Biểu Mẫu Đơn Xác Nhận Hạnh Kiểm Tại Địa Phương, Mẫu Đơn Xác Nhận Hạnh Kiểm Chính Xác Nhất

Giấy xác nhận hạnh kiểm hay Đơn xin xác nhận hạnh kiểm được sử dụng để chứng minh nhân thân, không vi phạm pháp luật, do cơ quan công an tại địa phương nơi cư trú xác nhận. Khi làm hồ sơ đi làm, học tập rất nhiều nơi yêu cầu giấy xác nhận hạnh kiểm này để thuận tiện cho việc quản lý, đảm bảo an ninh trật tự.

Đang xem: Mẫu đơn xác nhận hạnh kiểm tại địa phương

Giấy xác nhận hạnh kiểm phải có chứng thực của địa phương thì mới có giá trị. Thông thường, công an xã sẽ là nơi quản lý hồ sơ, sơ yếu lý lịch của bạn. Ngoài ra, khi làm hồ sơ đi làm người lao động cần chuẩn bị CV xin việc, đơn xin việc viết tay, giấy chứng nhận sức khỏe….

Mẫu giấy xác nhận hạnh kiểm

Giấy xác nhận hạnh kiểm

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————————

GIẤY XÁC NHẬN HẠNH KIỂM

Kính gửi:

Công an Phường (Xã):…………………………………….

– Quận (Huyện):……………………………………………….

Tôi đứng tên dưới đây là:………………………… ………………………………………………………

Ngày, tháng, năm sinh:……………………………. ………………………………………………………

Nơi sinh :……………………………………………….. ………………………………………………………

Quê quán: …………………………………………….. Dân tộc: ………………………………………….

Địa chỉ thường trú:………………………………….. ………………………………………………………

Xem thêm: Mẫu Thư Mời Báo Hiếu (Đầy Đủ), : Thư Mời Báo Hiếu (Từ Bạn Nguyễn Hữu Đức)

Địa chỉ tạm trú:……………………………………….. ………………………………………………………

Số CMND/Hộ chiếu:………………………………… ………………………………………………………

Cấp ngày: …………………………………………….. Tại:………………………………………………….

Bản thân tôi chấp hành tốt pháp luật của nhà nước và các quy định tại địa phương………………………….

Nay tôi làm đơn này xin các cấp có thẩm quyền xác nhận để tôi được bổ túc hồ sơ xin việc tại Công ty…………….

Ngày……….. tháng……….năm 200……

Xác nhận của địa phương

Kính đơn

 

Cách ghi đơn xin xác nhận hạnh kiểm:

 Kính gửi: Ghi tên công an của phường (xã) và quận (huyện) nơi bạn đang sinh sống. Tôi tên là: Ghi đầy đủ họ tên người làm đơn. Ngày, tháng, năm sinh: Ghi đầy đủ ngày tháng năm sinh của người làm đơn. Nơi sinh: Tên nơi bạn sinh ra theo giấy khai sinh. Nguyên quán: Quê hương của bạn. Dân tộc: Ghi cụ thể tên dân tộc của bạn. Địa chỉ thường trú: Địa chỉ theo hộ khẩu thường trú của người làm đơn.

Thủ tục xin xác nhận hạnh kiểm

Khi cần xin xác nhận hạnh kiểm để làm hồ sơ đi làm hoặc học tập thì bạn cần phải làm đơn xin xác nhận hạnh kiểm tại công an địa phương. Sau khi chuẩn bị xong hồ sơ theo hướng dẫn phía dưới thì hồ sơ gửi lên xã, phường để được xác nhận hạnh kiểm.

Luật lý lịch tư pháp, hiện nay pháp luật Việt Nam không còn có quy định về việc xin xác nhận hạnh kiểm ở địa phương để đi làm mà thay vào đó là việc cấp phiếu lý lịch tư pháp theo yêu cầu của cá nhân có giá trị chứng minh cá nhân có hay không có án tích. Theo quy định tại điều 44 Luật lý lịch tư pháp quy định thì thẩm quyền cấp Phiếu lý lịch tư pháp gồm các cơ quan sau:

“1.Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia thực hiện việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp trong các trường hợp sau:

a. Công dân Việt Nam mà không xác định được nơi thường trú hoặc nơi tạm trú;

b. Người nước ngoài đã cư trú tại Việt Nam.

Xem thêm: Mẫu Cv Giáo Viên Tiếng Anh Cho Người Đi Dạy Có Khó Như Bạn Tưởng Tượng?

2. Sở Tư pháp thực hiện việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp trong các trường hợp sau:

a. Công dân Việt Nam thường trú hoặc tạm trú ở trong nước;

b. Công dân Việt Nam đang cư trú ở nước ngoài;

c. Người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam.”

* Thời hạn giải quyết

Không quá 10 ngày từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ; Trường hợp cá nhân đã cư trú ở nhiều nơi hoặc có thời gian ở nước ngoài, người nước ngoài thì, xác minh điều kiện đương nhiên được xóa án tích thì không quá 20 ngày.

Như vậy, đối chiếu với thông tin bạn cung cấp cho thấy công an phường không có thẩm quyền cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho bạn mà phải là Sở tư pháp nơi bạn thường trú.

Viết một bình luận