Biểu Mẫu Đăng Ký Nộp Thuế Điện Tử Ngân Hàng Agribank, Biểu Mẫu Đăng Ký Nộp Thuế Điện Tử Qua Ngân Hàng

DỊCH VỤ KẾ TOÁNDỊCH VỤ KIỂM TOÁNCHỮ KÝ SỐDỊCH VỤ GIẤY PHÉPTHÀNH LẬP CÔNG TYTHAY ĐỔI ĐĂNG KÝ KINH DOANHTẠM NGƯNG KINH DOANHGIẢI THỂ DOANH NGHIỆPGIẤY PHÉP CONDỊCH VỤ VISAGIẤY PHÉP CONHÓA ĐƠN ĐIỆN TỬPHẦN MỀM

*

BIỂU MẪU 01/NTĐT-ĐK

ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG DỊCH VỤ NỘP THUẾ ĐIỆN TỬ

(DÀNH CHO KHÁCH HÀNG TỔ CHỨC)

Kính gửi: Ngân hàng No&PTNT Việt Nam, Chi nhánh ……………..…..

Đang xem: Mẫu đăng ký nộp thuế điện tử ngân hàng agribank

……….., ngày……., tháng……, năm……… Chúng tôi đăng ký sử dụng dịch vụ Nộp thuế điện tử với các thông tin sau:

THÔNG TIN VỀ KHÁCH HÀNG

Tên tổ chức (*):…………………………………………………………………………….………………………………………………

Người đại diện theo pháp luật (*):………………………………………………………….………………………………………………

CMND/Hộ chiếu (*):…………….Nơi cấp:………………………Cấp ngày:…………….……………………………………………….

Chức danh:…………………………………………………………………………………………………………………………………..

(Người được ủy quyền……………………..….Chức danh………………………….…………………………………………………….

theo văn bản ủy quyền số…..………………………………………………………………………………………………………………)

CMND/Hộ chiếu (*):…………….Nơi cấp:………………………Cấp ngày:……………………………………………………………..

Mã số khách hàng (CIF):……………………………………………………………………………………………………………………

Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (*)..………………………………………………………………………………………………

Ngày cấp: …………………….Nơi cấp:……………………………………………………………………………………………………

Mã số thuế (*):…………………………………………………………………………………………………………………………..….

Tên theo Mã số thuế……………………………………………………………………………………………………………………..….

Ngành nghề kinh doanh……………………………………………………………………………………………………………….……

ĐĂNG KÝ THÔNG TIN SỬ DỤNG DỊCH VỤ NỘP THUẾ ĐIỆN TỬ

Thư điện tử (Email) (*)……………………………………………………………………………………………………………………..

Xem thêm: Có Bác Nào Đọc ” Giải Mã Bí Ẩn Phái Đẹp Ebook Cho Hết Vào Đây!

Số điện thoại (*)…………………………………………………………………………….……………………………………………….

Số tài khoản thanh toán đăng ký sử dụng dịch vụ Nộp thuế điện tử và thanh toán phí (*): ……..…………………………………………….

Chủ tài khoản (*):…………………………………………………………………………..…..………………………………………………..

(theo uỷ quyền số ……………………………………………………………………………..…………………………………………………)

CMND/Hộ chiếu (*):…………….Nơi cấp:…………………………Cấp ngày:……………..………………………………………………….

Kế toán trưởng (*):…………………………………………………………………………..…………………………………………………..

(theo uỷ quyền số ………………………………………………………………………..……………………………………………….……..)

CMND/Hộ chiếu (*):…………….Nơi cấp:…………………………Cấp ngày:………..………………………………………………..…….

 CAM KẾT CỦA KHÁCH HÀNG

Đã đăng ký dịch vụ Nộp thuế điện tử (NTĐT) tại Cổng thông tin điện tử của Tổng cục thuế. Cung cấp đầy đủ, chính xác và cập nhật các thông tin theo yêu cầu của Agribank và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các thông tin đã cung cấp liên quan đến dịch vụ NTĐT.Chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc bảo mật thông tin tài khoản đăng nhập dịch vụ NTĐT trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục thuế. Agribank hoàn toàn miễn trách nhiệm, kể cả trường hợp sau đó khách hàng phát hiện ra giao dịch NTĐT có sự giả mạo, mạo danh hay được thực hiện bởi người không có thẩm quyền. Ủy quyền vô điều kiện và không hủy ngang cho Agribank thực hiện trích tiền từ tài khoản thanh toán số………………………… tại Chi nhánh Agribank………………….. để thực hiện các giao dịch NTĐT và thu phí dịch vụ (nếu có) theo biểu phí hiện hành của Agribank đối với các Giấy nộp tiền vào NSNN (GNT) được lập trên ứng dụng của Cổng thông tin điện tử của Tổng cục thuế gửi đến cho Agribank nếu đảm bảo đủ điều kiện thanh toán. Đảm bảo đủ số dư tài khoản tại thời điểm thanh toán để thực hiện giao dịch và thanh toán phí cho các giao dịch NTĐT.Có trách nhiệm phối hợp với Agribank thực hiện tra soát các giao dịch NTĐT theo đề nghị của Agribank, KBNN hoặc Cơ quan thuế và hoàn toàn chịu trách nhiệm về các thông tin cung cấp.Thông báo kịp thời cho Agribank và Cơ quan thuế để xử lý các vấn đề liên quan trong các trường hợp dưới đây:

– Nghi ngờ hoặc phát hiện việc truy cập dịch vụ trái phép;

– Nghi ngờ mật khẩu bị lộ;

– Thiết bị bảo mật bị thất lạc hoặc bị mất;

– Phát hiện bất kỳ một vấn đề bất thường nào hay các sự cố về mặt nghiệp vụ hoặc kỹ thuật liên quan đến sự an toàn trong hoạt động của Cổng thông tin điện tử của Tổng cục thuế.

8. Tự trang bị, bảo trì các thiết bị kết nối và máy tính để sử dụng dịch vụ NTĐT.

Xem thêm: Timeline Công Việc Liệu Có Cần Thiết? Các Mẫu Timeline Công Việc Excel

XÁC NHẬN CỦA KHÁCH HÀNG

Kế toán trưởng

(Ký và ghi rõ họ tên)

Chủ tài khoản

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

(*): Thông tin bắt buộc phải khai báo tại biểu mẫu

Ghi chú: Khách hàng thực hiện đăng ký dịch vụ Nộp thuế điện tử tại Chi nhánh AGRIBANK đang quản lý hoặc mở mới tài khoản thanh toán của khách hàng.

XÁC NHẬN CỦA NGÂN HÀNG

Sau khi kiểm tra đăng ký sử dụng dịch vụ Nộp thuế điện tử của khách hàng, Agribank …………………………… chấp nhận đăng ký của khách hàng vào …….. giờ……. ngày…../……./………

Đọc thêm  Câu 13 Trong thập kỉ 50, kinh tế Nhật Bản phát triển mạnh mẽ vì: , , (Chỉ được chọn 1 đáp án), A., Nhận được viện trợ của Mĩ., B., Nhận được những đơn đặt hàng của Pháp trong chiến tranh ở Đông Dươn

Viết một bình luận