Mẫu Giấy Biên Nhận Tiền Viết Tay, Mức Phạt Vi Phạm Hợp Đồng Đặt Cọc

Đặt cọc thường là tiền hoặc tài sản bản chất là để hai bên bán và bên mua sẽ cam kết thực hiện các giao dịch trong tương lai. Việc đặt cọc phải được lập thành văn bản, có chữ ký của các bên. Luật Minh Khuê cung cấp mẫu biên nhận tiền, hợp đồng đặt cọc và tư vấn một số vấn đề pháp lý khác liên quan:
Trong các quan hệ giao dịch hợp đồng việc đặt cọc tiền để đảm bảo giao kết và thực hiện hợp đồng trong tương lai là điều hết sức quan trọng – Công ty luật Minh Khuê cung mẫu giấy biên nhận tiền đặt cọc để Quý khách hàng tham khảo:

Để đảm bảo việc thực hiện hợp đồng hoặc giao kết hợp đồng, các bên tham gia giao dịch trước khi ký kết hợp đồng chính thức thì cần ký kết hợp đồng đặt cọc hoặc sau khi thực hiện giao dịch, vấn đề thanh toán cần phải có văn bản xác nhận hoặc giấy biên nhận tiền để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho mình về sau. Công ty Luật Minh khuê cung cấp Mẫu Giấy biên nhận để khách hàng tham khảo như sau:

Tham khảo biểu mẫu liên quan:

*

.

Đang xem: Mẫu giấy biên nhận tiền viết tay

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi: 1900.6162

——————————–

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đọc thêm  Bộ câu hỏi trắc nghiệm An toàn giao thông (Có đáp án) - Download.vn

——-***——

GIẤY BIÊN NHẬN

Tên tôi là:……………………………………………….……………

Giới tính:……………………………………………….………………..

Sinh ngày:……………………………………………….……………..

Số chứng minh nhân dân/Căn cước công dân: ………….. Ngày cấp: … Nơi cấp: …

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:…………………………………….

Chỗ ở hiện tại:……………………………………………………………..

Số điện thoại:……………………………………………….………

có Bán cho:

Ông (Bà):……………………………..…………………………….

Giới tính:……………………………………………….………………..

Sinh ngày:……………………………………………….………….

Số chứng minh nhân dân/Căn cước công dân: … Ngày cấp: ….. Nơi cấp: …

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:………………………………….

Chỗ ở hiện tại:……………………………………………………………

Số điện thoại:……………………………………………….………

Số lượng: …………………………. (Bằng chữ:…………… )

Tương đương: ……………………………………… đồng mệnh giá

Giá bán:……………………….…….. (Bằng chữ: ……………… )

Tổng giá trị thanh toán: ………………………………………………

(Bằng chữ: ………………………………………………………… )

Ông (Bà):………… đã thanh toán:……… (Bằng chữ:…………..

………………………………… .) cho Ông (Bà):……………………..

Ông (Bà): …có trách nhiệm hoàn tất mọi thủ tục chuyển nhượng cho Ông (Bà)……….số lượng ……….. nếu trên chậm nhất vào ngày……

Trong trường hợp Ông (Bà)……….không làm thủ tục chuyển nhượng số …………..như đã thoả thuận sẽ phải hoàn trả lại số tiền là:……

(Bằng chữ: ………) và chịu trách nhiệm bồi thường cho Ông (Bà)…………số tiền…………(Bằng chữ……).

Bên bán đảm bảo số tiền……….. trên là hợp pháp, không có tranh chấp, mọi quyền lợi và nghĩa vụ phát sinh từ……….thuộc về người mua.

Giấy biên nhận được lập thành 02 (hai) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 (một) bản. Hai bên cam kết mua và bán theo đúng thoả thuận đã nêu trên. Nếu bên nào vi phạm sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Đọc thêm  Cách Dạy Tiếng Việt Cho Người Nhật Bản, Dạy Tieng Việt Cho Người Nhật

Hà Nội, ngày………tháng……….năm 20……

BÊN MUA

BÊN BÁN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——-***——

GIẤY BIÊN NHẬN TIỀN ĐẶT CỌC

Tên tôi là:………………………………………….………………………….

Xem thêm: danh bạ điện thoại doanh nghiệp hà nội

Giới tính:……………………………………………….……………………………..

Sinh ngày:……………………………………………….…………………………..

Số chứng minh nhân dân/Căn cước công dân: … Ngày cấp: … Nơi cấp: …

Số điện thoại:……………………………………………….………………………

Bán cho

Ông (Bà):……………………………………………………………………….

Giới tính:……………………………………………….…………………………….

Sinh ngày:……………………………………………….……………………………

Số chứng minh nhân dân/Căn cước công dân: … Ngày cấp: … Nơi cấp: …

Số điện thoại:……………………………………………….……………………….

Cổ phiếu của công ty: ………………………………….………….………….

Số lượng: ………………………(Bằng chữ:…………………………………)

Tương đương: ………………………………………………..………..mệnh giá

Giá bán:………………………………(Bằng chữ:……………………………)

Tổng giá trị thanh toán: ………………………………………..………………..

(Bằng chữ: …………………………………………………….………..……)

Ông (Bà):……………đã đặt cọc:………….(Bằng chữ:…………..) cho Ông (Bà):……..…để mua số cổ phiếu trên.

Ông (Bà): …….. có trách nhiệm hoàn tất mọi thủ tục chuyển nhượng cho Ông (Bà)……..số lượng cổ phiếu nếu trên chậm nhất vào ngày………

Ông (Bà)…….. có trách nhiệm thanh toán số tiền còn lại là:…………(Bằng chữ:………….) cho Ông (Bà)…… chậm nhất vào………

Trong trường hợp Ông (Bà)……….không làm thủ tục chuyển nhượng số cổ phần như đã thoả thuận sẽ phải hoàn trả lại số tiền đặt cọc trên và chịu trách nhiệm bồi thường cho Ông (Bà)…………số tiền tương đương với số tiền đặt cọc.

Trong trường hợp Ông (Bà)……… không mua cổ phiếu trên hoặc không thanh toán số tiền còn lại theo đúng thời gian quy định sẽ bị mất số tiền đặt cọc.

Đọc thêm  Sách, Truyện Của Nguyễn Phước Dự, Gv, Sách, Truyện Của Nguyễn Phước Dự

Bên bán đảm bảo số cổ phiếu trên là hợp pháp, không có tranh chấp, mọi quyền lợi và nghĩa vụ phát sinh từ…………thuộc về người mua.

Giấy biên nhận được lập thành 02 (hai) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 (một) bản. Hai bên cam kết mua và bán theo đúng thoả thuận đã nêu trên. Nếu bên nào vi phạm sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Xem thêm: giải brain test

Hà Nội, ngày……tháng……….năm 20

BÊN MUA

BÊN BÁN

Trên đây là thư tư vấn của chúng tôi. Chúng tôi hy vọng rằng, ý kiến tư vấn của chúng tôi sẽ giúp làm sáng tỏ các vấn đề mà quý khách hàng đang quan tâm. Trên từng vấn đề cụ thể, nếu khách hàng cần tham khảo thêm ý kiến chuyên môn của chúng tôi, xin hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo địa chỉ email Tư vấn pháp luật hình sự miễn phí qua Email hoặc qua Tổng đài tư vấn: 1900.6162.

Viết một bình luận