Mẫu Đơn Xin Nghỉ Việc Của Giáo Viên, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Phép Dành Cho Giáo Viên

Đơn xin nghỉ dạy của giáo viên

Làm thế nào để có một lá đơn xin nghỉ việc tạo ấn tượng tốt với ban lãnh đạo nhà trường khi xin nghỉ việc là câu hỏi được nhiều cán bộ giáo viên quan tâm. bocdau.com xin giới thiệu tới các thầy cô Mẫu đơn xin nghỉ việc chuẩn nhất dành cho giáo viên.

Đang xem: Mẫu đơn xin nghỉ việc của giáo viên


Phiếu tự đánh giá xếp loại của giáo viên tiểu họcMẫu đánh giá dành cho giáo viên hợp đồngMẫu đơn xin nghỉ phép dành cho giáo viên
Cán bộ giáo viên muốn xin nghỉ việc sẽ phải thông báo cho đơn vị sự nghiệp và viết đơn xin thôi việc theo đúng quy định chung. Vì vậy, mẫu đơn xin nghỉ việc của giáo viên là thủ tục quan trọng nhằm hoàn thiện thủ tục nghỉ việc theo đúng quy định.

Nội dung của Đơn xin nghỉ việc dành cho giáo viên

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC CỦA GIÁO VIÊN

Kính gửi:- Sở GD&ĐT ……………………………………….- Hiệu trưởng trường ……………………………….

Xem thêm: Mẫu Biên Bản Phạt Chậm Tiến Độ Thi Công, Chậm Tiến Độ

Tôi tên là: ……………………………………………………………………Ngày tháng năm sinh:……………………………………………………………………………..Ngày vào ngành:…………………………………………………………………………………….Trình độ chuyên môn:……………………………………………………………………………..Chức vụ:……………………………………..Tổ chuyên môn:……………………………….Đơn vị công tác: Trường ………………………………………………………………………….Nay tôi làm đơn này, kính xin lãnh đạo Sở GD&ĐT, lãnh đạo trường cho tôi
được thôi việc kể từ ngày……….tháng……năm..……….Lý do: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..Tôi cam đoan đã bàn giao công việc lại cho bộ phận có liên quan trước khi nghỉ việc.Kính mong lãnh đạo các cấp xem xét và chấp thuận cho tôi được thôi việc. Tôi xin trân trọng cảm ơn./.

Xem thêm: Công Văn Bản 5356/Bkhđt-Qlđt

………………., ngày……..tháng…… năm ……..Người viết đơn(Ký và ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ(Ký, đóng dấu)

Mẫu đơn xin nghỉ việc của giáo viên


Phiếu tự đánh giá của giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông (YEAR) Phiếu giáo viên tự đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp Phiếu xếp loại giáo viên của hiệu trưởng Phiếu đánh giá chuẩn giáo viên Phiếu tổng hợp xếp loại giáo viên của tổ chuyên môn Phiếu đánh giá giáo viên Phiếu Cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia đánh giá hiệu trưởng Phụ lục 2 Thông tư số 14/2011/TT-BGDĐT

Viết một bình luận