Mẫu Đơn Xin Giảm Thuế Làm Như Thế Nào? Đơn Xin Miễm Giảm Thuế

Mẫu văn bản đề nghị miễn giảm thuế số 01/MGTH

1. Hồ sơ miễn thuế giảm thuế2. Mẫu Văn bản đề nghị miễn giảm thuế

Đang xem: Mẫu đơn xin giảm thuế

1. Hồ sơ miễn thuế giảm thuế

+ Trường hợp người nộp thuế tự xác định số tiền thuế được miễn thuế, giảm thuế, hồ sơ gồm có:- Tờ khai thuế;- Tài liệu liên quan đến việc xác định số thuế được miễn, số thuế được giảm.+ Trường hợp cơ quan quản lý thuế quyết định miễn thuế, giảm thuế thì hồ sơ miễn thuế, giảm thuế gồm có:
– Văn bản đề nghị miễn thuế, giảm thuế trong đó nêu rõ loại thuế đề nghị miễn, giảm; lý do miễn thuế, giảm thuế; số tiền thuế được miễn, giảm;- Tài liệu liên quan đến việc xác định số thuế được miễn, số thuế được giảm.+ Chính phủ quy định trường hợp người nộp thuế tự xác định số tiền thuế được miễn thuế, giảm thuế; trường hợp cơ quan quản lý thuế quyết định miễn thuế, giảm thuế.

2. Mẫu Văn bản đề nghị miễn giảm thuế

Xem thêm: 688/Qđ-Ubnd – Quyết Định 688/Qđ

Mẫu Văn bản đề nghị miễn giảm thuế số 01/MGTHNội dung chi tiết của Mẫu Văn bản đề nghị miễn giảm thuế số 01/MGTH, mời các bạn tham khảo:

*

3. Tài liệu gửi kèm: (ghi rõ tên tài liệu, bản chính hay bản sao)(1) ………………………………………………………………………………………………………….(2) ………………………………………………………………………………………………………….Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

Xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn:Xác nhận của cơ quan kiểm lâm trực tiếp quản lý rừng:(đối với cá nhân, hộ gia đình)NGƯỜI NỘP THUẾ hoặcĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾKý, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

Xem thêm: tcvn 4453

*

Mẫu 02-SDDPNN: Tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp dùng cho tổ chức Mẫu tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp dùng cho tổ chức Mẫu giấy ủy quyền (làm việc với cơ quan thuế, cơ quan nhà nước khác) Mẫu giấy uỷ quyền làm việc với cơ quan thuế Mẫu số S61-DN: Sổ theo dõi thuế giá trị gia tăng Sổ theo dõi thuế giá trị gia tăng theo Thông tư 200/2014/TT-BTC năm 2014 của Bộ tài chính Mẫu số 02/TMĐN: Thông báo nộp tiền thuê đất Mẫu khai thuế liên quan đến sử dụng đất đai năm 2016

Viết một bình luận