Mẫu Đơn Xin Khai Thác Gỗ – Đơn Xin Khai Thác Gỗ Rừng Trồng

Tài liệu Thủ tục ” Phê duyệt hồ sơ thiết kế và cấp phép khai thác gỗ rừng trồng phòng hộ do Ban quản lý hoặc bên khoán tự đầu tư của các tổ chức thuộc tỉnh” pdf

… Phê duyệt hồ sơ thiết kế và cấp phép khai thác gỗ rừng trồng phòng hộ do Ban quản lý hoặc bên khoán tự đầu tư của các tổ chức thuộc tỉnh Thông…

Đang xem: Mẫu đơn xin khai thác gỗ

*

Tài liệu Thủ tục ” Phê duyệt hồ sơ thiết kế và cấp phép khai thác gỗ rừng trồng phòng hộ do bên nhận khoán tự đầu tư của các hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn pptx

… cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không Phê duyệt hồ sơ thiết kế và cấp phép khai thác gỗ rừng trồng phòng hộ do bên nhận khoán tự đầu tư của các hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân…

*

Tài liệu Thủ tục ” Phê duyệt hồ sơ thiết kế và cấp phép khai thác gỗ rừng trồng phòng hộ do Nhà nước đầu tư của các tổ chức thuộc tỉnh” pptx

… cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không Phê duyệt hồ sơ thiết kế và cấp phép khai thác gỗ rừng trồng phòng hộ do Nhà nước đầu tư của các tổ chức thuộc tỉnh Thông tin Lĩnh vực thống…

Xem thêm: Sách Tiếng Việt Lớp 2 Tập 2 Pdf, Để Học Tốt Tiếng Việt

Đọc thêm  tải mẫu lý lịch 2a/tctw

*

Tài liệu Thủ tục ” Phê duyệt hồ sơ thiết kế và cấp phép khai thác gỗ rừng trồng tập trung bằng vốn ngân sách, viện trợ không hoàn lại của các tổ chức thuộc tỉnh” doc

… Phê duyệt hồ sơ thiết kế và cấp phép khai thác gỗ rừng trồng tập trung bằng vốn ngân sách, viện trợ không hoàn lại của các tổ chức thuộc tỉnh…

Xem thêm: Form Mẫu Công Văn Tiếng Anh Là Gì? Form Mẫu Công Văn Tiếng Anh

*

Tài liệu Thủ tục ” Phê duyệt hồ sơ thiết kế và cấp phép khai thác gỗ rừng trồng, gỗ vườn, cây trồng phân tán, tự đầu tư gây trồng hoặc vay ưu đãi của các tổ chức, doanh nghiệp thuộc tỉnh” doc

… sơ Thành phần hồ sơ 1. – Văn bản đề nghị của của tổ chức, doanh nghiệp 2. – Hồ sơ thiết kế khai thác của tổ chức, doanh nghiệp. Số bộ hồ sơ: 01 bộ …

*

Viết một bình luận