mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế tncn 2016

Đang xem: Mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế tncn 2016

Mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN Mẫu 02/UQ-QTT-TNCN mới nhất năm 2018 – 2019. Mẫu danh sách ủy quyền quyết toán thuế TNCN cho nhiều người file Excel.

-> Xem thêm : Các trường hợp ủy quyền Quyêt toán thuế TNCN

—————————————————————————————

Mẫu ủy quyền quyết toán thuế TNCN của 1 người:
 
                                                                             Mẫu số: 02/UQ-QTT-TNCN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT BTC ngày15/6/2015 của Bộ Tài chính)  
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY UỶ QUYỀN
QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN 
Năm
2019
 
                    Tên tôi là: Nguyễn Mạnh Tiến . Quốc tịch: Việt Nam
                    Mã số thuế: 01235634568
 
x   Năm 2019 tôi chỉ có thu nhập chịu thuế tại một nơi là Công ty kế toán Thiên Ưng
    Năm …………… tôi có thu nhập chịu thuế tại Công ty/đơn vị…………………  …………………………………………………………………………………………………………………… và có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng /tháng đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ tại nguồn.

Đọc thêm  thư bán hàng bằng tiếng anh

    Đề nghị Công ty/đơn vị Công ty kế toán Thiên Ưng (Mã số thuế: 0106208569 ) thay mặt tôi thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2019 với cơ quan thuế.

    Trường hợp cơ quan thuế kiểm tra phát hiện tôi có thu nhập chịu thuế ở nơi khác thì tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

  ….., ngày ……. tháng ……. năm …….                                                     NGƯỜI ỦY QUYỀN   (Ký, ghi rõ họ tên)
————————————————————————————-

Tải Mẫu 02/UQ-QTT-TNCN giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN tại đây:

►►►  Mẫu 02/UQ-QTT-TNCN

————————————————————————————-

Mẫu danh sách ủy quyền Quyết toán thuế TNCN cho nhiều người:

– Trường hợp tổ chức trả thu nhập có số lượng lớn người lao động ủy quyền quyết toán thuế thì tổ chức trả thu nhập có thể lập danh sách các cá nhân ủy quyền trong đó phản ánh đầy đủ các nội dung tại mẫu số 02/UQ-QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính, đồng thời cam kết tính chính xác, trung thực và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu, nội dung trong danh sách.
(Công văn 801/TCT- TNCN ngày 02 tháng 3 năm 2016 của Tổng cục thuế)

Xem thêm: Biểu Mẫu Giấy Chuyển Tiền Của Ngân Hàng Agribank Chính Xác Nhất

Đọc thêm  Bảng Giá 30Shine Tô Hiến Thành, Bạn Cắt Tóc Ở Barbershop Hay 30Shine

Kế toán Thiên Ưng xin chia sẻ Mẫu danh sách ủy quyền quyết toán thuế TNCN cho nhiều người:
—————————————————————————–
 
Công ty Kế toán Thiên Ưng CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM MST: Độc lập_Tự do_Hạnh phúc    

DANH SÁCH ỦY QUYỀN QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN NĂM 2019
 
STT Họ tên Mã số thuế Trường hợp 1 Trường hợp 2 (Ký, ghi rõ họ tên) 1           2           3           4           5           6           7           8           9           10           11           12           13           14           15           16           17           18                       1. Trường hợp 1: Năm …………… tôi chỉ có thu nhập chịu thuế tại một nơi là Công ty/đơn vị  ……………………………………………………… 2. Trường hợp 2: Năm …………… tôi có thu nhập chịu thuế tại Công ty/đơn vị …………………………………………………………….. và có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng /tháng đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ tại nguồn.          Đề nghị Công ty/đơn vị ………………………………………………………………………. (Mã số thuế:………………….) thay mặt tôi thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm ……….. với cơ quan thuế.         Trường hợp cơ quan thuế kiểm tra phát hiện tôi có thu nhập chịu thuế ở nơi khác thì tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.     Hà Nội, ngày     tháng 03 năm 2019 Xác nhận của đơn vị Người lập ———————————————————————

Đọc thêm  (Pdf) Lập Kế Hoạch Marketing Pdf, (Pdf) Lập Kế Hoạch Marketing Kế Hoạch Marketing

Tải Mẫu danh sách ủy quyền Quyết toán thuế TNCN Excel tại đây:


►►►  Mẫu danh sách ủy quyền Quyết toán thuế TNCN

Xem thêm: Sách Lưu Hoằng Trí Lớp 7 Có Đáp Án Lưu Hoằng Trí Lớp 7 Cũ, Bài Tập Tiếng Anh Lưu Hoằng Trí 7

Trường hợp bạn không tải về được thì làm theo cách sau:
Bước 1: Comment mail vào phần bình luận bên dưới
Bước 2: Gửi yêu cầu vào mail: bocdau.com

Viết một bình luận