Mẫu Giới Thiệu Đoàn Viên Ưu Tú Vào Đảng 2020, Quy Trình Giới Thiệu Đoàn Viên Ưu Tú Vào Đảng

Quy trình giới thiệu Đoàn viên ưu tú vào Đảng như thế nào? Điều kiện kết nạp Đảng cộng sản Việt Nam? Đối tượng được kết nạp Đảng quy định như thế nào? bocdau.com sẽ giải đáp cho các bạn thông qua bài viết sau đây.Phấn đấu như thế nào để trở thành đoàn viênTiêu chuẩn xếp loại đoàn viên công đoàn cuối nămHướng dẫn đánh giá xếp loại Đoàn viên cuối năm

Hướng dẫn giới thiệu Đoàn viên ưu tú vào Đảng

A. Tiêu chuẩn giới thiệu Đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạpB. Quy trình giới thiệu Đoàn viên ưu tú vào Đảng

A. Tiêu chuẩn giới thiệu Đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp

1. Là Đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.2. Xếp loại Đoàn viên xuất sắc; được Chi đoàn tín nhiệm, bình chọn là Đoàn viên ưu tú.

Đang xem: Mẫu giới thiệu đoàn viên ưu tú vào đảng

3. Có tư cách đạo đức tốt; bản lĩnh chính trị vững vàng; trung thành với mục đích, lý tưởng của Đảng; chấp hành tốt quy định, đường lối và chính sách của nhà nước.4. Có nhiều thành tích trong học tập, nghiên cứu khoa học; đóng góp tích cực trong hoạt động Đoàn – Hội và phong trào sinh viên của Trường.5. Có nguyện vọng và mong muốn được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam6. Đã hoàn thành và được cấp giấy chứng nhận lớp “Nhận thức về Đảng”(giấy chứng nhận có giá trị hiệu lực trong thời gian 5 năm kể từ ngày được cấp – theo quy định của Bộ Chính trị).7. Điểm trung bình tích lũy từ 7,0 trở lên.8. Điểm rèn luyện sinh viên từ 0,8 trở lên.

B. Quy trình giới thiệu Đoàn viên ưu tú vào Đảng

I. GIỚI THIỆU THAM GIA LỚP ĐỐI TƯỢNG ĐẢNG1. Chi đoàn– Định kỳ dựa vào kết quả phân loại Đoàn viên, kết quả rèn luyện và kết quả học tập. BCH Chi đoàn tiến hành họp để xem xét, giới thiệu những Đoàn viên ưu tú đủ tiêu chuẩn tham gia lớp đối tượng Đảng. Số lượng cụ thể do Đoàn trường phân bổ cho mỗi Chi Đoàn và thời gian họp Đoàn trường sẽ thông báo đến Chi đoàn.
– Cuộc họp giới thiệu Đoàn viên tham gia đối tượng Đảng phải có mặt hơn 2/3 đoàn viên Chi đoàn, có thể có sự tham dự của đại diện từ BCH Đoàn trường.- Khi cuộc họp kết thúc, BCH Chi đoàn cần tổng hợp nội dung và các văn bản gửi lên BCH Đoàn trường như sau:+ Biên bản cuộc họp giới thiệu đoàn viên ưu tú đề cử tham gia lớp đối tượng Đảng (cần có tỷ lệ % đoàn viên dự họp tán thành, danh sách gồm những đoàn viên đủ tiêu chuẩn và được quá 50% đoàn viên dự họp biểu quyết tán thành, nếu số lượng đông thì lấy từ trên xuống theo số lượng đã được Đoàn trường phân bổ xuống).+ Bản tự đánh giá, kiểm điểm của Đoàn viên ưu tú được bình chọn (bản tự đánh giá, kiểm điểm cần đầy đủ các nội dung như: thông tin cá nhân; chính trị tư tưởng; đạo đức, lối sống; học tập, rèn luyện; quan hệ cộng đồng; hoạt động phong trào). Cần ghi chi tiết thành tích cũng như kết quả học tập, hạnh kiểm, rèn luyện đoàn viên từ học kỳ đầu tiên đến thời điểm được bình chọn.+ Đơn đề nghị Đoàn trường về việc giới thiệu Đoàn viên ưu tú tham gia lớp đối tượng Đảng (trong đơn đề nghị cần đưa ra danh sách những Đoàn viên ưu tú được Chi đoàn bình chọn).2. Đoàn Trường– Hàng năm theo thông báo của Đảng ủy về việc mở lớp đối tượng Đảng, Đoàn trường xin ý kiến Đảng ủy về số lượng và thời gian để thông báo đến các Chi đoàn họp bình chọn. Sau khi có danh sách của các Chi đoàn gửi lên, BCH Đoàn trường họp xét duyệt lại lần cuối.
– Cuộc họp phải có mặt đầy đủ các đồng chí trong BCH Đoàn trường (không được dự họp thay). Đoàn trường có thể mời Đảng viên chính thức trong Chi bộ tham dự cuộc họp này.- Cuộc họp kết thúc, BCH Đoàn trường cần tổng hợp nội dung và các văn bản cần thiết gửi lên lên Chi bộ Đảng như sau:+ Biên bản cuộc họp giới thiệu Đoàn viên ưu tú tham gia lớp đối tượng Đảng (cần có tỷ lệ % đồng chí dự họp tán thành).+ Đơn đề nghị Chi bộ về việc giới thiệu Đoàn viên ưu tú tham gia lớp đối tượng Đảng (trong đơn đề nghị cần đưa ra danh sách những Đoàn viên ưu tú được BCH Đoàn trường bình chọn).+ Bản tự đánh giá, kiểm điểm của Đoàn viên ưu tú được chọn.

Đọc thêm  Giải Bài Tập Cơ Lý Thuyết 1 Có Lời Giải Bài Tập Cơ Lý Thuyết Phần Tĩnh Học

Xem thêm: Bộ Câu Hỏi Trắc Nghiệm Powerpoint (Chuẩn), Trắc Nghiệm Tin Học (Power Point)

II. ĐỀ NGHỊ KẾT NẠP VÀ CHUYỂN ĐẢNG CHÍNH THỨC1. Đề nghị kết nạp Đảnga. Chi đoàn:– Chi đoàn giới thiệu cho Đoàn trường những Đoàn viên ưu tú đã qua lớp cảm tỉnh Đảng (có chứng nhận) có thời gian phấn đấu tích cực để Đoàn trường giới thiệu lên Chi bộ xem xét cho phép khai lý lịch kết nạp Đảng.- Sau khi có kết quả thẩm tra lý lịch do Đảng ủy tiến hành đối với Đoàn viên ưu tú xin vào Đảng (lý lịch đủ điều kiện). Chi đoàn tổ chức họp đánh giá ưu điểm, khuyết điểm của Đoàn viên ưu tú sau khi đã tham gia lớp đối tượng Đảng trên tất cả các mặt (chính trị tư tưởng; đạo đức, lối sống; học tập, rèn luyện; quan hệ cộng đồng; hoạt động phong trào) khi đã nghe đoàn viên ưu tú đọc bản tự kiểm điểm trong thời gian sinh hoạt tại Chi đoàn. (Nếu trong Chi đoàn có hơn 1 đồng chí được giới thiệu thì phần đánh giá phải tiến hành từng đồng chí, xong đồng chí này mới đến đồng chí khác.)
– Cuộc họp kết thúc, BCH Chi đoàn cần tổng hợp và nộp lên Đoàn trường các văn bản sau:Bản kiểm điểm cá nhân của Đoàn viên ưu tú được đề nghị xem xét kết nạp ĐảngBiên bản cuộc họp đánh giá (cần có tỷ lệ % Đoàn viên dự họp tán thành).Đơn đề nghị BCH Đoàn Khoa xem xét giới thiệu kết nạp đảng.b. Đoàn trường– Đoàn trường phải thường xuyên theo dõi và làm công tác phát triển đảng trong số những quần chúng là Đoàn viên và đặc biệt là những quần chúng đã qua lớp đối tượng Đảng. Tham mưu cho Chi bộ công tác phát triển Đảng trong Đoàn viên, giới thiệu Đoàn viên ưu tú để Chi bộ xem xét cho phép khai lý lịch. Đoàn trường và một đồng chí Đảng viên chính thức trong Chi bộ theo dõi, bồi dưỡng Đoàn viên ưu tú, hướng dẫn khai lý lịch để thẩm tra.- Trên cơ sở đánh giá của Chi đoàn, bản tự kiểm điểm của Đoàn viên ưu tú, sự theo dõi của Đoàn trường, BCH Đoàn trường tiến hành họp và đánh giá ưu, khuyết điểm đồng chí của mình trên tất cả các mặt. Cuộc họp phải có sự tham gia đầy đủ các đồng chí trong BCH Đoàn trường (không được dự họp thay), có thể mời đảng viên chính thức ở Chi bộ tham gia.- Cuộc họp kết thúc, BCH Đoàn trường cần tổng hợp các văn bản gửi lên Chi bộ như sau:Bản kiểm điểm cá nhân của Đoàn viên ưu tú2 Biên bản (1 của Chi đoàn và 1 của Đoàn trường) giới thiệu kết nạp Đảng (cần có tỷ lệ % các đồng chí dự họp tán thành trong biên bản).Nghị quyết giới thiệu kết nạp đảng (theo mẫu), (Ngoài bản nghị quyết bằng văn bản in 1 mặt trên giấy A4, Nghị quyết này phải được ghi vào cuốn Lý lịch của người xin vào Đảng, Bí thư hoặc Phó BT Đoàn trường ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu).Nghị quyết giới thiệu kết nạp đảng làm thành 3 bản (1 gửi Chi bộ, 1 gửi Văn phòng Đoàn trường, 1 lưu Đoàn trường).2. Đề nghị chuyển Đảng chính thứcĐối với cấp Chi đoàn và cấp Đoàn Học viên: thực hiện như lần giới thiệu kết nạp Đảng. Nhưng chú ý khi xét chuyển chính thức, Chi đoàn và Đoàn học viện cần xem xét Đảng viên dự bị đó có tham gia lớp Đảng viên mới và đạt yêu cầu chưa (xem giấy chứng nhận). Nếu chưa hoặc không có giấy chứng nhận thì không xét.
Chú ý:– Trường hợp xét kết nạp Đảng đối với các Đoàn viên thuộc Chi đoàn giáo viên khoa Lý luận chính trị và Chi đoàn cán bộ khối Phòng, Ban, Trung tâm do BTV Đoàn trường giới thiệu. Do đó, sau khi hoàn tất hồ sơ, Chi đoàn gửi về Văn phòng Đoàn trường để BTV Đoàn trường họp xét và ra nghị quyết giới thiệu kết nạp Đảng hoặc chuyển Đảng chính thức.- Đối với các cuộc họp Chi đoàn phải hơn 2/3 Đoàn viên trong Chi đoàn tham gia dự họp, những Đoàn viên ưu tú được chọn phải có tỷ lệ 50% Đoàn viên dự họp tán thành.- Đối với các cuộc họp Đoàn trường phải có mặt từ 2/3 số ủy viên BCH Đoàn trường, những Đoàn viên ưu tú được chọn phải có tỷ lệ 50% đồng chí dự họp tán thành.- Nếu Chi đoàn hoặc Đoàn trường khi xét Đoàn viên ưu tú để tham gia lớp đối tượng đảng, hay kết nạp đảng hoặc chuyển đảng chính thức mà có hơn 1 đồng chí thì phải tiến hành đánh giá từng đồng chí, xong đồng chí này đến đồng chí khác, không thực hiện cùng một lúc.- Khi đồng chí Bí thư Đoàn trường được xem xét kết nạp Đảng hoặc chuyển đảng chính thức sẽ không được ký tên vào bản nghị quyết mà đồng chí phó bí thư sẽ ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu vào bản Nghị quyết này.

Đọc thêm  Mẫu đơn xin nghỉ việc chuyên nghiệp nhất - Kế toán Lê Ánh

Xem thêm: Timeline Công Việc Liệu Có Cần Thiết? Các Mẫu Timeline Công Việc Excel

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.
Hướng dẫn 150-HD/ĐU đánh giá, phân loại, kiểm điểm và thi đua khen thưởng Đảng viên Cách đánh giá phân loại Đảng viên và tổ chức Đảng 2017

*

Hướng dẫn kiểm điểm đảng viên số 27-HD/BTCTW Hướng dẫn mới về kiểm điểm đánh giá chất lượng đảng viên Nhiệm vụ và quyền hạn của đoàn viên Vị trí, vai trò, nhiệm vụ của người đoàn viên Công văn 3296-CV/BTCTW Hướng dẫn lập biểu mẫu thống kê cơ bản về công tác tổ chức xây dựng Đảng

Viết một bình luận