Mẫu Hợp Đồng San Lấp Mặt Bằng Xây Dựng, Mẫu Hợp Đồng Thuê San Lấp Mặt Bằng

Các bên phải thỏa thuận rõ về các nội dung của hợp đồng bao gồm: Đối tượng của hợp đồng hay còn được gọi là công việc thực hiện ; thông tin mặt bằng khi thực hiện san lấp ( địa điểm san lấp và diện tích san lấp); …

Hiện nay các chủ thể cung cấp dịch vụ liên quan đến ngành xây dựng đang phát triển vượt bậc. Cũng như các ngành nghề khác để đảm bảo quyền lợi của các bên khi sử dụng các dịch vụ nói trên các bên tham gia sẽ thực hiện giao kết hợp đồng.

Đang xem: Mẫu hợp đồng san lấp mặt bằng xây dựng

Trong bài viết này, Tổng đài 1900 6557 thuộc Công ty Hoàng Phi sẽ lựa chọn cung cấp thông tin về Hợp đồng san lấp mặt bằng tới Quí vị.

Mẫu hợp đồng san lấp mặt bằng

Tổng đài 1900 6557 thuộc Công ty Luật Hoàng Phi cung cấp mẫu hợp đồng sản lấp mặt bằng tới Quí vị như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc———–0o0———-

…., ngày…tháng….năm….

HỢP ĐỒNG THUÊ SAN LẤP MẶT BẰNG

(Số: … / HĐDV – …… )

– Nêu các căn cứ pháp luật hiện hành.

Hôm nay, ngày … / … / … tại ….., chúng tôi gồm:

I. BÊN A: CÔNG TY …. (Bên giao thầu)

Đại diện:

Chức vụ:

Mã số thuế: ……

Số điện thoại liên lạc: ….

II. BÊN B: CÔNG TY …. (Bên nhận thầu)

Đại diện:

Chức vụ:

Mã số thuế: ……

Số điện thoại liên lạc: ….

III. NỘI DUNG HỢP ĐỒNG

Sau khi bàn bạc, hai bên thống nhất cùng ký kết Hợp đồng số … ngày …./…/… với các điều khoản như sau:

Điều 1. Nội dung của hợp đồng

– Thỏa thuận về công việc và thông tin về đối tượng của hợp đồng.

– Nêu rõ các thông tin về các hạng mục và giá trị của hợp đồng.

– Nêu rõ các công việc cần thực hiện và vật liệu xây dựng khi thực hiện hợp đồng.

Điều 2. Thời hạn hợp đồng

– Nêu và thỏa thuận rõ các mốc thời gian quan trọng như: Thời hạn hợp đồng; thời hạn khởi công và thời hạn thanh lý hợp đồng.

Điều 3. Tiền thuê và thanh toán

1. Tiền thuê

– Thỏa thuận rõ về tiền thuê, các chi phí khác phát sinh và trách nhiệm thuế của các bên.

2. Thanh toán

Nêu rõ phương thức thanh toán, giai đoạn thanh toán ( Nếu có), thời hạn thanh toán. Ngoài ra còn có thể quy định về phạt vi phạm khi không thực hiện các nghĩa vụ thanh toán nêu ra.

3. Bên A

Thỏa thuận và nên rõ các quyền và nghĩa vụ của bên A.

4. Bên B

Thỏa thuận và nêu rõ các quyền và nghĩa vụ của bên B.

Điều 6. Chấm dứt hợp đồng

– Thỏa thuận các trường hợp gây chấm dứt hợp đồng

– Trách nhiệm bồi thường thiệt hại của các bên khi xảy ra trường hợp làm chấm dứt hợp đồng như đã thỏa thuận ở trên ( Nếu có).

Điều 7. Giải quyết tranh chấp hợp đồng

– Đưa ra phương án giải quyết tranh chấp;

– Thỏa thuận rõ về tính hiệu lực của số lượng các bản hợp đồng.

Xem thêm: chương trình hành đông của chi bộ trường tiểu học

Người làm đơn(Ký và ghi rõ họ tên)

 Dựa vào mẫu hợp đồng trên, tiếp theo bài viết Hợp đồng san lấp mặt bằng Tổng đài 1900 6557 sẽ hướng dẫn Quí vị soạn thảo sao cho đảm bảo được tối đa Quyền lợi của mình.

Hướng dẫn soạn hợp đồng san lấp mặt bằng

Quí vị sẽ cần chú ý những nội dung quan trọng sau đây khi soạn thảo hợp đồng:

Thứ nhất: Về người giao kết hợp đồng

Chủ thể tham gia là doanh nghiệp thì người ký kết phải là chủ thể có thẩm quyền giao kết hợp đồng cho doanh nghiệp đó. Hoặc trong một số trường h< khác phải có văn bản ủy quyền thực hiện việc giao kết.

Tránh trường hợp người giao kết hợp đồng không đúng thẩm quyền sẽ xảy ra các hậu quả pháp lý theo chiều hướng xấu đối với bên giao kết còn lại.

Thứ hai: Về nội dung của hợp đồng

Các bên phải thỏa thuận rõ về các nội dung của hợp đồng bao gồm: Đối tượng của hợp đồng hay còn được gọi là công việc thực hiện ; thông tin mặt bằng khi thực hiện san lấp ( địa điểm san lấp và diện tích san lấp); Các vật liệu xây dựng được sử dụng trong quá trình thực hiện công việc san lấp.

Thứ ba: Thời hạn hợp đồng

Các bên phải thỏa thuận rõ ràng về thời hạn thực hiện của hợp đồng. Có thể cụ thể hóa bằng các mốc thời gian như: Thời gian khởi công công trình; thời gian hoàn thành và bàn giao công trình.

Thứ tư: Giá trị của hợp đồng và phương thức thanh toán

Đây làm một trong những phần quan trọng nhất của hợp đồng. Các bên thỏa thuận với nhau về tiền thuê bao gồm cụ thể chi tiết giá thuê như: Diện tích sàn xây dụng; đơn giá xây dựng; tổng giá trị…) và phương thức thanh toán, thời hạn thanh toán.

 Để đảm bảo quyền lợi cho bên B thì có thể yêu cầu thỏa thuận thêm điều khoản về phạt vi phạm khi không thực hiện nghĩa vụ thanh toán.

Thứ năm: Tranh chấp và giải quyết tranh chấp

Khi thực hiện soạn thảo hợp đồng các bên có thể thỏa thuận các trường hợp có thể chấm dứt hợp đồng nhằm đảm bảo quyền lợi của mình khi bên còn lại không thực hiện đúng nghĩa vụ như đã thỏa thuận.

Và nếu xảy ra tranh chấp thì sẽ lựa chọn các phương thức giải quyết như đã thỏa thuận trước đó trong hợp đồng.

Mẫu đơn xin san lấp mặt bằng mới nhất

Download (DOC, 70KB)

Theo quy định của pháp luật hiện hành, khi thực hiện san lấp mặt bằng cần sự đồng ý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Tổng đài 1900 6557 cung cấp mẫu đơn trong mẫu đơn xin san lấp mặt bằng như sau.

Thứ nhất: Thông tin về việc thực hiện cải tạo mặt bằng

Quí vị cần nêu rõ thông tin về việc đang thực hiện việc cải tạo lại mặt bằng tại địa điểm thực tế và trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Và thông tin giấy phép xây dựng.

Thứ hai: Thông tin về khu vực cải tạo và san lấp

Thứ ba: Về mục đích san lấp mặt bằng, thời gian thực hiện và mục đích sửa dụng.

Mẫu hợp đồng san lấp mặt bằng cá nhân

Ở phần trên Tổng đài 1900 6557 đã cung cấp mẫu hợp đồng san lấp mặt bằng. Về phần mẫu hợp đồng san lấp mặt bằng cá nhân chỉ thay đổi phần chủ thể khi tham gia giao dịch.

Thông tin cá nhân của người thực hiện giao dịch bao gồm: Họ và tên, ngày tháng năm sinh; địa chỉ thường trú; số CMND/ Thẻ căn cước công dân và ngày cấp.

Xem thêm: cùng em học toán lớp 5 tập 1

Từ những phân tích trên Công ty Hoàng Phi mong rằng Quí vị sẽ có thêm những thông tin cần thiết về Hợp đồng san lấp mặt bằng Nếu Quí vị còn thắc mắc hoặc muốn biết thêm thông tin chi tiết vui lòng liên hệ vào số điện thoại 1900 6557.

Viết một bình luận