Mẫu Đơn Cớ Mất Chứng Minh Nhân Dân Bị Mất, Mẫu Đơn Cớ Mất Giấy Tờ Mới Nhất

Chứng minh nhân dân à tên một loại giấy tờ tùy thân của công dân Việt Nam, trong đó có xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về đặc điểm căn cước, lai lịch của người được cấp. Khi bị mất Chứng minh nhân dân nhưng cá nhân đang làm thủ tục tại Cơ quan/tổ chức yêu cầu xuất trình, cung cấp chứng minh nhân dân mà chưa thể kịp thời làm lại chứng minh nhân dân để cung cấp, thì cá nhân có thể làm đơn xác nhận mất chứng minh nhân dân đồng thời xác nhận các thông tin về nhân thân của mình tại Công an xã/phường nơi đăng ký hộ khẩu thường trú để làm căn cứ chứng minh và thay thế tạm thời chứng minh nhân dân trong thời gian chờ cấp lại chứng minh nhân dân.

Đang xem: Mẫu đơn cớ mất chứng minh nhân dân

Sau đây, Luật Hùng Sơn xin gửi tới bạn đọc mẫu đơn.

*
*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————-o0o————-

……………., ngày ……. tháng …….. năm ……..

ĐƠN XIN XÁC NHẬN

(V/v: Mất Chứng minh nhân dân)

Kính gửi: Công an xã/phường …………..

Xem thêm: Mẫu Bảng Điểm Đại Học – BiểU MẫU Phã²Ng đàO TạO

Tôi là: ……………………………………………. sinh ngày: ………………………….

CMND số: ………………………………… cấp ngày ……………… tại …………………………

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………………………………………..

Chỗ ở hiện nay: …………………………………………………………………………………………………………

Tôi làm đơn này xin trình bày với quý cơ quan một việc như sau:

Ngày …../……./……, trên đường đi làm tôi đã làm rơi mất ví trong đó có tiền và các giấy tờ tùy thân của tôi gồm Bằng lái xe, Chứng minh nhân dân có số ……………. cấp ngày …………….. nêu trên. Đến nay, dù đã cố gắng nhưng tôi không thể tìm lại được chiếc ví cùng các giấy tờ nhân thân của mình nên tôi đã làm thủ tục xin cấp lại các giấy tờ nêu trên tại Cơ quan có thẩm quyền.

Xem thêm: Đồ Án Mạng Lưới Thoát Nước, Đồ Án Tốt Nghiệp Hệ Thống Thoát Nước

Tuy nhiên, trong thời gian chờ làm lại các giấy tờ, tôi đang tiến hành hoàn thiện hồ sơ ….. và cần có Giấy tờ chứng minh nhân thân của bản thân (với mỗi trường hợp cần sử dụng khác nhau thì cá nhân có thể nêu mục đích sử dụng theo hoàn cảnh cụ thể khác nhau). Do đó, tôi làm đơn này, xin xác nhận về việc bị mất chứng minh nhân dân và xác nhận các thông tin nhân thân nêu trên là đúng sự thật.

Viết một bình luận