7 mẫu đăng ký thi đua cá nhân của giáo viên năm học 2022 – 2023

Mẫu đăng ký danh hiệu thi đua cá nhân

TRƯỜNG THCS …TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập Tự do Hạnh phúc-o0o-

ĐĂNG KÝ THI ĐUA CÁ NHÂNNĂM HỌC 20…. – 20….

– Họ và tên:………………………………….

– Sinh ngày:…………………………………

– Chuyên ngành đào tạo:……………….

– Chức vụ:……………………………………

– Nhiệm vụ được phân công:………….

Hưởng ứng phong trào thi đua do nhà trường phát động trong năm học 20…. – 20….. Tôi xin đăng ký phấn đấu đạt được các danh hiệu thi đua như sau:

– Danh hiệu đăng ký thi đua:…………………

– Giáo viên dạy giỏi cấp:………………………

– Tên đề tài SK:…………………………………..

– Tên chuyên đề thực hiện:…………………..

CHỈ TIÊU CỤ THỂ:

1. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống:

Giữ vững lập trường tư tưởng, chính trị.

Chấp hành tốt theo nghị quyết, quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước.

Chấp hành tốt theo pháp lệnh công chức, qui định của ngành giáo dục, điều lệ nhà trường và qui chế cơ quan, đảm bảo số lượng, chất lượng ngày, giờ công lao động;

Có ý thức giữ gìn tư cách đạo đức, nhân cách và lối sống lành mạnh, gương mẫu của người giáo viên. Bản thân luôn tích cực tham gia các hoạt động của nhà trường, tạo sự tín nhiệm trong đồng nghiệp, học sinh và nhân dân.

Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và việc thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức.

Đọc thêm  #Tải Miễn Phí 11 Mẫu Đơn Xin Nghỉ Việc Word, Mẫu Đơn Xin Nghỉ Việc

2. Công tác chuyên môn:

– Soạn và dạy đúng theo phân phối chương trình. Thực hiện theo chuẩn kiến thức kĩ năng, đảm bảo đúng nội dung, trình bày khoa học, có kí duyệt của phó hiệu trưởng.

– Thực hiện chấm – trả bài kiểm tra đúng quy định

– Hồ sơ giáo viên đạt loại: Tốt

– Giảng dạy: Giỏi

– HS đạt giải văn hóa giỏi cấp huyện:

– HS đạt giải văn hóa cấp tỉnh:

– Tham gia thao giảng, dự giờ và thực hiện chuyên đề đúng quy định:

+ Dự giờ đủ 20 tiết/năm học;

+ Dạy 2 tiết giáo án điện tử;

+ Thực hiện chuyên đề theo phân công.

– Chất lượng môn dạy:

Khối/lớp

Môn học

Tổng số HS

Giỏi

Khá

Trung bình

Yếu

Kém

– Thực hiện chương trình BDTX năm học 20…. – 20…. xếp loại: Giỏi

3. Công tác khác:

Công tác đoàn thể: tham gia đạt hiệu quả các hoạt động, phong trào do Công đoàn trường, bộ phận Đoàn – Đội tổ chức.

Công tác lao động: Hoàn thành tốt nhiệm vụ khi được nhà trường phân công.

Công tác giáo dục ngoài giờ lên lớp: Kết hợp với tổng phụ trách đội, GVCN, GVBM khác để tổ chức các HĐGDNGLL cho học sinh lớp – môn mình dạy, các HĐGDNGLL do nhà trường tổ chức từng bước rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh.

4. Công tác kiêm nhiệm:

* Công tác chủ nhiệm: Có kế hoạch và biện pháp cụ thể, kịp thời để khắc phục những tồn tại. Phấn đấu đạt danh hiệu: Lớp tiên tiến – chi đội vững mạnh.

Đọc thêm  92+ Mẫu Phiếu Bảo Hành Mẫu Phiếu Bảo Hành Sản Phẩm Độc Đáo Nhất

Duy trì sĩ số học sinh, không có học sinh bỏ học.

Không có học sinh vi phạm các tệ nạn xã hội, an toàn giao thông.

Tham gia đầy đủ các phong trào Đoàn Thanh niên, văn nghệ, thể dục thể thao, các cuộc thi tìm hiểu, tuyên truyền; công tác đền ơn đáp nghĩa.

Học sinh giỏi cấp huyện: 3 em = 9,375% , cấp tỉnh: 1 em = 3,125%

Học sinh tiên tiến: 16 em = 50 % học sinh giỏi toàn diện: 3 em = 9,375%

* Về hạnh kiểm:

Sĩ số lớpCả nămTốtKháTBYếu

* Về học lực:

Sĩ số lớpCả nămGiỏiKháTBYếu

Trên đây là nội dung đăng ký thi đua năm học 20…. – 20…. đề nghị lãnh đạo đơn vị, Hội đồng thi đua khen thưởng theo dõi tạo điều kiện để bản thân phấn đấu hoàn thành tốt các nội dung đã đăng ký.

Tổ trưởng chuyên môn

…., ngày……tháng…..năm……..

(ký, họ và tên)Người đăng ký