mẫu hồ sơ đề xuất tư vấn thiết kế

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (542.32 KB, 18 trang )

Đang xem: Mẫu hồ sơ đề xuất tư vấn thiết kế

Hồ sơ đề xuất
Tên công ty cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đơn đề xuất

Kính gửi: Ban QLDA .
Sau khi nghiên cứu hồ sơ yêu cầu mà chúng tôi đã nhận đợc, chúng tôi, Công
ty ., cam kết cung cấp các dịch vụ: T vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật
công trình: . theo đúng yêu cầu của hồ sơ yêu cầu với tổng số
tiền là:
– Bằng số: 157.660.000 VNĐ
– Bằng chữ: (Một trăm năm mơi bẩy triệu, sáu trăm sáu mơi ngàn đồng
chẵn).
Nếu HSĐX của chúng tôi đợc chấp nhận, chúng tôi cam kết thực hiện công
tác t vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình theo đúng thời
gian và đảm bảo đúng các tiêu chuẩn, chất lợng, kỹ thuật đợc áp dụng theo các quy
định hiện hành của Nhà nớc về quản lý đầu t XDCB.
Chúng tôi cam kết rằng mọi thông tin trong hồ sơ đề xuất là chính xác và
không thay đổi nhân sự đã đề xuất trong thời gian hồ sơ đề xuất có hiệu lực là 90
ngày kể từ 8 giờ 30 ngày 23 tháng 6 năm 2008.
Lào Cai, ngày 23 tháng 6 năm 2008
Đại diện hợp pháp của nhà thầu
công ty cổ phần t vấn
Địa chi
Hồ sơ đề xuất
I. Thông tin chung về nhà thầu
Tên doanh nghiệp :
1. Địa chỉ giao dịch:
2. Giám đốc:
3. Số điện thoại :

4. Số fax:
5. Nơi và năm đợc thành lập:
6. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số
7. Lĩnh vực hoạt động:
a) Thiết kế tổng mặt bằng xây dựng công trình, thiết kế kiến trúc công trình
dân dụng và công nghiệp, thiết kế nội ngoại thất công trình dân dụng – công nghiệp,
đờng dây và trạm biến áp ( 35 KV trở xuống.
b) Thiết kế kiến trúc qui hoạch, thiết kế kết cấu công trình dân dụng , công
nghiệp, thiết kế san gạt mặt bằng, thiết kế qui hoạch
c) Thiết kế công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị (đờng + thoát nớc).
đ) Khảo sát thiết kế các công trình thuỷ điện, công trình thủy lợi nhỏ,( đập,
cống kênh tơi tiêu, công trình bảo vệ bờ sông), khảo sát , thiết kế các công trình cấp,
thoát nớc
e) Khảo sát thiết kế các công trình cầu, đờng bộ.
g) Thẩm định dự án, hồ sơ khảo sát thiết kế kỹ thuật thi công, lập dự án đầu t,
quản lý dự án đầu t, lập hồ sơ mời thầu, t vấn đấu thầu, giám sát kỹ thuật các công
trình xây dựng, giao thông, thủy lợi, điện năng có cấp điện áp đến 35KV.
h) Thí nghiệm mẫu đất đá địa chất công trình xây dựng ở trong phòng và hiện
trờng.
i) Phòng thí nghiệm của Công ty đã đợc công nhận khả năng thực hiện các
phép thử tại Quyết định số 1776/QĐ-BXD ngày 25/12/2006 của Bộ Xây dựng mã
hiệu: LAS XD 229.
8. Lực lợng nhân sự:
Công ty có đội ngũ chuyên gia, kỹ s, cán bộ kỹ thuật có trình độ cao với nhiều
năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Lập dự án đầu t xây dựng, Khảo sát đo đạc địa hình
địa chất, T vấn thiết kế, Lập tổng dự toán, Thẩm định dự án đầu t xây dựng, T vấn
giám sát thi công xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tại nhiều tỉnh
thành trong cả nớc.
Hiện nay lực lợng cán bộ công nhân viên của Công ty bao gồm: Các chuyên
viên kỹ thuật cao, các kỹ s các ngành nghề. Đội ngũ kỹ thuật viên lành nghề làm

việc tại Đội khảo sát và phòng thí nghiệm.
Với chức năng là một đơn vị t vấn khảo sát thiết kế trong những năm qua
công ty đã thực hiện các công trình thuộc nhiều nguồn vốn khác nhau nh vốn
công ty cổ phần t vấn
Địa chi
Hồ sơ đề xuất
XDCB trung ơng, XDCB địa phơng, các nguồn vay của (WB, ADB), nguồn vốn
JIBIC, vốn Chơng trình 135, trung tâm cụm xã và các nguồn vốn khác.
Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty chúng tôi luôn coi
trọng chất lợng sản phẩm và tiến độ thực hiện công việc, coi đó là điều kiện để tồn
tại và phát triển của Công ty.
9. Cơ sở vật chất và trang thiết bị:
Trang thiết bị đồng bộ cho công tác t vấn với các hệ thống và các phần mềm
tính toán tiên tiến nhất, thiết kế các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp,
giao thông, thủy lợi, đo vẽ bản đồ địa hình trên hệ thống máy vi tính.
Hệ thống máy điện tử với các chơng trình tính toán và sử lý hiện đại liên tục
đợc cập nhật để xử lý thông tin, lu trữ, quản lý, giải các bài toán cơ học phục vụ
công tác thiết kế.
Các thiết bị khoan khảo sát, xuyên tĩnh, đo áp lực nớc, quan trắc nứt, nghiêng
kiểm tra chất lợng cọc bằng PIT, PAD.
Lào Cai, ngày 23 tháng 6 năm 2008
Đại diện hợp pháp của nhà thầu
công ty cổ phần t vấn
Địa chi
Hồ sơ đề xuất
II. số liệu về tài chính của nhà thầu
1. Tên nhà thầu:
– Địa chỉ trụ sở chính:
– Điện thoại:
2. Tóm tắt tình hình tài chính trong 3 năm tài chính gần đây:

ĐV: 1.000 đồng
Nội dung Năm 2005 Năm 2006 Năm 2007
1. Tổng tài sản có
2. Tài sản có lu động
3. Tổng tài sản nợ
4. Tài sản nợ lu động
5. Doanh thu
6. Lợi nhuận trớc thuế
7. Lợi nhuận sau thuế
3. Cam kết tín dụng (khả năng vay):
3.1.Tên ngân hàng cung cấp tín dụng: Ngân hàng đầu t phát triển Lào Cai.
3.2. Tổng số tiền tín dụng: 500 triệu đồng.
3.3. Tên, địa chỉ, số điện thoại và Fax của ngân hàng ngời dự thầu để có thể
cung cấp thông tin tham khảo nếu chủ đầu t cần liên hệ.
– Tên ngân hàng: Ngân hàng đầu t và phát triển Lào Cai
– Địa chỉ: 002 Đờng Hoàng Sào, thành phố Lào Cai tỉnh Lào Cai.
– Điện thoại: 020.824456; 020 820017 ; Fax: 020.820610
Lào Cai, ngày 23 tháng 6 năm 2008
Đại diện hợp pháp của nhà thầu
công ty cổ phần t vấn
Địa chi
Hồ sơ đề xuất
III. hồ sơ kinh nghiệm và Năng lực nhà thầu
1. Tổng số năm kinh nghiệm trong công tác t vấn xây dựng:
Loại hình t vấn công trình
Số năm
kinh nghiệm
– Khảo sát địa hình.
17 năm
– Khảo sát địa chất công trình:

+ Thí nghiệm mẫu đất đá địa chất công trình xây dựng ở
trong phòng và hiện trờng.
+ Phòng thí nghiệm của Công ty đã đợc công nhận khả
năng thực hiện các phép thử tại Quyết định số 1776/QĐ-BXD
ngày 25/12/2006 của Bộ Xây dựng mã hiệu: LAS XD 229.
17 năm
– Lập dự án đầu t, thiết kế kỹ thuật thi công công
trình XDCB:
+ Thiết kế tổng mặt bằng xây dựng công trình, thiết kế
kiến trúc công trình dân dụng và công nghiệp, thiết kế nội
ngoại thất công trình dân dụng – công nghiệp, đờng dây và
trạm biến áp ( 35 KV trở xuống.
+ Thiết kế kiến trúc qui hoạch, thiết kế kết cấu công
trình dân dụng , công nghiệp, thiết kế san gạt mặt bằng, thiết
kế qui hoạch
+ Thiết kế công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị (đờng +
thoát nớc).
+ Khảo sát thiết kế các công trình thuỷ điện, công trình
thủy lợi nhỏ,( đập, cống kênh tơi tiêu, công trình bảo vệ bờ
sông), khảo sát , thiết kế các công trình cấp, thoát nớc.
+ Khảo sát thiết kế các công trình cầu, đờng bộ.
17 năm
– T vấn giám sát thi công: Các công trình xây dựng, giao
thông, thủy lợi, điện năng có cấp điện áp đến 35KV.
17 năm
– Thẩm định dự án, hồ sơ khảo sát thiết kế kỹ thuật thi
công các công trình: Xây dựng, giao thông, thủy lợi, điện
năng có cấp điện áp đến 35KV
13 năm
– Quản lý dự án đầu t, lập hồ sơ mời thầu, t vấn đấu thầu.

12 năm
2. Danh sách các hợp đồng tơng tự trong 3 năm gần đây:
công ty cổ phần t vấn
Địa chi
Hồ sơ đề xuất
Tên hợp đồng
và thời gian
Nội dung
Giá trị nhà
thầu thực hiện
Thời gian
Bắt đầu Hoàn
thành
1 2 3 4 5 6 7
Thời gian
thực điện
khảo sát,
lập dự án,
thiết kế
bao gồm
cả thời
gian
9. . . .
Lào Cai, ngày 23 tháng 6 năm 2008
Đại diện hợp pháp của nhà thầu
IV. Thiết bị, máy móc hiện có của nhà thầu:
TT Tên máy móc thiết bị Số lợng Năm sản xuất Ghi chú
1 Máy khoan XY-1A 01 2007
2 Máy khoan XY 110 01 2002
công ty cổ phần t vấn

Địa chi
Hồ sơ đề xuất
3 Máy kinh vĩ trắc địa 03 2001
4 Máy kinh vĩ quang cơ 03 2001
5 Máy bộ đàm 05 2003
6 Phòng thí nghiệm hợp chuẩn (LAS 229) 01 2001
7 Máy toàn đạc điện tử TC 407 Leica 01 2004
8 Máy photocopy Xerox Vivace 340 02 2003
9 Máy photocopy Xerox Vivace 346 01 2006
10 Máy photocopy FW – 760 khổ Ao 01 2000
11 Máy tính Pentum IV 50 2006
12 Chơng trình biên tập bản đồ địa hình
TOPO 3.01
03 2006
13 Phần mềm về công trình DD-CN 0 5 2006
14 Phần mềm thiết kế đờng giao thông
Nova-TDN 4.0
03 2005
15 Máy in Laser 6L ; 1200; 1210; HP 5000 10 2005
16 Máy in Plotter 500 42in Color 01 2003
17 Máy chiếu đa năng KTS 3M-MP S20 01 2005
18 Phần mềm KPW98, MDW; Sap 2000 04 2006
19 Ô tô Ford Everest; Toyota Camry 3.5 01 2008
20 Nhà trụ sở 3 tầng 01 1999
21 Nhà hội trờng đa năng 01 2007

Lào Cai, ngày 23 tháng 6 năm 2008
Đại diện hợp pháp của nhà thầu
công ty cổ phần t vấn
Địa chi

Hồ sơ đề xuất
V.Bố trí nhân lực
tên gói thầu:
Công việc Tên Sinh năm
Năm
công tác
Học vấn
Nhiệm vụ dự kiến
đợc giao
Kinh nghiệm
có liên quan
1. Chủ nhiệm đồ án kiến trúc
Điều hành QLDA,
giám sát KT
2. Chủ nhiệm đồ án khảo sát địa chất
3. Chủ nhiệm đồ án khảo sát địa hình
4. Chủ trì kiến trúc
Giám sát kỹ thuật
5. Chủ trì kiến trúc
Giám sát kỹ thuật
5. Chủ trì kết cấu
Giám sát kỹ thuật
6. Chủ trì kết cấu
Giám sát kỹ thuật
7. Chủ trì kết cấu
Giám sát kỹ thuật
8. Chủ trì kết cấu
Giám sát kỹ thuật
9. Chủ trì kết cấu
10. Chủ trì cấp điện + thiết kế

11. Thiết kế viên
12. Thiết kế viên
13. Thiết kế viên
14. Thiết kế viên
13. Thiết kế viên
14. Thiết kế viên
15. Dự toán
16. Dự toán
17. Dự toán
công ty cổ phần t vấn
Địa chi
Hồ sơ đề xuất
18 KCS, hồ sơ, dự toán :
19. In ấn, phô tô, đóng gói hồ sơ:
3 nhân viên hỗ trợ
Lào Cai, ngày 23 tháng 6 năm 2008
Đại diện hợp pháp của nhà thầu
công ty cổ phần t vấn
Địa chi
Hồ sơ đề xuất
VI. bảng kê khai năng lực của từng chuyên gia:
công ty cổ phần t vấn
Địa chi
Hồ sơ đề xuất
bảng kê khai năng lực từng chuyên gia
Chức danh: Chủ nhiệm tổng thể, chủ nhiệm đồ án

1. Họ và tên:
2. Ngày tháng năm sinh:
3. Bằng cấp: Đại học

Trờng: Đại học kiến trúc : Ngành: Kiến trúc
Khóa học: 1977 – 1980
4. Kinh nghiệm chuyên môn và quản lý:
+ Chức danh: Chủ tịch HĐQT Giám đốc điều hành
+ Thời gian:
+ Công trình:
5. Chi tiết về kinh nghiệm của các dự án đã đảm nhiệm công việc tơng tự nh sẽ làm
ở công trình này.
+ Đã chủ nhiệm tổng thể, chủ trì thiết kế các công trình kiến trúc:
1 .
2
3

Lào Cai, ngày 23 tháng 6 năm 2008
đại diện hợp pháp của nhà thầu
công ty cổ phần t vấn
Địa chi
Hồ sơ đề xuất
VII. biểu về nội dung và tiến độ thực hiện t vấn
khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật
A. Giới thiệu chung về gói thầu:
B- phạm vi nghiên cứu của gói thầu:
1. Tên gói thầu: T vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công
trình:
2. Mục tiêu đầu t:
Nhằm giải quyết nhu cầu về cơ sở vật chất
3. Địa điểm xây dựng:
4. Qui mô công trình và các giải pháp đề xuất:

B. Tiến độ thực hiện gói thầu:

Theo hồ sơ yêu cầu, thời gian thực hiện gói thầu là 60 ngày kể từ ngày hợp
đồng có hiệu lực.
Công ty với năng lực trang thiết bị máy móc đầy đủ, hiện đại;
nguồn nhân lực dồi dào và có tay nghề cao; trụ sở công ty ở gần Chủ đầu t, đồng
thời Công ty có sự hiểu biết sâu sắc về gói thầu, nên thời gian thực hiện gói thầu của
chúng tôi là 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
TT Nội dung tài liệu Số lợng Ngày giao nộp
1 Hồ sơ báo cáo khảo sát địa hình 06 31/8/2008
2 Hồ sơ báo cáo khảo sát địa chất 06 31/8/2008
3 Thuyết minh báo cáo KTKT 08 31/8/2008
4 Hồ sơ bản vẽ thiết kế KTTC 08 31/8/2008
5 Dự toán, tổng dự toán 08 31/8/2008
6 Giám sát tác giả Theo tiến độ thi công xây lắp
1. Công việc thực hiện của t vấn:
– Thành lập tổng thể dự án để điều hành dự án trong quá trình thực hiện.
– Nghiên cứu hồ sơ để khảo sát, lập báo cáo KTKT và tổng dự toán
– Xác định chi tiết phạm vi khảo sát, đo đạc; theo hợp đồng xây dựng và đề
công ty cổ phần t vấn
Địa chi
Hồ sơ đề xuất
xuất kỹ thuật trong hồ sơ yêu cầu.
– Khảo sát phục vụ lập báo cáo kinh tế kỹ thuật
– Làm việc với cơ quan sở tại thu thập các số liệu hiện trờng.
– Khảo sát, thu thập các tài liệu để lập tổng dự toán xây dựng công trình.
– Lập lập báo cáo KTKT và tổng dự toán trình Chủ đầu t.
– Giám sát tác giả.
2. Tổ chức thực hiện:
Với mục tiêu đảm bảo chất lợng và tiến độ thực hiện gói thầu, đáp ứng tốt nhất
của Hồ sơ yêu cầu. Chúng tôi (Công ty ) sẽ tập trung tối đa nhân lực, máy
móc và áp dụng các công nghệ tiên tiến trong công tác khảo sát thiết kế để thực hiện

gói thầu. Việc thực hiện công tác khảo sát, thiết kế đặt dới sự chỉ đạo của Giám đốc
Công ty đồng thời là Chủ nhiệm tổng thể điều hành dự án.
Thành lập Ban điều hành tổng thể bao gồm đầy đủ các kỹ s nghiệp vụ: Kiến
trúc s, kỹ s xây dựng, khảo sát địa hình, địa chất, thuỷ văn, thí nghiệm, kinh tế. Chủ
nhiệm điều hành dự án bao quát dự án từ lúc khởi công đến lúc hoàn thành. Tuyển
chọn kỹ s có năng lực và kinh nghiệm tham gia dự án với vai trò chủ nhiệm lập dự
án, chủ nhiệm nghiệp vụ, chủ nhiệm hạng mục công trình, kỹ s thiết kế, kỹ s nghiệp
vụ, KCS hồ sơ. (có sơ đồ tổ chức thực hiện).
Chúng tôi sẽ nghiên cứu và kiểm tra kỹ lỡng hồ sơ khảo sát, thiết kế. Chủ
nhiệm công trình cùng các chủ nhiệm khảo sát địa hình, chủ nhiệm khảo sát địa
chất, chủ nhiệm thiết kế xem xét kỹ lỡng hồ sơ khảo sát, cùng nhau bàn bạc, thảo
luận và căn cứ vào các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành để định ra khối l-
ợng công vịêc khảo sát cần thiết phải bổ xung, sau đó giao cho các tổ khảo sát thực
hiện.
3. Kế hoạch thực thi công việc, bố trí nhân sự:
Công ty . sẽ tiến hành công tác khảo sát ngay sau ký
kết hợp đồng với Chủ đầu t. Gói thầu này nằm trong địa bàn mà Công ty đã và đang
thực hiện t vấn thiết kế nhiều công trình dân dụng và các hạng mục công trình khác.
Vì vậy đặc điểm địa hình và tình hình kinh tế, văn hoá, xã hội trong khu vực nên
công ty cổ phần t vấn kiến trúc quy hoạch xây dựng nắm rất chắc chắn.
Chủ nhiệm công trình thống nhất nội dung công việc khảo sát thiết kế với các
chủ nhiệm thiết kế, chủ nhiệm khảo sát địa hình, chủ nhiệm khảo sát địa chất. Trong
quá trình khảo sát thiết kế các bộ phận khảo sát, thiết kế phải có mối quan hệ chặt
chẽ với nhau từ chủ nhiệm công trình, các bộ phận khảo sát, thiết kế. Bất kỳ một
khâu nào không đảm bảo tiến độ công việc của mình đều ảnh hởng tới dây chuyền
sản xuất chung do đó các vớng mắc, khó khăn (nếu có) sẽ đợc tập trung sử lý kịp
thời. Ngoài ra quá trình khảo sát thiết kế có vấn đề gì vớng mắc cần báo cáo Chủ
công ty cổ phần t vấn
Địa chi
Hồ sơ đề xuất

đầu t để cùng phối hợp giải quyết, không để ảnh hởng đến tiến độ, chất lợng của Dự
án đã đề ra.
4. Chế độ báo cáo:
– Báo cáo thờng xuyên vào cuối ngày làm việc về tiến độ thực hiện.
– Báo cáo đột xuất khi có khó khăn, vớng mắc hoặc khi có yêu cầu khác.
5. Thị sát hiện trờng và thu thập số liệu:
Để đảm bảo cho công tác khảo sát, thiết kế chính xác và đạt hiệu quả kinh tế,
cơ quan t vấn sẽ tiến hành thị sát chi tiết, thu thập các số liệu hiện trờng và thống kê
các công trình hiện hữu; hiện trạng công trình; số liệu địa chất; để đa ra giải pháp
khảo sát thiết kế của công trình phù hợp với điều kiện khu vực nghiên cứu của công
trình.
a- Khảo sát địa hình:
Khảo sát địa hình đợc thực hiện ngoài hiện trờng trên cơ sở hợp đồng xây
dựng, nhiệm vụ thiết kế đợc phê duyệt. Công nghệ thực hiện dùng các máy móc
thiết bị có độ chính xác cao và các phần mềm chuyên dụng để thực hiện công tác
khảo sát thiết kế.
+ Các số liệu thu thập chính:
– Bình đồ khảo sát tỷ lệ 1/500
– Các yếu tố địa hình địa vật đợc vẽ theo qui phạm của tỷ lệ bản đồ và đợc thể
hiện rõ ràng trên bản vẽ.
– Lập thuyết minh báo cáo, biểu tính toạ độ lới KCMB đờng chuyền cấp 2.
b- Khảo sát địa chất công trình:
Khảo sát địa chất xác định lớp đất đá, các thông số của điều kiện địa chất
công trình, địa chất thủy văn phục vụ thiết kế tính toán nền móng công trình.
Công tác khoan thăm dò khảo sát địa chất công trình phải xác định chính xác
điều kiện địa chất công trình cụ thể về tên lớp đất, đá, về ranh giới, mầu sắc, trạng
thái cũng nh cấp đất đá của địa tầng, thí nghiệm mẫu đất hay đá xác định các chỉ
tiêu cơ lý của đất, đá làm nền, làm cơ sở cho công tác thiết kế nền móng công trình.
+ Công tác khoan:
– Làm nền vận chuyển máy khoan

– Định vị trí lỗ khoan.
– Đặt máy bơm nớc đối với vị trí khoan trên 9m hoặc cách nguồn nớc trên 50m
– Khoan địa chất công trình.
– Lấy mẫu thí nghiệm.
– Công tác thí nghiệm trong phòng.
– Lập báo cáo địa chất công trình.
– Kiến nghị các giải pháp thiết kế.
c. Công tác thiết kế:
+ Xem xét giải pháp bố trí hợp lý có quy mô, kết cấu phù hợp với qui mô của
công trình.
công ty cổ phần t vấn
Địa chi
Hồ sơ đề xuất
+ Công trình thiết kế phải đáp ứng đợc các yêu cầu quy hoạch phát triển.
+ Các giải pháp về công trình phải có tính thống nhất.
+ Lựa chọn giải pháp của công trình phải dựa trên cơ sở kết hợp giữa chỉ tiêu
kinh tế.
+ Thiết kế theo đúng các qui chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành.
6. Khối lợng khảo sát, thiết kế dự kiến:
Stt Nội dung Đơn vị Khối lợng
I
khảo sát địa hình:

1 Đo vẽ bản đồ tỷ lệ 1/200 đờng đồng mức 0,5m Ha
2 Lập lới khống chế mặt bằng đờng chuyền cấp 2 Điểm
3 Thủy chuẩn kỹ thuật Km
II khảo sát địa chất:
1 Khoan thăm dò địa chất cấp đất đá từ I – III M
2 Khoan thăm dò địa chất cấp đất đá từ IV – VI M
3 Thí nghiệm mẫu đất nguyên dạng Mẫu

Xem thêm: Hướng Dẫn Sử Dụng Snow Và Bí Quyết Chụp Hình Đẹp Như Người Mẫu

4 Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn SPT Lần
III
Giá trị xây lắp sau thuế: (tạm tính)
Triệu đồng
VIII. hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng và định
mức, văn bản áp dụng:
1- Khảo sát:
+ Quy trình đo vẽ địa hình theo tiêu chuẩn 96 TCN 43-90 của Cục đo đạc và
Bản đồ nhà nớc;
+ Quy phạm đo vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ 1/5000; 1/2000; 1/1000; 1/500; 1/200
do Cục đo đạc bản đồ Nhà nớc ban hành năm 1995.
+ Hớng dẫn thành lập lới tọa độ địa chính các cấp do Tổng cục Địa chính
(nay là Bộ Tài nguyên và Môi trờng) ban hành tháng 6 năm 1995.
+ TCVN 4419:87 Nguyên tắc cơ bản khảo sát xây dựng.
+ TCXD 194: 97 Nhà cao tầng công tác khảo sát địa kỹ thuật.
+ TCVN 45-78 Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình
+ TCXD 112: 84 Hớng dẫn thực hành khảo sát và sử dụng tài liệu vào thiết kế
công trình.
+ 22TCN 259:2000 Quy trình khoan thăm dò địa chất công trình.
công ty cổ phần t vấn
Địa chi
Hồ sơ đề xuất
+ TCVN 2683:91 Tiêu chuẩn lấy và đóng gói bảo quản vận chuyển mẫu.
+ TCVN 4196 – 1995: Xác định độ ẩm tự nhiên W
+ TCNV 4197 1995: Xác định độ ẩm giới hạn chảy và dẻo.
+ TCVN 4202 1995: Xác định khối lợng thể tích:
+ TCNV 4195 1995: Xác định khối lợng riêng: c
+ TCNV 4199 1995: Chỉ tiêu góc ma sát trong và lực dính trên máy cắt
phẳng.
+ TCNV 4200 1995: Chỉ tiêu nén lún trong điều kiện không hở hông.

+ TCVN 4198 1995: Xác định thành phần hạt.
+ Thí nghiệm mẫu đất: TCVN
+ Thí nghiệm xuyên động SPT theo tiêu chẩn TCXD 112/84
2- Thiết kế:
+ TCXDVN 276: 2003 công trình công cộng – Nguyên tắc cơ bản thiết kế;
+ TCVN 4601: 1988 Trụ sở cơ quan. Tiêu chuẩn thiết kế;
+ TCVN 1991 Phân cấp nhà và công trình;
+ TCVN 2737: 1995 Tải trọng và tác động. Tiêu chuẩn thiết kế;
+ TCVN 5573: 1991 Kết cấu gạch đá và gạch cốt thép
+ TCXDVN 356" 2005 Kết cấu bê tông cốt thép – Tiêu chuẩn thiết kế.
+ TCXD 40: 1987 Kết cấu xây dựng và nền. Nguyên tắc cơ bản về tính toán;
+ TCVN 2622: 1995 Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình. Yêu cầu
thiết kế;
+ TCVN 5760: 1993 Hệ thống chữa cháy. Yêu cầu chung về thiết kế, lắp đặt
và sử dụng.
+ TCVN 4513: 1988 Cấp nớc bên trong. Tiêu chuẩn thiết kế.
+ TCXD 33: 1984 Thoát nớc. Mạng lới bên ngoài và công trình. Tiêu chuẩn
thiết kế.
+ TCXD 51: 1984 Thoát nớc. Mạng lới bên ngoài và công trình. Tiêu chuẩn
thiết kế.
+ TCVN 5945: 1995 Môi trờng nớc thải. Tiêu chuẩn thiết kế;
+ TCVN 5687: 1992 Thông gió, điều tiết không khí, sởi ấm. Tiêu chuẩn thiết
kế, thi công;
+ TCXD 46: 1984 Chống sét cho các công trình xây dựng. Tiêu chuẩn thiết
kế, thi công;
+ TCXD 16: 1986 Chiếu sáng nhân tạo trong công trình dân dụng;
+ TCXD 25: 1991 Đặt đờng dây dẫn điện trong nhà ở và công trình công
cộng. Tiêu chuẩn thiết kế;
+ TCXD 27: 1991 Đặt thiết bị điện trong nhà ở và công trình công cộng. Tiêu
chuẩn thiết kế;

+ TCVN 4756: 1989 Quy phạm nối đất và nối không các thiết bị điện;
+ TCVN 4086: 1995 An toàn trong xây dựng;
công ty cổ phần t vấn
Địa chi
Hồ sơ đề xuất
*Tài liệu tham khảo:
– Phơng pháp phần tử hữu hạn: Trần Bình – Hồ Anh Tuấn
– Hớng dẫn sử dụng chơng trình KPW, SAP2000.
– Hớng dẫn sử dụng chơng trình RDW
– Hớng dẫn sử dụng chơng trình tính toán móng đơn MDW.
* Định mức và Văn bản áp dụng:
– Căn cứ đơn giácủa UBND tỉnh .
– Căn cứ Thông t số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ xây dựng hớng
dẫn lập và quản lý chi phí đầu t xây dựng công trình;
– Căn cứ công văn số 1751/2007/BXD-VP ngày 14/8/2007 của Bộ xây dựng
V/v Công bố Định mức chi phí quản lý dự án và t vấn đầu t xây dựng công trình.
– Căn cứ vào giá vật liệu quý II/2008 của Liên sở Tài chính – Xây dựng tại
thời điểm lập dự toán;
– Căn cứ vào các phụ cấp, phụ phí của Nhà nớc quy định.

Lào Cai, ngày 23 tháng 6 năm 2008
đại diện hợp pháp của nhà thầu
công ty cổ phần t vấn
Địa chi
Hồ sơ đề xuất
Mục lục hồ sơ đề xuất
đơn đề xuất
hồ sơ pháp lý.
I. Thông tin chung về nhà thầu
II. số liệu về tài chính của nhà thầu

III. hồ sơ kinh nghiệm và Năng lực nhà thầu
Iv. Thiết bị, máy móc hiện có của nhà thầu
V. Bố trí nhân lực
VI. bảng kê khai năng lực của từng chuyên gia
VII. biểu về nội dung và tiến độ thực hiện t vấn
khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật
VIII. hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng
và định mức, văn bản áp dụng:
IX. giá đề xuất
________________________
công ty cổ phần t vấn
Địa chi

Tài liệu liên quan

*

Hồ sơ yêu cầu Tư vấn giám sát công trình Kè biển chống xâm thực ( mẫu mới ) 67 10 59

*

Hồ sơ yêu cầu :Tư vấn giám sát công trình Kè biển chống xâm thực ( mẫu mới ) 67 5 33

*

Mẫu hồ sơ để chuyển đảng chính thức 8 14 96

*

MộT Số Đề XUấT Về VấN Đề bảo đảm tiền vay TRONG CHO VAY CủA CHI NHáNH NGÂN HàNG CÔNG THƯƠNG THANH XUÂN 10 445 0

*

HỒ SƠ ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ MÔI TRƯỜNG – MẪU BẢN ĐỀ XUẤT potx 3 776 1

*

MẪU HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG 4 9 61

*

Mẫu hồ sơ đề xuất tư vấn 18 2 7

*

HỒ SƠ ĐỀ XUẤT TRƯỜNG HỌC 33 363 1

*

bia ho so de xuat 2 461 4

Xem thêm: Câu Hỏi Trắc Nghiệm Sử 11 Bài 19 : Nhân Dân Việt Nam, Câu Hỏi Trắc Nghiệm Lịch Sử Lớp 11 Bài 19

*

bia bao cao ho so de xuat 4 250 0

Viết một bình luận