Tham Khảo Mẫu Biên Bản Tự Kiểm Tra Pccc Định Kỳ Mới Nhất Năm 2021

Đề toán lớp 7 – Đề kiểm tra, thi định kỳ, chọn học sinh năng khiếu toán lớp 7 tham khảo (13) 748 0

Đang xem: Mẫu biên bản tự kiểm tra pccc định kỳ

Đề toán lớp 7 – Đề kiểm tra, thi định kỳ, chọn học sinh năng khiếu toán lớp 7 tham khảo (14) 513 0
Đề toán lớp 7 – Đề kiểm tra, thi định kỳ, chọn học sinh năng khiếu toán lớp 7 tham khảo (15) 576 0
Đề toán lớp 7 – Đề kiểm tra, thi định kỳ, chọn học sinh năng khiếu toán lớp 7 tham khảo (16) 513 0
Đề toán lớp 7 – Đề kiểm tra, thi định kỳ, chọn học sinh năng khiếu toán lớp 7 tham khảo (17) 501 0
Đề toán lớp 7 – Đề kiểm tra, thi định kỳ, chọn học sinh năng khiếu toán lớp 7 tham khảo (18) 516 2
Đề toán lớp 7 – Đề kiểm tra, thi định kỳ, chọn học sinh năng khiếu toán lớp 7 tham khảo (19) 479 0
Đề toán lớp 7 – Đề kiểm tra, thi định kỳ, chọn học sinh năng khiếu toán lớp 7 tham khảo (20) 766 5
Đề toán lớp 7 – Đề kiểm tra, thi định kỳ, chọn học sinh năng khiếu toán lớp 7 tham khảo (21) 469 0

Xem thêm: Vmware Vsphere Là Gì? Tài Liệu Vmware Vsphere Tiếng Việt Mới Nhất

Đề toán lớp 7 – Đề kiểm tra, thi định kỳ, chọn học sinh năng khiếu toán lớp 7 tham khảo (22) 478 0
Đề toán lớp 7 – Đề kiểm tra, thi định kỳ, chọn học sinh năng khiếu toán lớp 7 tham khảo (23) 439 0
Đề toán lớp 7 – Đề kiểm tra, thi định kỳ, chọn học sinh năng khiếu toán lớp 7 tham khảo (24) 398 0
Đề toán lớp 7 – Đề kiểm tra, thi định kỳ, chọn học sinh năng khiếu toán lớp 7 tham khảo (25) 417 0
Đề toán lớp 7 – Đề kiểm tra, thi định kỳ, chọn học sinh năng khiếu toán lớp 7 tham khảo (26) 386 0
Đề toán lớp 7 – Đề kiểm tra, thi định kỳ, chọn học sinh năng khiếu toán lớp 7 tham khảo (27) 674 0
Đề toán lớp 7 – Đề kiểm tra, thi định kỳ, chọn học sinh năng khiếu toán lớp 7 tham khảo (1) 397 0

Xem thêm: biên bản kiểm tra chuyên đề giáo viên tiểu học

1. Hồ sơ theo dõi quản lý hoạt động phòng cháy chữa cháy: (kiểm tra theo Mục I, Điều 3 của Thông tư 662014TTBCA ngày 16122014). Nội quy PCCC.Biên Bản Kiểm Tra Về PCCC 07072017.Bảo hiểm cháy nổ.Giấy Chứng Nhận Thẩm Duyệt Thiết Kế Về Phòng Cháy và Chữa Cháy, số 792TDPCCC ngày 1762016.Biên Bản Kiểm Tra Nghiệm Thu Về Phòng Cháy và Chữa Cháy, số 8938PCCCP2 ngày 29112016.Quyết Định Thành Lập Đội Phòng Cháy và Chữa Cháy Cơ Sở.Hồ Sơ Phương Án Chữa Cháy Của Cơ Sở.0Biên Bản Tự Kiểm Tra An Toàn Phòng Cháy và Chữa Cháy. … nội quy, quy định PCCC Tình trạng hoạt động hệ thống PCCC: – Hệ thống báo cháy tự động: Luôn vệ sinh, kiểm tra định kỳ, hoạt động tốt Hệ thống chữa cháy nước, khí: Ln kiểm tra định kỳ, hoạt động… gồm 02 trang Ý KIẾN LÃNH ĐẠO CƠ SỞ NGƯỜI KIỂM TRA HÌNH ẢNH KIỂM TRA BẢO DƯỠNG ĐỊNH KỲ HỆ THỐNG PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY Stt Hình ảnh Nội dung Dán lại layout khu vực để bình chữa cháy kiểm tra bình… tốt Các bình chữa cháy chỗ: Ln kiểm tra định kỳ, chốt an toàn đầy đủ, áp lực đủ, hình dạng bên ngồi vòi phun tốt Theo u cầu phía Cơng An PCCC bổ xung thêm tem – kiểm định Các phương tiện, dụng cụ

Viết một bình luận