Mẫu Đơn Xin Cấp Lại Giấy Khai Sinh Và Cách Ghi Chuẩn, Thủ Tục Xin Cấp Lại Giấy Khai Sinh Bị Mất

Giấy khai sinh được cơ quan có thẩm quyền cấp cho cá nhân khi đi đăng ký khai sinh. Tuy nhiên, nếu vì một lý do nào đó mà thất lạc thì phải đăng ký lại. Sau đây là mẫu tờ khai đăng ký lại khai sinh.

Đang xem: Mẫu đơn xin cấp lại giấy khai sinh

*

Mục lục bài viết

Đăng ký lại khai sinh khi nào?

Điều 24 Nghị định 123/2015/NĐ-CP quy định điều kiện được đăng ký lại khai sinh khi:

– Sổ hộ tịch và bản chính giấy khai sinh đều bị mất

– Người yêu cầu đăng ký khai sinh phải còn sống tại thời điểm tiếp nhận hồ sơ

– Người yêu cầu phải nộp đầy đủ bản sao giấy tờ, tài liệu liên quan đến việc đăng ký khai sinh

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

Thẩm quyền đăng ký lại khai sinh

Điều 25 Nghị định 123/2015/NĐ-CP nêu rõ, thẩm quyền đăng ký khai sinh được quy định như sau:

– UBND cấp xã nơi đã đăng ký khai sinh trước đây

– UBND cấp xã nơi người yêu cầu thường trú

Các giấy tờ cần chuẩn bị

– Tờ khai theo mẫu

+ Bản sao Giấy khai sinh

+ Bản chính hoặc bản sao giấy tờ có giá trị thay thế Giấy khai sinh được cấp trước năm 1945 ở miền Bắc và trước năm 1975 ở miền Nam

+ Giấy chứng minh nhân dân, Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu;

+ Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú, giấy tờ chứng minh về nơi cư trú;

+ Bằng tốt nghiệp, Giấy chứng nhận, Chứng chỉ, Học bạ, Hồ sơ học tập do cơ quan đào tạo, quản lý giáo dục có thẩm quyền cấp hoặc xác nhận;

+ Giấy tờ khác có thông tin về họ, chữ đệm, tên, ngày, tháng, năm sinh của cá nhân;

+ Giấy tờ chứng minh quan hệ cha con, mẹ con.

Cụ thể xem tại: Điều 9 Thông tư 15/2015/TT-BTP.

Đặc biệt là nếu người yêu cầu là cán bộ, công chức, viên chức, người đang công tác trong lực lượng vũ trang thì phải có văn bản xác nhân của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị về các nội dung sau:

– Họ, chữ đệm, tên

– Giới tính

– Ngày tháng năm sinh

– Dân tộc, quốc tịch, quê quán

– Quan hệ cha – con, mẹ – con

Thời gian xử lý việc đăng ký lại khai sinh

Thời hạn xử lý việc đăng ký lại khai sinh sẽ là 05 ngày làm việc nếu người yêu cầu cung cấp đầy đủ các loại giấy tờ, tài liệu nêu trên.

Trường hợp phải có văn bản xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 13 ngày làm việc (không tính thời gian gửi văn bản yêu cầu xác minh và thời gian gửi văn bản trả lời kết quả xác minh qua hệ thống bưu chính).

Tờ khai đăng ký lại khai sinh cụ thể, chi tiết

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ LẠI KHAI SINH

Kính gửi: (1)……………………………………………………………………………………..

Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu: ……………………………………………………………….

Giấy tờ tùy thân: (2)………………………………………………………………………………………..

Nơi cư trú: (3)………………………………………………………………………………………………..

Quan hệ với người được khai sinh: ………………………………………………………………..

Đề nghị cơ quan đăng ký lại khai sinh cho người có tên dưới đây:

Họ, chữ đệm, tên:………………………………………………………………… ………………..

Ngày, tháng, năm sinh: ……………………………………ghi bằng chữ:…………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

Xem thêm: Khái Niệm Phong Cách Làm Việc, Làm Việc Hiệu Quả Cao Trong Công Việc

Nơi sinh: (4).………………………………………………………………………………….

Giới tính:………………….. Dân tộc: ……………………… ….Quốc tịch: …………………

Quê quán: …………………………………………………………………………………………………….

Họ, chữ đệm, tên cha: …………………………….……………………………………..

Năm sinh: …………………. Dân tộc: …………………….. Quốc tịch: ……………………

Nơi cư trú: (3) …………………………………………………………………………………………………

Họ, chữ đệm, tên mẹ:

Năm sinh: …………………. Dân tộc: …………………….. Quốc tịch: ……………………

Nơi cư trú: (3) ………………………………………………………………………………………………..

Đã đăng ký khai sinh tại: (5)…………………………….…………………………………

Giấy khai sinh số: (6)………………………….., ngày ………. / ………./…….. …………

Lý do đăng ký lại: ……………………………………………………. ……………………….

Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc cam đoan của mình.

Làm tại: ……………………., ngày ……….. tháng ……… năm …………..

Xem thêm: Thpt Nguyễn Trãi Quận 4 – Trường Thpt Nguyễn Trãi, Quận 4, Tp

Người yêu cầu

(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)

……………………………………

Hướng dẫn chi tiết cách điền Mẫu tờ khai đăng ký lại khai sinh (Ảnh minh họa)

Cách điền cụ thể như sau:

Mục “Kính gửi”: Ghi rõ tên cơ quan đăng ký lại khai sinh như phần thẩm quyền (nêu trên)

Viết một bình luận