Mẫu Đơn Cớ Mất Cmnd – Cách Viết Đơn Cớ Mất

Đơn Cớ Mất là gì?

Mẫu đơn cớ mất được sử dụng khi bạn bị mất đồ đạc, tài sản, giấy tờ tùy thân, bạn cần làm đơn cớ mất để trình lên công an phường hoặc địa phương nơi bạn sống nhằm hy vọng tìm lại hoặc làm lại giấy tờ. Dưới đây là mẫu đơn Cớ Mất chuẩn nhất dành cho những ai muốn làm đơn xin cấp lại giấy tờ mới.

Đang xem: Mẫu đơn cớ mất cmnd

*

Đơn Cớ Mất là gì

Mẫu đơn Cớ Mất

bocdau.com xin đưa ra một số mẫu đơn Cớ Mật để các bạn tham khảo hy vọng có thể giúp ích cho các bạn.

Mẫu 1:

UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMQuận (huyện): ……………….. Độc lập – Tự do – Hạnh phúcPhường (xã) : …………………. ——–o0o——–

ĐƠN CỚ MẤT

Kính gửi: ……………………………………………………………………………..Trích yếu:…………………………………………………………Tôi tên: ………………………………………………………………………………………………………..Sinh ngày……… tháng ………. năm ………….Tại: …………………………………………..Nghề nghiệp: ………………………………………………………………………………………………..Chứng minh nhân dân:……………………. ngày cấp: …………………. Tại: …………………….Địa chỉ thường trú tại số: ………………………..đường: ……………………………………………Phường(xã, TT)……………………………. Quận (huyện):………………………..Kính trình với quí cơ quan rằng, vào ngày ……….

Xem thêm: tiểu luận tình huống thanh tra giáo dục

Xem thêm: Đáp Án Sách Solutions Pre-Intermediate Student'S Book Answer Keys

tháng………..năm 20……….Tôi có mất: …………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………Tại: ………………………………………………………………………………………………………………Lý do: ………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….……………., ngày ……. tháng ……. năm 20….Người viết đơnNgười chứng thứ nhất

XÁC NHẬNNgười chứng thứ hai của cơ quan có

Mẫu 2:

……………………………… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMQuận (huyện): ……………….. Độc lập – Tự do – Hạnh phúcPhường (xã) : …………………. ——–o0o——–

ĐƠN CỚ MẤT

Kính gửi: ……………………………………………………………………………..

Tôi tên: ………………………………………………………………………………………………………..Sinh ngày……… tháng ………. năm …………. Nơi sinh …………………………………………..Nghề nghiệp: ………………………………………………………………………………………………..Chứng minh nhân dân:……………………. ngàycấp: …………………. Tại: …………………….Địa chỉ thường trú: …………………………………………………………………………………………

Viết một bình luận