mẫu hs03-vc/bnv

Phiếu bổ sung lý lịch viên chức là mẫu phiếu được lập ra nhằm bổ sung thông tin hồ sơ lý lịch của viên chức khi có sự thay đổi để đáp ứng các điều kiện trong việc quản lý hồ sơ cán bộ công chức, viên chức.

Đang xem: Mẫu hs03-vc/bnv

Mẫu HS03-VC/BNV: Phiếu bổ sinh lý lịch viên chức mới nhất được ban hành kèm theo Thông tư 07/2019/TT-BNV ngày 01/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo và tải phiếu bổ sung lí lịch viên chức tại đây.

Mẫu phiếu bổ sung lý lịch viên chức năm 2021

Phiếu bổ sung lý lịch viên chức dùng để làm gì? Phiếu bổ sung lý lịch viên chức  Cách viết phiếu bổ sung lý lịch viên chức

Phiếu bổ sung lý lịch viên chức dùng để làm gì?

Phiếu bổ sung lý lịch viên chức là mẫu phiếu được lập ra nhằm ghi lại, thông báo về sự thay đổi trong trong lý lịch của viên chức sau một quá trình công tác cụ thể.

Phiếu bổ sung lý lịch viên chức hiện nay đang dùng theo mẫu HS03-VC/BNV do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành kèm theo Thông tư 07/2019/TT-BNV, ngày 01/6/2019. Đây là mẫu phiếu được cơ quan, đơn vị nơi viên chức đang công tác phát cho viên chức đó kê khai, bổ sung theo định kỳ hàng năm hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý hồ sơ viên chức trong trường hợp cần thiết.

Phiếu bổ sung lý lịch viên chức là một trong những giấy tờ không thể thiếu trong bộ hồ sơ viên chức, giúp công tác quản lý viên chức chặt chẽ hơn, cập nhật các thông tin trong hồ sơ viên chức một cách kịp thời, đầy đủ và chính xác. Phiếu bổ sung lý lịch viên chức cần phải được đơn vị sử dụng viên chức kiểm tra, xác minh và đóng dấu xác nhận sau khi viên chức hoàn thành kê khai.

Phiếu bổ sung lý lịch viên chức 

Cơ quan quản lý viên chức:……..                        Số hiệu viên chức: …….

Đơn vị sử dụng viên chức:………………………………..

PHIẾU BỔ SUNG LÝ LỊCH VIÊN CHỨC

(Từ tháng/ năm …………. đến tháng/ năm …………….)

1) Họ và tên khai sinh (viết chữ in hoa): …………..

2) Ngày tháng năm sinh:……. Giới tính (Nam/nữ)……

3) Nơi ở hiện tại: ………………………………………………

4.1- Chức danh (chức vụ) công tác hiện tại:……

(Về chính quyền hoặc Đảng, đoàn thể)

4.2- Chức danh (chức vụ) kiêm nhiệm:.………

(Về chính quyền hoặc Đảng, đoàn thể)

5) Chức danh nghề nghiệp viên chức:……… Mã số:…………

6) Bậc lương:……….. Hệ số:……… Ngày hưởng: ……/…../……. Phụ cấp chức danh:………. Phụ cấp khác:…………

7) Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: ……/……../ …., Ngày chính thức: …/…/…….

I. THAY ĐỔI VỀ CHỨC DANH, CHỨC VỤ, ĐƠN VỊ CÔNG TÁC
(chỉ kê khai những thay đổi hoặc bổ sung về chức danh, chức vụ, đơn vị công tác so với thời điểm trước)

Từ tháng, năm

đến tháng, năm

Chức danh, chức vụ được bổ nhiệm, bầu cử, điều động, miễn nhiệm (trong đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức của nước ngoài hoặc liên doanh với nước ngoài), thay đổi về nội dung công việc, đơn vị công tác, danh hiệu được phong tặng…            

II. ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN
(chỉ khai bổ sung sau khi đã kết thúc khóa đào tạo, bồi dưỡng)

Tên trường Chuyên ngành đào tạo, bồi dưỡng Từ tháng, nămđến tháng, năm Hình thức đào tạo Văn bằng,chứng chỉ                                                  

Ghi chú:

– Hình thức đào tạo: Chính quy, tại chức, chuyên tu, từ xa, liên thông, bồi dưỡng.

– Văn bẳng, chứng chỉ: TSKH, TS, chuyên khoa II, Ths, chuyên khoa I, đại học, cao đẳng, trung cấp, sơ cấp, chứng chỉ,…

III. KHEN THƯỞNG (chỉ khai những phát sinh mới)…………

……………………………………………………..

……………………………………………………..

……………………………………………………..

IV. KỶ LUẬT (chỉ khai những phát sinh mới)…………………….

……………………………………………………..

……………………………………………………..

Xem thêm: Danh Sách Doanh Nghiệp Mới Thành Lập 2016 Đến 31/12, Danh Sách Doanh Nghiệp Mới Thành Lập

……………………………………………………..

V. ĐI NƯỚC NGOÀI

(Từ 6 tháng trở lên, tính từ ngày ……/……/…….. đến ngày ……/…./……. . đi nước nào? Đã làm việc ở cơ quan, tổ chức nào? Nội dung công việc)

……………………………………………………..

……………………………………………………..

……………………………………………………..

VI. TÌNH TRẠNG SỨC KHỎE(thời điểm hiện tại).……………….

……………………………………………………..

……………………………………………………..

……………………………………………………..

VII. VỀ KINH TẾ BẢN THÂN (nhà ở, đất ở (tự làm, mua, được cấp, thừa kế) và tài sản có giá trị lớn khác theo quy định của pháp luật – chỉ khai những phát sinh so với thời điểm trước đó):

……………………………………………………..

……………………………………………………..

……………………………………………………..

VIII. VỀ GIA ĐÌNH (kê khai những phát sinh mới về số lượng và hoàn cảnh kinh tế, chính trị của các thành viên trong gia đình (bố mẹ, vợ, chồng, các con, anh chị em ruột … )

……………………………………………………..

……………………………………………………..

……………………………………………………..

IX. NHỮNG VẤN ĐỀ KHÁC CẦN BỔ SUNG

…………………………………………………….

…………………………………………………….

……………………………………………………..

……………………………………………………..

……………………………………………………..

……, ngày………. tháng……… năm 20…..

Xem thêm: Download Tài Liệu Tiếng Anh Chuyên Ngành Công Nghệ Thông Tin Pdf

……, ngày………. tháng……… năm 20…..

Người khai bổ sung
(Ký tên, ghi rõ họ tên)

Thủ trưởng đơn vị sử dụng viên chức
(Ký tên, đóng dấu)

Viết một bình luận