Mẫu C4-08/KB: Giấy nộp tiền vào tài khoản – bangtuanhoan.edu.vn

Mẫu c4-08/kb

Mẫu C4-08/KB: Giấy nộp tiền vào tài khoản

Hình Ảnh về: Mẫu C4-08/KB: Giấy nộp tiền vào tài khoản

Video về: Mẫu C4-08/KB: Giấy nộp tiền vào tài khoản

Wiki về Mẫu C4-08/KB: Giấy nộp tiền vào tài khoản

Mẫu C4-08/KB: Giấy nộp tiền vào tài khoản –

Mẫu C4-08/KB: Giấy nộp tiền vào tài khoản

Hình ảnh: Mẫu C4-08/KB: Giấy nộp tiền vào tài khoản

Video về: Mẫu C4-08/KB: Giấy nộp tiền vào tài khoản

Wiki trên Mẫu C4-08/KB: Phiếu nộp tiền

Mẫu C4-08/KB: Giấy nộp tiền vào tài khoản –

Mẫu C4-08/KB: Giấy nộp tiền vào tài khoản

Trường Trung Cấp Bách Khoa TP.HCM xin giới thiệu đến các bạn Mẫu C4-08/KB: Phiếu chi mới nhất 2020.

Mẫu nộp tiền vào tài khoản mới nhất được ban hành kèm theo Thông tư 19/2020/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 31/03/2020 sửa đổi Thông tư 77/2017/TT-BTC hướng dẫn kế toán ngân hàng. sách nhà nước và kho bạc nhà nước cho các hoạt động nghiệp vụ. Mời các bạn cùng theo dõi và tải biểu mẫu tại đây.

Phiếu gửi tiền tài khoản mới nhất

GIẤY TIỀN GỬI VÀO TÀI KHOẢN TIỀN GỬI

Thiết lập ngày…. tháng …. năm ……

Mẫu số C408/KB(Theo Thông tư số 19/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)Các con số:…….…

Người nộp: …………………………………………………

Địa chỉ nhà: ………………………………………………………

Người nhận: ……………………………………………………

PHẦN ỦY BAN NHÀ NƯỚC NHẬN

Nợ TK:…………………….

Có tài khoản: …………

Mở tại ngân hàng được phép: …………………………………………………….

Đọc thêm  Danh Bạ Điện Thoại Hà Nội - Danh Sách Số Điện Thoại Tại Hà Nội

Tại Kho bạc Nhà nước:……………………………………………………….

Nội dung đã gửi Số tiền trọn

Tổng số tiền bằng chữ: ……………………

……………………………………………………

Kế toán ngân hàng/Kho bạc nhà nước tháng ngày năm ………….

TẤT CẢ MỌI NGƯỜIuhTÔI TRẢ TIỀNĐúngNHỮNG NGƯỜI PHỤ NỮ(Ký, ghi rõ họ tên)

thủ quỹ

KẾ TOÁN VIÊN

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Đăng bởi: Trường Trung Cấp Bách Khoa TP.HCM

Danh mục: Tổng hợp

[rule_{ruleNumber}]

#Model #C408KB #Second #nop #money #into #ear #drill

[rule_{ruleNumber}]

[box type=”note” align=”” class=”” Mẫu C4-08/KB: Giấy nộp tiền vào tài khoản” src=”https://vi.wikipedia.org/w/index.php?search=M%E1%BA%ABu%20C4-08/KB:%20Gi%C3%A2%CC%81y%20n%C3%B4%CC%A3p%20ti%E1%BB%81n%20va%CC%80o%20ta%CC%80i%20khoa%CC%89n%20&title=M%E1%BA%ABu%20C4-08/KB:%20Gi%C3%A2%CC%81y%20n%C3%B4%CC%A3p%20ti%E1%BB%81n%20va%CC%80o%20ta%CC%80i%20khoa%CC%89n%20&ns0=1″>

Mẫu C4-08/KB: Giấy nộp tiền vào tài khoản –

Mẫu C4-08/KB: Giấy nộp tiền vào tài khoản

Trường Trung Cấp Bách Khoa TP.HCM xin giới thiệu đến các bạn Mẫu C4-08/KB: Phiếu chi mới nhất 2020.

Mẫu nộp tiền vào tài khoản mới nhất được ban hành kèm theo Thông tư 19/2020/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 31/03/2020 sửa đổi Thông tư 77/2017/TT-BTC hướng dẫn kế toán ngân hàng. sách nhà nước và kho bạc nhà nước cho các hoạt động nghiệp vụ. Mời các bạn cùng theo dõi và tải biểu mẫu tại đây.

Phiếu gửi tiền tài khoản mới nhất

GIẤY TIỀN GỬI VÀO TÀI KHOẢN TIỀN GỬI

Thiết lập ngày…. tháng …. năm ……

Mẫu số C408/KB(Theo Thông tư số 19/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)Các con số:…….…

Người nộp: …………………………………………………

Địa chỉ nhà: ………………………………………………………

Người nhận: ……………………………………………………

PHẦN ỦY BAN NHÀ NƯỚC NHẬN

Nợ TK:…………………….

Đọc thêm  Viết bài Tập làm văn số 5 Lớp 9: Đề 1 → Đề 4 (45 mẫu)

Có tài khoản: …………

Mở tại ngân hàng được phép: …………………………………………………….

Tại Kho bạc Nhà nước:……………………………………………………….

Nội dung đã gửi Số tiền trọn

Tổng số tiền bằng chữ: ……………………

……………………………………………………

Kế toán ngân hàng/Kho bạc nhà nước tháng ngày năm ………….

TẤT CẢ MỌI NGƯỜIuhTÔI TRẢ TIỀNĐúngNHỮNG NGƯỜI PHỤ NỮ(Ký, ghi rõ họ tên)

thủ quỹ

KẾ TOÁN VIÊN

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Đăng bởi: Trường Trung Cấp Bách Khoa TP.HCM

Danh mục: Tổng hợp

[rule_{ruleNumber}]

#Model #C408KB #Second #nop #money #into #ear #drill

[/box]

#Mẫu #C408KB #Giây #nôp #tiền #vao #tai #khoan