Mẫu Lý Lịch Của Người Xin Vào Đảng Viên Của Người Xin Vào Đảng (Mẫu 02

Download Mẫu lý Lịch của người xin kết nạp Đảng – Mẫu khai lý lịch kết nạp Đảng

Sơ yếu lý lịch là nội dung bắt buộc cần phải hoàn thành đối với những ai đang làm hồ sơ kết nạp Đảng, vì vậy, Mẫu lý Lịch của người xin kết nạp Đảng sẽ là nội dung tham khảo phù hợp giúp bạn có thể hoàn thành được toàn bộ những nội dung thông tin theo yêu cầu. Mẫu lý Lịch của người xin kết nạp Đảng được soạn thảo khá đơn giản, tuy nhiên, bạn cũng cần nắm bắt được toàn bộ nội dung có trong đó để tránh được tình trạng nhầm lẫn, thiếu sót thông tin trong quá trình kê khai.

Đang xem: Mẫu lý lịch của người xin vào đảng

Cùng với tờ khai lý lịch, người vào đảng cũng phải làm đơn xin vào Đảng thể hiện nguyện vọng được trở thành một thành viên của Đảng cộng sản Việt Nam, trong đơn xin vào Đảng cũng có phần khai thông tin cá nhân nhưng sẽ không được chi tiết cụ thể như trong mẫu lý lịch.

Dành cho các đảng viên đang trong quá trình tu dưỡng rèn luyện phấn đấu, bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2017 sẽ giúp họ có những định hướng về chuyên môn và đạo đức để trở thành những đảng viên gương mẫu, những gì đã cam kết trong bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2017 sẽ là căn cứ để xếp loại và đánh giá khen thưởng cho đảng viên.

Bài thu hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cũng là tài liệu được nhiều người quan tâm, với nội dung tổng kết những gì mà các cán bộ, đảng viên đã thu được sau họat động ứng dụng tư tưởng tấm gương đạo đức của chủ tịch Hồ Chí Minh, với bài thu hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh các bạn sẽ biết cách làm bài thu hoạch về dựa trên những gợi ý hoàn thiện mà chúng tôi cung cấp.

Một số nội dung có trong Mẫu lý Lịch của người xin kết nạp Đảng:

– Ảnh người xin vào Đảng (Ảnh 3×4): Bạn phải sử dụng ảnh chụp gần nhất 6 tháng, có đóng dấu giáp lai của cơ quan chính quyền xã, chứng thực đó là người làm lý lịch.

– Thông tin người xin vào Đảng:

+ Họ và tên đang dùng: Ghi rõ họ và tên, được viết bằng chữ in hoa, có dấu. Ví dụ: LÊ QUANG HÀ…

+ Ghi rõ giới tính Nam/Nữ người làm lý lịch.

+ Họ và tên khai sinh: Được viết bằng chữ in hoa có dấu.

+ Bí danh (tên thường gọi): Có thể có hoặc có thể không.

+ Ngày, tháng, năm sinh (ghi rõ ngày, tháng, năm sinh theo giấy khai sinh).

+ Nơi sinh: Ghi theo sổ hộ khẩu.

+ Quê quán: Ghi theo sổ hộ khẩu.

+ Nơi cư trú: Có thể là địa phương nơi bạn đăng ký hộ khẩu hoặc địa phương nơi bạn đăng ký cư trú.

+ Nơi tạm trú: Ghi nơi tạm trú của bạn hiện tại (đã có giấy tờ xác nhận của cơ quan địa phương đó).

Xem thêm: Bài Thi Tiếng Anh Trên Mạng Ioe Tiếng Anh Lớp 7 Vòng 12 Năm 2018

+ Ghi rõ dân tộc, tôn giáo.

+ Ghi rõ nghề nghiệp hiện nay, trình độ giáo dục.

+ Ghi rõ ngày và nơi vào Đoàn TNCSHCM.

+ Người giới thiệu vào Đảng.

– Khái quá về lịch sử bản thân:

+ Những công tác, nghĩa vụ đã thực hiện, ghi rõ thời gian, công việc thực hiện và nhiệm vụ đảm trách của người xin vào Đảng.

+ Những lớp đào tạo, bồi dưỡng đã qua: Ghi rõ tên trường, ngành học, tên lớp học, hình thức học, thời gian học cụ thể, văn bằng chứng chỉ đạt được.

+ Đi nước ngoài (nếu có): Ghi rõ thời gian, nội dung đi và nước đi cụ thể.

+ Khen thưởng: Ghi rõ thời gian, lý do, hình thức, cấp quyết định.

+ Kỷ luật: Ghi rõ thời gian, lý do, hình thức, cấp quyết định.

– Hoàn cảnh gia đình của người xin vào Đảng:

– Tự nhận xét về bản thân: Ghi các ưu, khuyết điểm, quan điểm chính trị, đạo đức, lối sống.

– Cam đoan những kê khai là chính xác và sẵn sàng chịu trách nhiệm nếu có sai sót.

– Người làm đơn xin vào Đảng ký tên và đóng dấu.

Thường thì những người sắp kết nạp Đảng sẽ được một người có uy tín giới thiệu thông qua mẫu giấy giới thiệu vào Đảng nói rõ lý do để tiến cử người này vào Đảng, và nhiều lúc giấy giới thiệu vào Đảng còn có tầm quan trọng hơn cả những giấy tờ khác.

Xem thêm: Danh Sách Giám Đốc Các Doanh Nghiệp Tại Hà Nội & Tphcm, Data Hà Nội Thúc Đẩy Phát Triển Doanh Nghiệp

Với những hướng dẫn đầy đủ, chi tiết để bạn có thể hoàn thành được những nội dung ghi trong bản khai lý lịch của người xin kết nạp Đảng, hi vọng, bạn có thể soạn được một bản khai lý lịch đầy đủ, đúng quy cách, đáp ứng được các yêu cầu đặt ra.

Viết một bình luận