Mẫu Giấy Giới Thiệu Ngân Hàng, Mẫu Giấy Giới Thiệu Đến Ngân Hàng Xin Sổ Phụ

Tải Mẫu giấy giới thiệu 2021 dành cho cá nhân, mẫu giấy giới thiệu rút tiền ngân hàng, mẫu giấy giới thiệu công ty, mẫu giấy giới thiệu công tác dành cho các tổ chức, doanh nghiệp nhằm hỗ trợ giải quyết công việc khi muốn liên hệ với các cơ quan hành chính hoặc tổ chức doanh nghiệp khác.

Đang xem: Mẫu giấy giới thiệu ngân hàng

Giấy giới thiệu sẽ giúp họ dễ dàng hơn khi giải quyết công việc với đối tác hơn. Mẫu giấy giới thiệu miễn phí mà bocdau.com giới thiệu sẽ giúp bạn giải quyết thuận lợi công việc mà mình được giao phó.

1. Giấy giới thiệu là gì?

Mẫu giấy giới thiệu là một biểu mẫu hành chính thông dụng được các doanh nghiệp, tổ chức áp dụng trong trường hợp cần giới thiệu cán bộ nhân viên, sinh viên hay người có liên quan đi liên hệ công tác, tìm việc hoặc thực tập tại một đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở cụ thể khác – giúp người được giới thiệu đến thuận lợi hơn trong việc liên hệ công tác, nhanh chóng hòa nhập, nhận việc và giải quyết công việc được giao phó.

Một cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp muốn giới thiệu một cá nhân phù hợp đến làm việc hoặc liên hệ công tác tại/công ty nào đó như Trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp nghề, dạy nghề muốn giới thiệu sinh viên/ học viên phù hợp đến thực tập tại công ty, chi nhánh, văn phòng thì sẽ cần một mẫu giấy giới thiệu.

Người được giới thiệu mang theo giấy giới thiệu (theo mẫu) có xác nhận – đóng dấu của bên giới thiệu đến nơi được giới thiệu để được xem xét tiếp nhận và bố trí nhiệm vụ công việc phù hợp.

Đọc thêm  10 mẫu báo cáo thực tập công ty may 10 - 123doc

2. Vai trò của mẫu giấy giới thiệu

Giúp doanh nghiệp xác nhận đúng người mà đơn vị mình sẽ tiếp nhận; tránh trường hợp nhầm lẫn hoặc giả mạo gây hậu quả khôn lường

Hợp thức hóa các vấn đề, thủ tục liên quan đến pháp lý, như: ký biên bản bàn giao, chứng từ, hồ sơ…

Giúp người được giới thiệu tạo được sự tin tưởng, nhận được sự hỗ trợ từ phía doanh nghiệp được giới thiệu trong suốt thời gian làm việc tại đó.

3. Ý nghĩa của Giấy giới thiệu

Giấy giới thiệu là cách thức một đơn vị/cá nhân hay tổ chức giới thiệu một cá nhân đi thực hiện công việc hay đến công tác tại một nơi nào đó thay mặt cho cá nhân/tổ chức của mình.

Trước khi giới thiệu cá nhân đến làm việc, các đơn vị, cơ quan đã phải thống nhất với nhau về công việc. Giấy giới thiệu có tác dụng đảm bảo để cá nhân có thể có các quyền lợi nhất định khi làm việc tại nơi được giới thiệu, nhằm hoàn thành tốt các nhiệm vụ của mình. Đồng thời, đơn vị tiếp nhận sẽ thuận tiện trong việc nhận diện người đến giải quyết công việc, tránh nhầm lẫn.

4. Các loại mẫu giấy giới thiệu:

Giấy giới thiệu công ty Giấy giới thiệu ngân hàng Giấy giới thiệu làm hộ khẩu Giấy giới thiệu di chuyển nghĩa vụ quân sự Giấy giới thiệu làm con dấu Giấy giới thiệu mua hồ sơ mời thầu

5. Mẫu giấy giới thiệu số 1

CÔNG TY …………..

Số………/GT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

~~~~o0o~~~~

Tp…………, ngày …… tháng …… năm 20……

GIẤY GIỚI THIỆU

Đọc thêm  100 đề tài sáng kiến kinh nghiệm mầm non hay nhất 2021

Kính gửi: ………………………………………

Công Ty chúng tôi trân trọng giới thiệu:……………………………………………………

Ông (bà): ……………………………………………………………………………………

Chức vụ: …………………………………………………………………………………….

Được cử đến: ………………………………………………………………………………..

Về việc: ……………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………

Rất mong Quý cơ quan tạo điều kiện để ông (bà)…………………………………. hoàn thành nhiệm vụ.

Giấy giới thiệu này có giá trị đến hết ngày ……/……/20……

GIÁM ĐỐC/ THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký, đóng dấu)

Nguyễn Văn A

6. Mẫu giấy giới thiệu số 2

TÊN CƠ QUAN, TC CHỦ QUẢN (1)TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC (2) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: /GGT- …. (3)….. …. (4)…. , ngày ….. tháng ….. năm 20…

GIẤY GIỚI THIỆU

……………………(2)……………………… trân trọng giới thiệu:

Ông (bà):………………………………. (5)………………………………………..

Chức vụ:………………………………………………………………………………

Được cử đến: …………………………(6)………………………………………..

Về việc:………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

Xem thêm: Mẫu Bài Thu Hoạch Chính Trị Hè 2020 (6 Mẫu), Bài Thu Hoạch Chính Trị Hè 2018

Đề nghị Quý cơ quan tạo điều kiện để ông (bà) có tên ở trên hoàn thành nhiệm vụ.Giấy này có giá trị đến hết ngày……………………./.

Nơi nhận:

Như trên;

Lưu: VT.

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ

(Chữ ký, dấu)

Họ và tên

Ghi chú:

(1) Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có).

(2) Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản (cấp giấy giới thiệu).

(3) Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản.

(4) Địa danh

(5) Họ và tên, chức vụ và đơn vị công tác của người được giới thiệu.

(6) Tên cơ quan, tổ chức được giới thiệu tới làm việc.

7. Mẫu giấy giới thiệu số 3

Mời các bạn tham khảo bản text của Mẫu giấy giới thiệu dành cho cá nhân, công ty. Nếu bạn cần tải mẫu giới thiệu file word, có thể chọn 1 trong 2 bản tải về chúng tôi cung cấp bên trên.

Đọc thêm  đề cương môn tiếng việt thực hành

TÊN CƠ QUAN, TC CHỦ QUẢN (1)TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC (2)Số: …(3)/…

Vv:……………………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc———————–

…………(4) , ngày ……..tháng ….. năm 20.…..

GIẤY GIỚI THIỆU

Kính gửi:…………………………………………………….

…………………………………(2)…………………………………………………………………………….

Giới thiệu ông, bà (5): …………………….…………………………………………………………

Chức vụ: ………………………………………………………………..……………………………..

Được cử đến (6): ……………………………………………………………………………………..

Về việc: …………………………………………………………………………………………………

Mong …………………………… giúp đỡ ông, bà …………………………………..….. hoàn thành nhiệm vụ.

Giấy giới thiệu có giá trị hết ngày……………………

Giám đốc/Thủ trưởng đơn vị

(Ký đóng dấu)

8. Cách viết giấy giới thiệu

Cách viết giấy giới thiệu được dùng trong các trường hợp sau: Giấy giới thiệu của trường cho bạn đi thực tập, giấy giới thiệu của công ty cho bạn đi công tác, làm việc với đối tác… Vậy cách viết giấy giấy giới thiệu như thế nào, hình thức ra sao, chúng ta cùng tìm hiểu dưới đây:

(1) Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có) của người được giới thiệu, đây cũng chính là đơn vị ban hành văn bản này.

(2) Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản (cấp giấy giới thiệu) hoặc người giới thiệu.

(3) Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản.

(4) Địa danh.

(5) Họ và tên, chức vụ và đơn vị công tác của người được giới thiệu.

(6) Tên cơ quan, tổ chức được giới thiệu.

Xem thêm: Đáp Án Sách Access Grade 7, Access Grade 7 : Sách Giáo Viên

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Viết một bình luận