Mẫu đơn xin nghỉ phép năm 2023 dành cho người lao động

Mẫu đơn nghỉ phép

1. Mẫu đơn xin nghỉ phép năm 2023 dành cho người lao động và hướng dẫn sử dụng mẫu

Mẫu đơn xin nghỉ phép năm 2023 dành cho người lao động và hướng dẫn sử dụng mẫu này

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________

ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP

– Căn cứ Điều 113 Bộ luật Lao động 2019;

– Căn cứ Nghị định 145/2020/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 35/2022/NĐ-CP);

– Căn cứ quy định của Công ty[1]…………………………………

Kính gửi: – Ban Giám đốc Công ty[2]…………………………..

– …………………………………………….

Tôi tên là[3]:…………………… Sinh ngày[4]:…/…/…

Điện thoại liên hệ[5]: …………………………………………………………………………………….

Hiện đang làm việc tại[6]: ………………………… của Công ty[7]……………………………….

Tôi làm đơn này để xin phép Công ty cho tôi được nghỉ hằng năm theo quy định tại Điều 113 Bộ luật Lao động 2019 từ ngày[8] …/…/2023 đến hết ngày…/…/2023 (tương ứng[9] … ngày phép hằng năm).

Lý do nghỉ phép[10]:…………………………………………………………………………………………………………

Trong thời gian nghỉ, tôi sẽ bàn giao công việc lại cho ông (bà)[11]……………………………….. hiện đang làm việc tại[12]:………………………….của Công ty[13]……………………………………………………….

Ông (bà)[14] ……………………. sẽ thay thế tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao theo quy định của Công ty.

Tôi xin cam đoan sẽ cập nhật đầy đủ tình hình công việc trong thời gian nghỉ phép và cam kết sẽ trở lại làm việc đúng thời hạn quy định.

Rất mong Ban Giám đốc Công ty xem xét và giải quyết cho tôi nghỉ phép theo nguyện vọng nêu trên.

Đọc thêm  phân tích khổ đầu bài thơ mùa xuân nho nhỏ

Trân trọng cảm ơn!

BAN GIÁM ĐỐC[15]

(ký và ghi rõ họ tên)

………………

…, ngày…tháng…năm 2023

NGƯỜI LÀM ĐƠN

(ký và ghi rõ họ tên)

………………

Mẫu đơn xin nghỉ phép năm 2023 dành cho người lao động (Ảnh minh họa – Nguồn từ Internet)

2. Ngày nghỉ phép năm của người lao động

Theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 113 Bộ luật Lao động 2019 quy định về ngày nghỉ hằng năm (hay thường được gọi là ngày nghỉ phép năm) như sau:

Người lao động làm việc đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động như sau:

– 12 ngày làm việc đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường.

– 14 ngày làm việc đối với người lao động chưa thành niên, lao động là người khuyết tật, người làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

– 16 ngày làm việc đối với người làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

Trong trường hợp người lao động làm việc chưa đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì số ngày nghỉ hằng năm theo tỷ lệ tương ứng với số tháng làm việc.

3. Trường hợp người lao động sử dụng mẫu đơn xin nghỉ phép năm 2023

Nhằm đảm bảo quyền lợi của người lao động, người sử dụng lao động thường quy định ngày nghỉ phép năm theo một trong 03 hình thức sau đây:

Đọc thêm  Mẫu kế hoạch học tập của học sinh [Cập nhật 2023]

(1) Người lao động được linh hoạt chọn ngày nghỉ phép năm nhưng phải được người sử dụng lao động phê duyệt trước.

Ưu điểm của hình thức này là người lao động có thể chủ động chọn ngày nghỉ phép sao cho phù hợp với nhu cầu của bản thân.

Tuy nhiên, người lao động sẽ phải nộp đơn xin nghỉ phép năm cho người sử dụng lao động trong trường hợp này.

(2) Người sử dụng lao động ấn định lịch nghỉ hằng năm.

Trước khi ấn định lịch nghỉ hằng năm, người sử dụng lao động phải tham khảo ý kiến của người lao động và phải thông báo trước cho người lao động biết.

Trong trường hợp này, người lao động sẽ nghỉ phép năm theo lịch nghỉ mà người sử dụng lao động ấn định và không cần phải sử dụng mẫu đơn xin nghỉ phép tại Mục 1.

(3) Người lao động được tự lựa chọn ngày nghỉ phép năm mà không cần người sử dụng lao động phê duyệt nhưng phải thông báo trước khi nghỉ.

Trong trường hợp này, người lao động không cần nộp đơn xin nghỉ phép năm mà thay vào đó chỉ cần thông báo cho người sử dụng lao động biết.

Lưu ý: Trước khi xin nghỉ phép năm, người lao động cần đọc kỹ nội quy lao động và các quy định khác của Công ty về trình tự, thủ tục xin nghỉ phép, thời hạn thông báo/nộp đơn xin nghỉ phép năm để thực hiện cho đúng.

Đọc thêm  Cấu trúc của một bài essay và các bước làm chi tiết - Luanvan1080

Bên cạnh đó, mẫu đơn xin nghỉ phép năm 2023 nêu tại Mục 1 chỉ mang tính tham khảo, trong trường hợp người sử dụng lao động quy định mẫu xin nghỉ phép dùng cho nội bộ thì người lao động sử dụng theo mẫu đó.