Mẫu Đơn Xin Trích Lục Chứng Từ, Mẫu Đơn Đề Nghị Trích Lục Giấy Chứng Tử

Khi đăng kí khai thuế ban đầu, các doanh nghiệp sẽ phải nộp một số chứng từ gốc như: Quyết định bổ nhiệm tổng giám đốc/ giám đốc; quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng… Sau đó trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp phát sinh một số vấn đề cần phải xem xét lại các chứng từ này hoặc có bản sao. Vậy lúc này các kế toán cần phải gửi đơn gì để xin được trích lục các chứng từ? Đại lý thuế Địa Nam gửi tới MẪU CÔNG VĂN XIN SAO IN CHỨNG TỪ để giúp bạn đọc giải quyết vấn đề này.

Đang xem: Mẫu đơn xin trích lục chứng từ

*

SỞ KẾ HOẠCH & ĐẦU TƯ ………….

CÔNG TY …………………………..

————————-

Số: /2016/CV-CT

(V/v sao in chứng từ …………………….)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————-

Hà Nội, ngày tháng năm 2016

Kính gửi: …………………………………………

Tên doanh nghiệp: ……………………………………………………………………

Mã số doanh nghiệp: ………………………………………………………………….

Xem thêm: Bài Tiểu Luận: Lập Dự Án Quán Cafe Sinh Viên, Bài Tiểu Luận Lập Kế Hoạch Kinh Doanh Quán Cafe

Người đại diện: ……………………………………………………………………….

Chức danh: …………………………………………………………………………………

Chúng tôi xin trình bày với quý Cơ quan một việc như sau:

Do sơ suất, Công ty đã để thất lạc các chứng từ …………………………………. của Công ty. Nay, để việc lưu trữ, đối chiếu sổ sách của Công ty cũng như công tác thanh, kiểm tra của các cơ quan nhà nước sau này được thuận tiện và thực hiện đúng quy định pháp luật, Công ty kính đề nghị quý Cơ quan tạo điều kiện, giúp đỡ cho Công ty được sao in các chứng từ ……………………………………………………..……… của Công ty, kể từ ………….. đến …………..

Đọc thêm  Mẫu Nghị Quyết Của Đảng Uỷ Về Nhiệm Vụ Tháng 8 Năm 2020, Mẫu Văn Bản Đảng

Xem thêm: Giải Bài Tập Mai Lan Hương Lớp 7 Unit 1, Bài Tập Tiếng Anh Lớp 7 Tập 1

Công ty ……………………………………….. mong nhận được sự giúp đỡ của quý Cơ quan.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

– Như trên;

– Lưu CT;

CÔNG TY ……………………………

Viết một bình luận