Mẫu Đơn Xin Tạm Nghỉ Sinh Hoạt Đảng Tạm Thời, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Sinh Hoạt Đảng Tạm Thời

Đơn xin nghỉ sinh hoạt Đảng tạm thời 2020 là biểu mẫu được cá nhân Đảng viên lập ra khi có nhu cầu nghỉ sinh hoạt Đảng trong thời gian nhất định để gửi đến các cơ quan Đảng ủy, Chi bộ Đảng nơi Đảng viên đang công tác và sinh hoạt.

Đang xem: Mẫu đơn xin tạm nghỉ sinh hoạt đảng

Nội dung trong mẫu đơn xin nghỉ sinh hoạt Đảng tạm thời cần trình bày các thông tin cơ bản của Đảng viên như: tên tuổi, ngày tháng năm sinh, quê quán, ngày vào Đảng, lý do nghỉ sinh hoạt tạm thời. Ngoài ra nếu vì một số lý do nào đó không thể sinh hoạt theo Đảng được nữa thì đảng viên làm> Đơn xin miễn sinh hoạt Đảng. Mời các bạn cùng tham khảo và tải mẫu đơn tại đây.

ĐẢNG BỘ……………………CHI BỘ .………………………..

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

………, ngày …… tháng …… năm …

Nội dung bài viết:

ĐƠN XIN NGHỈ SINH HOẠT ĐẢNG TẠM THỜI

Kính gửi:

– Đảng ủy ……………………………..

– Chi bộ đảng ………………………….

Tôi tên là:…………………………………………………………………………

Ngày sinh:………………………………………………………………………..

Quê quán:…………………………………………………………………………

Ngày vào Đảng: ……………………………- Chính thức ngày………..

Xem thêm: Báo Cáo Thành Tích Cá Nhân Về Xây Dựng Nông Thôn Mới Cấp Xã, Phong Trào Thi Đua Xây Dựng Nông Thôn Mới

Hiện đang sinh hoạt tại Chi bộ đảng…………………………………….

Do điều kiện công việc hiện nay tôi thường xuyên đi lao động xa nhà không thể sinh hoạt thường kỳ cùng chi bộ được.

Vậy tôi làm đơn này kính mong Đảng bộ …………………….. cùng chi bộ ………………………. cho phép tôi tạm thời nghỉ sinh hoạt Đảng trong thời gian ………………………….. Tôi xin hứa luôn chấp hành tốt mọi chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước trong thời gian được tạm nghỉ sinh hoạt Đảng.

Rất mong lãnh đạo các cấp xem xét và chấp thuận.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

  Người làm đơn(Ký và ghi rõ họ tên)

Các trường hợp Đảng viên được tam thời nghỉ sinh hoạt 

– Đảng viên đi thăm người thân ở trong nước, ngoài nước từ ba tháng trở lên;

– Đảng viên làm việc lưu động hoặc việc làm không ổn định, xa nơi đang sinh hoạt chi bộ, không có điều kiện tham gia sinh hoạt chi bộ theo quy định.

Xem thêm: Bài Thu Hoạch Xây Dựng Nền Quốc Phòng Toàn Dân, An Ninh Nhân Dân Bảo Vệ

*Lưu ý: Đảng viên làm đơn nêu rõ lý do tạm thời sinh hoạt đảng, báo cáo chi bộ. Chi bộ họp xét, ra nghị quyết cho đảng viên được miễn công tác và sinh hoạt đảng và báo cáo để cấp ủy cơ sở biết; thời gian miễn công tác và sinh hoạt đảng không quá 12 tháng. Trường hợp đảng viên cần đi thêm đợt mới thì phải làm đơn, báo cáo để chi bộ xem xét, quyết định.

Viết một bình luận