Tải Về Mẫu Giấy Khám Thai – Mẫu Giấy Khám Thai Hưởng Bhxh

Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH là loại giấy tờ quan trọng, dùng làm căn cứ để NLĐ được hưởng chế độ ốm đau, thai sản trong thời gian nghỉ việc điều trị ngoại trú.

Việc cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH phải đáp ứng các yêu cầu sau đây:

– Do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (KCB) đã được cấp giấy phép hoạt động cấp. Người hành nghề làm việc tại cơ sở KCB này được ký giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH theo phân công của người đứng đầu cơ sở KCB đó;

– Phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn của cơ sở KCB nơi cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

– Phù hợp với tình trạng sức khỏe của người bệnh và hướng dẫn chuyên môn của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Đang xem: Mẫu giấy khám thai

Một lần khám chỉ được cấp 01 giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH

Trường hợp người bệnh cần nghỉ dài hơn 30 ngày thì khi hết hoặc sắp hết thời hạn nghỉ ghi trên giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH đã được cấp, người bệnh phải tiến hành tái khám để người hành nghề xem xét quyết định.

Trường hợp người lao động trong cùng một thời gian được hai, ba chuyên khoa của các cơ sở KCB khác nhau khám và cùng cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH thì chỉ được hưởng một trong những giấy chứng nhận có thời gian nghỉ dài nhất.

Đọc thêm  Telecom Knowledge And Experience Sharing: G, Gyokov Solutions

Trường hợp khám nhiều chuyên khoa trong cùng một ngày tại cùng một cơ sở KCB thì chỉ cấp một giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH.

Xem thêm: Bài Tập Về Các Thì Trong Tiếng Anh Lớp 9, Bài Tập Về Chia Thì Môn Tiếng Anh Lớp 9

Mu giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH

*
Mẫu Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH

Mẫu và cách ghi giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH thực hiện theo quy định tại Phụ lục 7 kèm theo Thông tư 56/2017/TT-BYT.

Mẫu Giy chng nhn ngh vic hưng BHXH

Các trường hợp được cấp lại Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH

– Bị mất, bị hỏng;

– Người ký các giấy chứng nhận không đúng thẩm quyền;

– Việc đóng dấu trên các giấy chứng nhận không đúng quy định;

– Có sai sót về thông tin được ghi trên giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH.

Giy chng nhn ngh vic hưng BHXH dùng đ làm gì?

Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH là thành phần hồ sơ để giải quyết 02 chế độ BHXH sau đây:

– Chế độ ốm đau: Trường hợp người lao động hoặc con của người lao động điều trị ngoại trú phải có giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH.

Xem thêm: Mẫu Báo Cáo Giám Sát Đảng Viên Chấp Hành Năm 2020, Mẫu Báo Cáo Tự Kiểm Tra Giám Sát Đảng Viên

Đọc thêm  【Havip】 Bài Thu Hoạch Kiến Thức Quốc Phòng Đối Tượng 4, Bài Thu Hoạch Quốc Phòng An Ninh 2019 Đối Tượng 4

– Chế độ thai sản: Trường hợp lao động nữ đi khám thai, sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý, người lao động thực hiện biện pháp tránh thai theo quy định tại khoản 1 Điều 37 Luật BHXH phải có giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH đối với trường hợp điều trị ngoại trú.

Viết một bình luận