Mẫu Hợp Đồng Sang Nhượng Quán Cà Phê, Mẫu Hợp Đồng Chuyển Nhượng Cửa Hàng, Quán, Sạp

bocdau.com xin giới thiệu tới các bạn Hợp đồng sang nhượng quán ăn mà chúng tôi sưu tầm được. Mẫu ghi rõ thông tin giá cả chuyển nhượng, cam kết của các bên, hiệu lực hợp đồng… Mời các bạn tham khảo và tải về.

Đang xem: Mẫu hợp đồng sang nhượng quán cà phê

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———***———

………., ngày … tháng … năm ……

HƠP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUÁN ĂN

(Tại địa chỉ ………………)

Căn cứ Luật Dân sự 2015

Căn cứ Luật Thương mại 2005

Căn cứ vào nhu cầu, khả năng của các bên

Hôm nay, ngày … tháng … năm ……, chúng tôi làm hợp đồng chuyển nhượng quán ăn tại địa chỉ …………… phường ………… quận ………….. thành phố……..

Bên A: Ông/Bà ……………..

Sinh ngày: ………………………

CMND số: ……………………… cấp ngày ………………….. tại…………………..

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………….

Bên B: Ông/Bà ……………..

Sinh ngày: ………………………

CMND số: ……………………… cấp ngày ………………….. tại…………………..

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………….

Xem thêm: Mẫu Phiếu Thu Thập Thông Tin Dân Cư (Mẫu Số Dc01), Phiếu Thu Thập Thông Tin Dân Cư Dc01

Đồng ý chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng quán ăn có tên ……………………. tại địa chỉ …………… phường ………… quận ………….. thành phố……với những nội dung thỏa thuận như sau:

Điều 1: Quán ăn chuyển nhượng

Quán ăn mang tên ……………………. thuộc sở hữu hoàn toàn của Bên A, đã hoạt động kinh doanh được … năm, đã đăng ký kinh doanh và có đầy đủ các giấy phép liên quan, nay do không còn nhu cầu sử dụng nên Bên A đồng ý chuyển nhượng toàn bộ quán ăn này sang cho Bên B tiếp tục kinh doanh.

Điều 2: Giá cả thanh toán

Toàn bộ chi phí chuyển nhượng được tính là: ……………VNĐ (Bằng chữ: …………..đồng)

Chi phí này đã bao gồm toàn bộ tất cả các cơ sở vật chất bên trong quán ăn và tiền nhà đến tháng …

Chi phí này chưa bao gồm các khoản thuế, phí nếu phát sinh, nếu có các bên sẽ cùng nhau đàm phán thỏa thuận

Số tiền sẽ được thanh toán 01 lần ngay khi Bên A chuyển giao và Bên B nhận chuyển giao có biên bản kèm theo.

Điều 3: Cam kết của các bên

Bên A:

Cam kết trung thực, chính xác cho những thông tin mình đưa ra và đảm bảo chịu trách nhiệm hoàn toàn nếu có phát sinh

Bàn giao toàn bộ cho Bên B đầy đủ các thông tin kinh doanh về quán tại thời điểm hiện tại, không được che giấu, làm sai lệch thông tin.

Bên B:

Cam kết chịu trách nhiệm với toàn bộ hoạt động của quán sau khi nhận bàn giao

Cam kết thanh toán đầy đủ chi phí cho Bên A theo đúng như thỏa thuận

Điều 4: Vi phạm hợp đồng và giải quyết tranh chấp

Khi có tranh chấp các bên ưu tiên giải quyết thông qua trao đổi, thương lượng. Trong trường hợp không thể thỏa thuận, thì một bên có quyền đưa sự việc ra Tòa án có thẩm quyền để giải quyết theo quy định của pháp luật.

Các tranh chấp, vi phạm hợp đồng xuất hiện vì lý do bất khả kháng sẽ được tuân theo cách giải quyết của pháp luật tại thời điểm bấy giờ.

Điều 5: Hiệu lực hợp đồng

1. Hợp đồng này có hiệu lực ngay từ ngày ký …../…./…..

2. Hợp đồng hết hiệu lực khi các bên đã hoàn thành nghĩa vụ của mình, hoặc có thỏa thuận chấm dứt và không thực hiện hợp đồng.

Xem thêm: Bài Thu Hoạch Lớp Sơ Cấp Lý Luận Chính Trị, Bài Thu Hoạch Lớp Trung Cấp Lý Luận Chính Trị

3. Hợp đồng này được lập bằng tiếng Việt, gồm … trang, thành 02 bản, có giá trị pháp lý như nhau, mỗi Bên giữ 01 bản để thực hiện.

Viết một bình luận