiêu Chuẩn Astm Full, Tải Trọn Bộ Tiêu Chuẩn Astm 2004

………….., ngày…tháng…năm…

Xem thêm: Cập Nhật Biểu Phí Internet Banking Bidv Và Hạn Mức Giao Dịch

NGHỊ QUYẾT

Đề nghị công nhận đảng viên chính thức

Căn cứ Điều 5, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;Ngày………tháng………năm……….., chi bộ đã họp để xét, đề nghị công nhận đảng viên dự bị……………trở thành đảng viên chính thức.Tổng số đảng viên của chi bộ: đ/v chính thức…………….đ/c, dự bị……………đ/c.Có mặt: đ/v chính thức……………….đ/c, dự bị………………đ/c.Vắng mặt: đ/v chính thức……………….đ/c, dự bị………………đ/c.Lý do vắng mặt: …………………………………………………………………………….Chủ trì hội nghị:……………………………………… Chức vụ: ………………………Thư ký hội nghị: ……………………………………………………………………………Sau khi nghe báo cáo và thảo luận, chi bộ thống nhất kết luận về đảng viên dự bị…………….. như sau:
Những ưu, khuyết điểm chính:(Về phẩm chất chính trị; đạo đức, lối sống; năng lực công tác; quan hệ quần chúng, thực hiện nhiệm vụ đảng viên)……………………………………………………………………………………………………Đối chiếu với Quy định của Điều lệ Đảng về tiêu chuẩn đảng viên, số đảng viên chính thức tán thành công nhận đảng viên dự bị ……………………………………. thành đảng viên chính thức ………….đ/c (đạt…….%) so với tổng đảng viên chính thức. Số đảng viên chính thức không tán thành………….đ/c (…………..%), với lý do……………………………………………………………………………………………………Chi bộ báo cáo đảng uỷ………………………………………….xét, đề nghị công nhận đảng viên dự bị……………………………………………………………….trở thành đảng viên chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Nơi nhận:- Đảng ủy ………..- Lưu chi bộT/M CHI BỘBí thư(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu 13-KNĐ: Nghị quyết của chi bộ đề nghị công nhận đảng viên chính thức

Quyết định kiểm tra đảng viên chấp hành Mẫu kiểm tra Đảng viên theo điều 30 điều lệ đảng

*

Mẫu lời tuyên thệ kết nạp đảng viên mới Lời tuyên thệ trong lễ kết nạp Đảng viên mới Mẫu 7-KNĐ: Báo cáo đề nghị kết nạp Đảng viên Báo cáo đề nghị kết nạp Đảng viên

Đọc thêm  Download Giáo Trình Tâm Lý Học Tội Phạm Học, Giáo Trình Tội Phạm Học

Viết một bình luận