Mẫu Giấy Ủy Quyền Kế Toán Trưởng Có Thể Ủy Quyền Lại Cho Kế Toán Nếu Được

Trường hợp doanh nghiệp ủy quyền cho cá nhân khác thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp, khi thực hiện thủ tục, người được ủy quyền phải nộp kèm theo Văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp.

Đang xem: Mẫu giấy ủy quyền kế toán trưởng

*
*
*
*

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

…, ngày … tháng … năm ….

 

GIẤY UỶ QUYỀN

Số: …….

Xem thêm: Cách Tạo Mẫu Giấy A4 Có Dòng Kẻ Chấm, Mẫu Giấy Kẻ Dòng A4

(Về việc thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp)

 

I. Bên ủy quyền

Tên doanh nghiệp

:

……………………………………………………………

Mã số doanh nghiệp

:

……………… do …………… … cấp ngày ……………

Địa chỉ trụ sở chính

:

……………………………………………………………

Người đại diện theo pháp luật

:

……………………………… Chức vụ: …………………

II. Bên được ủy quyền

Họ và tên

:

…………………………… Giới tính ……………………

Chứng minh nhân dân số

:

……………… do …………… … cấp ngày ……………

Hộ khẩu thường trú

:

……………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại

:

……………………………………………………………

III. Phạm vi ủy quyền

1. Bên được ủy quyền có quyền thay mặt Bên ủy quyền liên hệ Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư ……… (ghi địa phương cấp tỉnh/thành phố trực thuộc TW nơi doanh nghiệp đặt trụ sở – ví dụ: tỉnh Bắc Ninh, Thành phố Hà Nội,…) để nộp hồ sơ và nhận kết quả thủ tục ……………………. (Tên thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp) cho …………. (Tên doanh nghiệp);

2. Bên được ủy quyền có quyền lập văn bản, nhận văn bản, ký tên trên các giấy tờ cần thiết có liên quan để giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện công việc.

Xem thêm: Mẫu Thông Báo Nghỉ Lễ 2/9 – Tải Mẫu Thông Báo Nghỉ Lễ Quốc Khánh 2/9

Giấy Uỷ Quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi các công việc nêu trên được thực hiện toàn bộ, trừ khi đại diện Công Ty có bản thông báo rút uỷ quyền trước thời hạn.

Viết một bình luận