Mẫu Đề Nghị Thanh Toán Hợp Đồng, Mẫu Công Văn Đề Nghị, Yêu Cầu Thanh Toán Công Nợ

Mẫu giấy đề nghị thanh toán tiền hợp đồng: Giấy đề nghị thanh toán tiền hợp đồng dùng để đề nghị bên có nghĩa vụ thực hiện thanh toán thanh toán tiền….

MẪU GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN TIỀN HỢP ĐỒNG

Câu hỏi về mẫu giấy đề nghị thanh toán tiền hợp đồng

Chào Luật sư, tôi có câu hỏi mong Luật sư tư vấn. Tôi có ký hợp đồng với đối tác, nay muốn đối tác thanh toán tiền thì viết giấy đề nghị như thế nào.

Đang xem: Mẫu đề nghị thanh toán hợp đồng

Rất mong nhận được sự phản hồi từ Luật sư, tôi xin cảm ơn!

Câu trả lời về mẫu giấy đề nghị thanh toán tiền hợp đồng

Chào bạn! Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về mẫu giấy đề nghị thanh toán tiền hợp đồng, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về mẫu giấy đề nghị thanh toán tiền hợp đồng như sau:

1. Căn cứ pháp lý về mẫu giấy đề nghị thanh toán tiền hợp đồng

2. Nội dung tư vấn về mẫu giấy đề nghị thanh toán tiền hợp đồng

 2.1 Nội dung của giấy đề nghị thanh toán tiền hợp đồng 2.1.1 Khái niệm, đặc điểm của giấy đề nghị thanh toán tiền hợp đồng

Giấy đề nghị thanh toán tiền hợp đồng dùng để đề nghị bên có nghĩa vụ thực hiện thanh toán tiền hợp đồng cho bên được nhận tiền.

Đặc điểm:

Giấy đề nghị phải thể hiện được số tiền phải thanh toánCó dẫn chứng cụ thể là cơ sở để thanh toánCó chữ ký đầy đủ của các bên trong quan hệ hợp đồng  2.1.2 Các nội dung cần có trong giấy đề nghị thanh toán

Thứ nhất, thông tin người được thanh toán và thông tin người phải thanh toán

Thứ hai, số tiền phải thanh toán. Lưu ý số tiền phải thanh toán phải được viết bằng cả số và chữ

Thứ ba, phải có nội dung yêu cầu thanh toán. Nội dung cần phải viết rõ ràng, ngắn gọn tránh dài dòng. Cần phải ghi rõ các căn cứ phát sinh nghĩa vụ thanh toán của đối tác và quyền được nhận tiền của bạn.

Thứ tư, khi yêu cầu thanh toán bạn cần phải gửi kèm theo các chứng từ liên quan đến thanh toán. Điều này rất quan trọng bởi vì căn cứ vào chứng từ kèm theo, đối tác sẽ xác nhận được chính xác số tiền phải thanh toán cho bạn. Khi đã xác định được số tiền thì bên đối tác mới có thể thanh toán cho bạn.

Thứ năm, chữ ký của các bên. Trong giấy đề nghị thanh toán phải có đầy đủ chữ ký để đảm bảo tính chính xác trong hành chính. Thể hiện ý chí các chủ thể trong quan hệ này.

*

Mẫu giấy đề nghị thanh toán tiền hợp đồng

2.2 Mẫu giấy đề nghị thanh toán tiền hợp đồng

Đơn vị: ………..

Số: /ĐNTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————-

…, ngày…tháng….năm…

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN

Họ và tên người đề nghị: ……………………………………………………………………….

Số giấy GT, CMT: ………………………………………………………………………………

Bộ phận công tác: ………………………………………………………………………………..

Số tiền đề nghị thanh toán: …………………………………………………………………….

Xem thêm: lưu hoằng

Bằng chữ: ………………………………………………………………………………………….

Hình thức thanh toán: Tiền mặt Ngân hàng

Thời hạn thanh toán: ………………………. /………… /……………………………………..

Tên dự án/hợp đồng: ………………………………………………………………………….

Trả cho đơn vị: …………………………………………………………………………………..

Tại Ngân hàng: …………………………………………………………………………………..

Nội dung thanh toán:

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

Kèm theo………………. chứng từ.

Xem thêm: biên bản họp bầu tổ trưởng công đoàn

LÃNH ĐẠO CÔNG TY KẾ TOÁN TRƯỞNG NGƯỜI ĐỀ NGHỊ

>> Bạn có thể tải mẫu giấy đề nghị thanh toán TẠI ĐÂY

 Bài viết tham khảo:

bocdau.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

Viết một bình luận