Mẫu Đơn Đề Nghị Trả Lại Tiền Đặt Cọc Mới Nhất Năm 2021, Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Độc Lập

Mẫu đơn đề nghị ra quyết định trả lại tiền đã đặt để bảo đảm

Mẫu đơn đề nghị ra quyết định trả lại tiền đã đặt để bảo đảm là mẫu đơn được lập ra để đề nghị về việc ra quyết định trả lại tiền đã đặt để bảo đảm. Mẫu đơn đề nghị nêu rõ bị can được đặt tiền, số tiền được trả lại…

Đang xem: Mẫu đơn đề nghị trả lại tiền

Mẫu được ban hành theo Thông tư 61/2017/TT-BCA của Bộ Công an. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn đề nghị tại đây.
Mẫu quyết định về việc đặt tiền để bảo đảmMẫu đề nghị phê chuẩn quyết định đặt tiền bảo đảmMẫu biên bản về việc đặt tiền để bảo đảm

Nội dung cơ bản của mẫu đơn đề nghị ra quyết định trả lại tiền đã đặt để bảo đảm như sau:

………………………………………………………………………………CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúcSố: ………………………………., ngày…… tháng…… năm……..

Xem thêm: Bộ Câu Hỏi Trắc Nghiệm Về Ô Nhiễm Môi Trường Có Đáp Án (267 Câu)

ĐỀ NGHỊ

Ra Quyết định trả lại tiền đã đặt để bảo đảm

Kính gửi: Viện kiểm sát …………………………………………………….Cơ quan ………………………………. đã ra Quyết định về việc đặt tiền để bảo đảm số:………………….. ngày …..tháng …. năm…..đối với bị can …………………………………………….. đã có hành viphạm vào khoản …………… Điều ………………… Bộ luật Hình sự;Xét thấy bị can đã chấp hành đầy đủ các nghĩa vụ đã cam đoan;Căn cứ Điều 36 và Điều 122 Bộ luật Tố tụng hình sự, Cơ quanđề nghị Viện kiểm sát ………………………………………… ra Quyết định trả lại số tiền đã đặt để bảo đảm cho bị can:Họ tên: …………………………………………………….. Giới tính: ………………………..Tên gọi khác: …………………………………………………………………………………….
Sinh ngày ……….. tháng ………… năm ………………… tại: …………………………..Quốc tịch: ……………………….; Dân tộc: ……………………….; Tôn giáo: …………Nghề nghiệp: …………………………………………………………………………………….Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu: ………………………………………………………….cấp ngày………… tháng ………… năm ………………. Nơi cấp: ……………………..Nơi cư trú: ………………………………………………………………………………………..Số tiền được trả lại là: ………………………………………………………………………..(ghi bằng chữ) …………………………………………………………………………………..

Đọc thêm  Chúa thượng hay hoàng thượng người nào lớn hơn? Tại sao?

Xem thêm: Cập Nhật 2019: Bảng Giá Elite Fitness Bảng Giá Elite Fitness Chi Tiết

Nơi nhận:– Như trên;- Bị can;- Hồ sơ 02 bản…………………………………..

Mẫu đơn đề nghị ra quyết định trả lại tiền đã đặt để bảo đảm

Mẫu đề nghị phê chuẩn quyết định về việc bảo lĩnh Đề nghị phê chuẩn quyết định về việc bảo lĩnh Mẫu giấy cam đoan thực hiện các nghĩa vụ Mẫu giấy cam đoan Mẫu quyết định về việc bảo lĩnh Quyết định về việc bảo lĩnh

Viết một bình luận