Đơn Đề Nghị Cấp Cmnd ( Mẫu Cm3, Đơn Đề Nghị Cấp Cmnd Mẫu Cm3 Chuẩn Mới Nhất 2021

Đơn đề nghị cấp chứng minh nhân dân mẫu CM3 là mẫu được ban hành theo Quyết định số 998/2001/QĐ-BCA(C11) trình bày về việc xin đề nghị cấp chứng minh nhân dân cho mọi đối tượng trong trường hợp cấp mới, cấp đổi hoặc cấp lại để chứng minh nhân dân để bạn tham khảo.

*

Đơn đề nghị cấp cmnd mẫu cm3

Mẫu đơn đề nghị cấp CMND mẫu CM3Mẫu CM3

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————————-ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CMND

Kính gửi:………………………………………………………………………………………………….Họ và tên khai sinh (*)…………………………………………….. Nam/Nữ:………………….Tên gọi khác:…………………………………………………………………………………………….Sinh ngày……….tháng……….năm…………………………………………………………………..Nơi sinh:……………………………………………………………………………………………………Nguyên quán:……………………………………………………………………………………………Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………..Nghề nghiệp và nơi làm việc:………………………………………………………………………Họ tên cha:………………………………………………………………………………………………..Họ tên mẹ:…………………………………………………………………………………………………Số điện thoại:…………………………………………………………………………………………….Đã được cấp CMND số:………………… Cấp ngày……./……./……..nơi cấp…………….Sổ hộ khẩu số:……………tờ………….tập…………………………………………………………..Nêu rõ lý do cấp chứng minh: Cấp mới, cấp đổi, cấp lại (nếu sửa sai có đơn trình bày rõ lý do sai theo mẫu và kèm theo các tài liệu có liên quan):……………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………..Tôi xin cam đoan lời khai trên là đúng sự thực, nếu có gì sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật./.XÁC NHẬN CỦA CÔNG AN ………………(Phường, xã, thị trấn nơi ĐKHK thường trú)…………………………………………………….…………ngày…….tháng…….năm……..NGƯỜI LÀM ĐƠN(Ký và ghi rõ họ tên)

I. XÁC NHẬN VÀ ĐỀ NGHỊ CỦA CÔNG AN HUYỆN, THÀNH, THỊ

(Chỉ áp dụng cho những người có nhu cầu xin về làm tại Công an tỉnh)Công an …………………………………….đã kiểm tra đối chiếu ảnh, người, sổ hộ khẩu và các nội dung ghi trong đơn là đúng thực tế.

Đang xem: Mẫu cm3

Xem thêm: tiêu chuẩn eurocode

Xem thêm: Sách Hướng Dẫn Tự Học Autocad 2017, Hướng Dẫn Tự Học Autocad Cho Người Mới Bắt Đầu

Kính đề nghị Công an tỉnh xét giải quyết.Ngày………….tháng……….năm……..TRƯỞNG CÔNG AN(Ký tên, đóng dấu)

(*) Viết chữ in hoa đủ dấuII. NỘI DUNG TRAO ĐỔI THÔNG TINCó hồ sơ gốc trong tàng thưCMND:……………………………………………………………………………………………………CMND số:………………………………………………………………………………………………..Họ và tên:…………………………………………………………………………………………………Sinh ngày……….tháng……….năm…………………………………………………………………. tại:…………………………………………………………………………………………………………..Nơi đăng ký HKTT:…………………………………………………………………………………..Họ tên cha:……………………………………………………………………………………………….Họ tên mẹ:……………………………………………………………………………………………….Ý KIẾN XÁC MINH CỦA PHÒNG HỒ SƠQua tra cứu tàng thư chúng tôi thấy:…………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………..Ngày …….tháng………..năm………….CÁN BỘ TRA CỨU ĐỘI TRƯỞNG TTCCCD(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)

III. ĐỀ XUẤT CỦA ĐỘI CMND PHÒNG PC13Qua kiểm tra hồ sơ xin sửa sai CMND của ông (bà):……………………………………..Xin sửa sai nội dung từ:………………………………………………………………………………Thành:………………………………………………………………………………………………………Hồ sơ gồm:………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………..Đề nghị lãnh đạo phòng xem xét, giải quyết.Ngày …….tháng………..năm………….CÁN BỘ KIỂM TRA ĐỘI TRƯỞNG

DUYỆT CỦA LÃNH ĐẠO PHÒNG PC13………………………………………………………………………………………………………………..

Ngày………..tháng………..năm………….TRƯỞNG PHÒNG

Hướng dẫn điền đơn

Công dân kê khai thông tin gồm:

Các mục: Họ tên, Giới tính, Tên gọi khác (nếu có), Ngày tháng năm sinh, Nơi sinh, Quê quán, Dân tộc, Tôn giáo, Nơi thường trú: Ghi theo thông tin trên sổ hộ khẩuSố CMND đã được cấp, ngày cấp, nơi cấp: Ghi theo thông tin trên CMND cũ, trường hợp cấp CMND lần đầu thì để trốngHọ tên cha, họ tên mẹ: Ghi theo thông tin trên giấy khai sinhSố đăng ký thường trú: nằm ở trang đầu tiên trong sổ hộ khẩuHọ tên người ký, ký ngày: xem ở phần ký tên đóng dấu của cán bộ ở trang có tên Công dân trong sổ hộ khẩuPhần ghi lý do cấp CMND:Trường hợp cấp mới lần đầu: Cấp mới lần đầuTrường hợp đổi CMND: công dân ghi rõ lý do đổi CMND như: CMND đã cũ, hỏng, thay đổi địa chỉ, hết giá trị sử dụng, sửa nguyên quán theo sổ hộ khẩu….Trường hợp cấp lại CMND: ghi rõ CMND cũ do huyện, tỉnh nào làm thủ tục cấp

Mẫu đơn trình bày lý do

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————————-ĐƠN TRÌNH BÀY(LÝ DO XIN SỬA SAI CHỨNG MINH NH N D N)

Viết một bình luận